Yhteyteen!

Syvää ymmärrystä maailmasta

Yhteyteen-tilaisuuksien tarkoituksena on luoda aivan uudenlaista tilaa, jossa voimme käsitellä mitä tahansa yhteisömme ja ihmiskunnan kysymyksiä.

 

Olemme myös avanneet Facebook-keskusteluryhmän kaikille kiinnostuneille – siis joita kiinnostaa rakentaa siltoja yli kuplarajojen, ymmärtää syvemmin maailmaa ja edistää kriittistä ja rakentavaa pohdintaa vastapainona valeuutisille ja populismille.

 
 
 

Tilaisuuden vetäjä: Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja yksi yhteiskunnallisten konstellaatioiden pioneereista maailmassa. Hän on tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä ja siis myös dialogisuuden uranuurtajia. Hän on myös psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja.


SYSTEEMINEN KONSTELLAATIO on uusi ja monella tapaa käänteentekevä menetelmä erilaisten ihmisten muodostamien yhteisöjen, ihmissysteemien ja myös ihmisen henkilökohtaisen elämän tarkasteluun ja kehittämiseen. Sen avulla voidaan ikään kuin avata ikkuna ihmisten väliseen näkymättömään dynamiikkaan ja löytää ratkaisuja systeemisiin ongelmiin eheyttämällä katkenneita ja tulehtuneita yhteyksiä ihmisten väleillä.

YHTEISKUNNALLISEN KONSTELLAATION avulla tarkastelemme ihmisryhmien välisiä suhteita, tunnistamme ongelmien perussyitä ja luomme mahdollisuuksia uusille ratkaisuille.


Menetelmän perusta on SYSTEEMINEN YMMÄRRYS, joka tarkoittaa ymmärrystä siitä, millaisia voimia yksilöön ja koko yhteisöön kohdistuu, ja miten voimme tukea ihmissysteemin kehitystä. Systeeminen ymmärrys ei ole pelkästään loogista päättelyä, vaan siinä on mukana emotionaalinen kokemus ja siitä syntyvä emotionaalinen ymmärrys. Voimme löytää ratkaisuja, jotka osuvat ongelmien ytimeen sen sijaan, että parantelisimme vain pintaoireita. Ja kaiken takana on tietenkin rakkaus.