UUDENLAINEN TYÖNOHJAAJAKOULUTUS

Työnohjaaja OKO

Miksi jäisit kehittäjänä pintatasolle, kun voit mennä ytimeen?

Haluatko olla edistämässä oikeasti merkityksellisiä kehitys- ja kasvuprosesseja? Haluatko toimia ammattimaisesti monenlaisten työyhteisöjen kanssa? Haluatko vastata työelämän kehitystarpeisiin siten, että se tuo sinulle lisää työtä?

Valmistuttuasi Työnohjaaja OKO:ksi kykenet tukemaan työyhteisöjä ja yksilöasiakkaitasi aiempaa tehokkaammin. Kykenet tekemään näkyväksi työyhteisöissä vaikuttavia dynamiikoita ja ohjaamaan asiakkaitasi tilanteeseen sopivalla tavalla. Olet tärkeä osa asiakkaittesi arvostamaa kehitystä!

Tämä uudenlainen työnohjaajakoulutus vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin!

Kutsumme Sinut mukaan:

Koulutuksemme lähtökohta on työyhteisöjen ja niissä toimivien ihmisten tarpeet. Opimme rakentamaan psykologista turvallisuutta, joka mahdollistaa aidon asioiden tarkastelun, oppimisen ja uuden luomisen. Alamme hahmottaa kaikissa yhteisöissä olevia systeemisiä rakenteita ja opimme, miten työstää niitä työyhteisöjen ja siellä olevien ihmisten hyväksi ja työn kehittämiseksi.

Työnohjaaja OKO -koulutus noudattaa STOry:n kriteerejä ja se antaa sinulle työnohjaajapätevyyden. Opit samalla käyttämään organisaatiokonstellaatiota ja opit miten teet näkyväksi työyhteisöissä vaikuttavat dynamiikat sellaisella tavalla, että se ohjaa ratkaisuihin.

Koulutuksen viitekehys on dialogisuus, systeemisyys ja toiminnallisuus. Rakennamme synteesiä työyhteisöjen ja niissä toimivien ihmisten ohjaamisesta hyödyntäen työnohjauksen, systeemisen konstellaation ja coachauksen menetelmiä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan olemaan osa työelämän merkityksellistä kehitystä!

Jani Roman
tekniikan tohtori (työpsykologia), Master of Quality, TRO, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja
Koulutuksen johtaja

Dialogi-instituutti

Aila Niemelä
kasvatustieteen maisteri, tohtorikandidaatti, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry

Toinen vastuukouluttaja
Awailable Consulting

Aikamme tarpeisiin sopiva työnohjaajakoulutus

Monet yritykset eri toimialoilla käyttävät työnohjausta toimintansa ja henkilöstönsä kehittämiseksi. Joillakin toimialoilla se on jopa lakisääteistä.

Työelämä – ja koko maailma – on suuressa muutoksessa

Digitalisaatio, verkostomainen toiminta, merkityksellisyyden ja jopa henkisyyden tarve sekä monimuotoiset ja -kulttuuriset organisaatiot haastavat vanhoja toimintamalleja.

Työyhteisöjen on kehityttävä, jotta ne voivat vastata uusiin tarpeisiin. Niiden on toimittava tehokkaasti ja tuloksekkaasti, ja samalla kehitettävä merkityksellisyyden kokemusta. Niiden on kyettävä tuottamaan riittävästi rahaa, jotta ne voivat maksaa työntekijöiden palkat, kulunsa ja investointinsa sekä omistajien tuotto-odotukset. Vain kannattava toiminta säilyy hengissä.

Tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja dialogisuutta

Johtajuuskaan ei voi olla enää samanlaista kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Sosiaalisten taitojen merkitys korostuu yhä enemmän. Tutkimukset ovat osoittaneet, että psykologinen turvallisuus on asiantuntijaorganisaatioissa keskeisin toiminnan tuloksellisuuteen ja laatuun vaikuttava tekijä. Turvallisen ilmapiirin rakentaminen edellyttää tunnetaitoja ja reflektion taitoja. Läsnäolon taitoa. Itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoa.

Systeeminen ymmärrys nostaa meidät uudelle tasolle

Jokainen yhteisö on systeeminen kokonaisuus. Ihminen on sosiaalinen eläin. Toimiessasi työyhteisön kehittäjänä, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina, sovittelijana tai terapeuttina, törmäät ihmissysteemien näkymättömiin dynamiikkoihin.

Kaikkein tärkeimmät ihmistä ohjaavat tekijät liittyvät näihin sosiaalisiin voimiin.

Ihmisten väliset alitajuiset suhteet, toisin sanoen näkymättömät dynamiikat, määrittävät keskeisesti ihmisten toimintaa kaikenlaisissa yhteisöissä. Näihin systeemisiin voimiin ja rakenteisiin kuuluvat yhteisön kulttuuri ja syvät uskomukset.

Samoin suurimmat haasteet organisaatioiden kehittämisessä liittyvät ihmisten välisiin jännitteisiin ja yhteistyön ongelmiin, eivät teknisiin tai ”asiallisiin” kysymyksiin. 

 

Kun saamme kiinni taustalla vaikuttavasta dynamiikasta, pääsemme myös ongelman ytimeen ja löydämme tien kohti ratkaisua.

Systeeminen konstellaatio avaa ikkunan näkymättömiin dynamiikkoihin. Menetelmän avulla voimme tehdä niitä näkyväksi tavalla, joka johtaa ratkaisuihin.

Tämä kehittää systeemistä ymmärrystämme, joka antaa meille aivan uudentasoisia mahdollisuuksia vaikuttaa erilaisten yhteisöjen kehittymiseen.

Tuo valoa ja merkityksellisyyttä yhteisöihin

Tässä koulutuksessa saat välineitä ja käytännönläheistä osaamista vastata tarpeisiin. Rakennamme synteesiä työnohjauksesta, fasilitaatiosta, coachauksesta, prosessikonsultaatiosta ja mentoroinnista – niin että kykenet toimimaan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Et ole lukittuna johonkin raamiin, vaan voit aidommin tarkastella asiakastasi ja hänen haasteitaan. Sinun ei tarvitse hapuilla pimeässä, vaan voit valaista ongelmien näkymättömiä taustoja ja tutkia asiakkaasi todellisuutta.

Työnohjaus on väline, jolla voidaan tutkia ja kehittää työyhteisön toimintaa ja työyhteisön jäsenen kykyä toimia työyhteisössä.

2-vuotisen Työnohjaaja OKO -koulutuksen sisältö
Miksi jäisit kehittäjänä pintatasolle, kun voit mennä ytimeen?

 

Koulutus toteutetaan kaksivuotisena monimuotokoulutuksena (80 op), joka koostuu 34 lähiopetuspäivästä, työnohjaus- ja konstellaation ohjausharjoittelusta sekä välitehtävistä ja vertaisryhmätyöskentelystä. Koulutus sisältää itseohjautuvaa työskentelyä ja kirjallisuuteen tutustumista. Koulutuksessa käytetään myös verkossa suoritettavia tehtäviä.

Koulutus on STOry:n hyväksymä ja koulutuksesta valmistunut työnohjaaja voidaan hyväksyä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäseneksi.

Koulutus pidetään Espoossa (Scandic Espoo). Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Orientaatio

1 Työyhteisöjen kehittämisen ja työnohjauksen perusteet, 2 pvä 

Ohjaustoiminnan tavoitteet ja merkitys. Työelämän tavoitteet ja tarpeet. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat. Minä työnohjaajana.

Ohjauksen perusteet

2 Työnohjaus ja sen prosessit, 2 pvä

Työnohjauksen taustateoriat ja historia. Oppiminen ja oppimisprosessit. Työnohjausprosessi. Ohjausmenetelmät. Toiminnalliset menetelmät.

3 Ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta, 3 pvä

Ihminen toimijana työelämässä ja sosiaalisena olentona. Intuitio ja sisäinen tietäminen. Ihmiskäsitykset. Dialogisuus. Systeemisyys. Tietoinen läsnäolo ja mindfulness. Myötätunto ja itsemyötätunto. Kehollisuus ja tunteet.

4 Organisaatiot ja työelämän haasteet, 3 pvä

Työelämän muutos. Asiakkaiden toimintaympäristöt ja tarpeet. Digitalisaatio. Monimuotoisuus. Spiritualiteetti ja merkityksellisyys. Verkostomaisuus. Prosessit, rakenteet ja kulttuurit. Johtaminen.

 

Ohjaamisen syventävät taidot

5 Ryhmien, tiimien ja työyhteisöjen ohjaus, 3 pvä

Ryhmädynamiikka pien- ja suurryhmissä. Erilaisten ja eri vaiheissa olevien ryhmien ohjaaminen. Luottamuksen ja reflektion rakentaminen ryhmässä. Kriisit ja työpaikkakiusaaminen. Ryhmädynaamiset ilmiöt ja erityiskysymykset.

6 Ohjaajan konsultatiivisia työkaluja ja toiminnallisia menetelmiä, 3 pvä

Coaching-prosessi ja sen tavoitteet. Fasilitointi. Mentorointi. Työkaluja ja menetelmiä.

7 Kehitysprosessit, 3 pv

Prosessikonsultaatio ja sen toteuttaminen. Organisaatioiden kehitysprosessit. Organisaatiokulttuurin kehittäminen. Eri organisaatiotasoilla työskentely. Organisaatiorajoja ylittävä yhteiskehittäminen.

8 Organisaatiokonstellaatio ja systeeminen näkökulma, 3 pvä

Systeemisen ymmärryksen ja konstellaation perusteet. Organisaation näkymättömien dynamiikkojen näkyväksi tekeminen ja kehittäminen.

9 Systeeminen ohjaus, 3 pvä

Systeemisen konstellaation käyttö yksilö- ja ryhmätilanteissa ohjaamisen työkaluna.

10 Johtamisen kehittäminen ja henkilökohtainen kasvu, 3 pvä

Johtajan ja johtoryhmien ohjaus. Johtajuus työyhteisössä. Systeeminen johtajuus. Johtajan henkilökohtaisen kasvun tukeminen.

11 Kehittäjänä ja ohjaajana kehittyminen, 3 pvä

Yrittäjänä toimiminen ja markkinointi. Oman kehittymisen arviointia ja jatkokehittyminen. 

Valmistuminen

12 Päätösjakso, 2 pvä

Lopputöiden esittelyjä. Työnohjauksen tulevaisuuden näkymiä. Koulutuksen päätös.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 6900 euroa + alv. Hinta maksetaan kahdeksassa erässä á 862,50 euroa + alv tai muuten sovituissa erissä. Vertaisryhmätyöskentelyn ja harjoittelun mahdollisista kustannuksista koulutettavat vastaavat itse. Huom! Voit hakea tähän koulutukseen tukea. Tiedustele paikallisesta TE-keskuksesta tai kysy meiltä lisää.

Koulutuksen esittelyvideoita

Katso koulutuksen esittelyvideo! Saat linkin videoon sähköpostiisi klikkaamalla tästä.

 

Voit myös kuulla koulutuksesta webinaaritallenteessa "Systeeminen konstellaatio mullistaa työyhteisöjen kehittämisen". Lue videosta lisää klikkaamalla tästä.

Hakeminen

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään opistotasoista tutkintoa, viiden vuoden työkokemusta ja omaa kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

 

Vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrotaan hakijan ammatillisesta taustasta ja tavoitteista koulutuksen suhteen, lähetetään sähköpostilla osoitteisiin jani.roman@dialogi-instituutti.fi tai aila.niemela@awailable.com.

 

Kriteerit täyttävät opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä haastattelujen jälkeen. Lisätietoja saat myös puhelimitse Jani 0500 762 772 tai Aila 040 716 8039.

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja Jani Roman.

Janilla on yli 20 vuoden kokemus monipuolisesta organisaatioiden ja niiden ihmisten kehittämisestä ja ohjaamisesta kaikilla organisaatiotasoilla hallituksesta ruohonjuuritasolle. Hän on kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa Suomessa (auttanut useissa suurissa fuusioissa, kuten esimerkiksi neljässä S-ryhmän fuusiossa ja OP-Pohjolan fuusiossa).

Jani on myös sekä dialogisuuden että systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa. Väitöskirjassaan hän käsitteli dialogia organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Sen jälkeen hän on tutkinut systeemisen konstellaation menetelmän soveltuvuutta organisaatioiden kehittämiseen mm. Työsuojelurahaston tuella.

Janilla on myös yli 20 vuoden kokemus psykodraamasta, joogasta ja meditaatiosta.

Toisena vastuukouluttajana toimii organisaatiokonsultti Aila Niemelä. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, sosiaalipsykologi ja sosiaalityöntekijä ja viimeistelee aikuiskasvatuksen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa työnohjauksesta monikulttuuriosaamisen edistäjänä.

Aila on toiminut päätoimisena työnohjaajana, työyhteisövalmentajana ja henkilöstökouluttajana yli 20 vuotta. Työnohjaajakoulutuksen lisäksi hän on suorittanut mm. yliopistopedagogiset opinnot, perhetyön kouluttajakoulutuksen sekä organisaatioiden kehittämisen PD -koulutuksen.

Aila on kirjoittanut useita artikkeleita ja julkaisuja työnohjauksesta, monikulttuuriosaamisesta ja koulusosiaalityöstä. Aila on toiminut aktiivisesti Suomen työnohjaajat ry:ssä, mm. työnohjaajien kouluttajakoulutuksessa kouluttajana sekä tutkimusfoorumin koordinaattorina. Hän toimii ylläpitäjänä Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmässä.

Lue Ailan blogia: https://tynohjaajanmc.wordpress.com/

Muut kouluttajat

Vastuukouluttajien lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia asiantuntijoita.

 

Executive Coach, KTM Jarmo Manner kouluttaa johtamisen kehittämisestä. Hän on yksi Suomen johtavista coaching- ja johtoryhmäkehittäjistä. Erikoistunut myös konfliktien selvittelyyn ja vaikeisiin johtamistilanteisiin.

 

Taiteen tohtori Asta Raami kouluttaa intuitiosta ja sisäisestä tietämisestä. Taustaltaan Asta on yhdistelmä taiteilijaa, tutkijaa, käytännöllistä ongelmanratkaisijaa ja löytöretkeilijää. Hän julkaisi vuonna 2016 Älykäs intuitio -kirjan.

Ohjausryhmä
 

Koulutuksella on ohjausryhmä, joka arvioi ja kehittää koulutuksen sisältöä ja käytännön toteutusta. Ohjausryhmään kuuluvat vastuukouluttajien lisäksi:


Tarja Tammelin, Psykodraamakouluttaja TEP, Viestintäkouluttaja HuK, Työnohjaaja STOry


Tuija Kosonen, psykoterapeutti, Terveystieteiden maisteri, Neuropsykiatrinen valmentaja, Työnohjaaja STOry