Tervetuloa mukaan oppimaan mindfulnessia ja perhekonstellaatiota!

 

18 viikon verkkokurssi
20.1.-26.5.2017

 

 • Tee harjoituksia kotonasi - tai missä vain oletkin!

 • ENEMMÄN kuin vain tavallinen mindfulnesskurssi!

 • 18 viikkoa tukea läsnäolon syventämiseen - opit tuomaan mindfulnessin arkeesi

 • Tärkeän ihmissuhteen kehittäminen ja uusien näkökulmien saaminen konstellaation avulla

 • Kehittää myötätuntoa ja kiitollisuutta

 • Vapauttaa energiaa uuden luomiseen

 • Rohkaisee ja kannustaa hyvien valintojen tekemiseen

 • Voit saada perhekonstellaatiosta tärkeitä oivalluksia elämääsi!

Ensimmäisen kurssiversion suorittaneiden yleisarvosanojen keskiarvo oli 4,7 asteikolla 1-5

 

Ensimmäinen Syvempään läsnäoloon -verkkokurssi kesti neljä viikkoa ja se toteutettiin syksyllä 2016. Kurssi oli ehkä maailman ensimmäinen verkkokurssi, jossa yhdistettiin mindfulnessia ja perhekonstellaatiota. Osallistujat totesivat nimettömässä palautekyselyssä mm.:

"Mindfulness on tuttua. Tässä kuitenkin tuli kompaktissa muodossa hyviä harjoituksia. Konstellaation käsite alkoi kirkastua mielessäni. Perhekonstellaatiot tulivat minulle sopivaan aikaan ja auttoivat tärkeiden ihmissuhteiden käsittelemistä."

"Mahdollisti kurssin suorittamisen oman aikataulun mukaisesti. Mindfulness harjoitukset olivat hyviä, mielenkiintoisia ja toisistaan eroavia. Konstellaatio toimi yllättävän hyvin."

"Hyvä ja selkeä kokonaisuus , miellyttävä ääni"

"Kiinnostava kokemus osallistua tällaiselle kurssille netin kautta."

"Mindfulness oli kurssilla kompaktisti "pakattu". Harjoitukset sopivan mittaisia ja vaikuttavia."

"Hyvin valitut, itselle uudet ja hyvältä vaikuttavat meditaatiot."

"Harjoitukset helpottivat minulle tärkeiden, mutta haastavien, sukulaissuhteiden käsittelemistä."

Ensimmäisen version palautteet rohkaisivat minua kehittämään kurssia edelleen. Tiedän, että mindfulnessin suurin haaste on harjoitusten tekeminen. Ja toisaalta mindfulness tukee konstellaation tekemistä. Tähän uuteen versioon olen ottanut mukaan lisää mindfulnessharjoituksia ja kehitin uuden konstellaatioprosessin. Lisäksi otin mukaan kaksi livewebinaaria, joissa voin käydä asioita läpi kurssilaisten kanssa vuorovaikutteisesti. Ajattelen, että tämä tukee merkittävästi harjoitusten tekemistä ja auttaa sisäistämään niin mindfulnessia kuin konstellaatiota. Jaksotin kurssia myös uudelleen, jotta sisäistämiseen ja harjoitteluun jää enemmän aikaa. Se on mielestäni tärkeää.

 

Minun tavoitteeni tälle kurssille on tarjota helppo mahdollisuus kiinnostuneille saada tukea läsnäolonsa syventämiseen ja tärkeiden ihmissuhteiden kehittämiseen. Mindfulness on monelle jo tuttua, mutta tämä kurssi voi tuoda siihen uusia harjoituksia ja uutta näkökulmaa. Ja tämän kurssin avulla moni voi tutustua myös perhekonstellaatioon kotonaan ja saada siitä tärkeitä oivalluksia elämäänsä!

Jani Roman

 

Verkkokurssi läsnäolosta, ystävällisyydestä, myötätunnosta, hyvistä ihmissuhteista, rakkaudesta ja kiitollisuudesta sekä uusista mahdollisuuksista mindfulnessin ja perhekonstellaation avulla.

Elämä on suurin lahjamme! Tämä verkkokurssi on tämän oivalluksen ytimessä. Saat samalla hienon johdatuksen niin mindfulnessin kuin konstellaation maailmaan! Helppo keino tutustua näihin upeisiin menetelmiin!

Sisältää:

 • Kuunneltavia mindfulnessharjoituksia, joita voit käyttää mobiilisti tai tietokoneelta

 • Perhekonstellaatioprosesseja, sekä audiona että videoina, joiden avulla voit kohdata tärkeitä ihmissuhteita ja löytää uusia näkökulmia elämääsi

 • Taustatietoa teksteinä, ladattavina PDF:nä ja videoina

 • Yhteensä 16 opetuskertaa, joista kaksi livewebinaareja - ja näitä voit käydä läpi sinulle sopivina hetkinä

 • Tulostettava harjoitusohjelma mindfulnessin integroimiseksi arkeesi ja konstellaatioprosesseihin – voit tehdä harjoitukset valitsemanasi ajankohtana ja omassa tahdissasi, materiaali on käytössäsi 6 kk

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua niin mindfulnessiin kuin konstellaatioon kokeneen ohjaajan tuella! Sopii vasta-alkajille ja kokeneillekin. Saat mindfulnessohjelman, joka riittää vaikka koko loppu elämäksi.

Katso alla olevasta videosta kurssin lyhyt esittely!

(Huom! Kurssi alkaa 20.1.2017)

Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja Dialogi-instituutin perustaja. Tämä kurssi perustuu hänen yli 20 vuoden kokemukseen meditaatiosta ja yli 15 vuoden kokemukseen systeemisestä konstellaatiosta.

 

Jani on tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja,systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja sekä joogaopettaja.

Jani on julkaissut vuonna 2013 suositun mindfulness-CD:n "Mindfulness suomeksi", syksyllä 2016 kirjan systeemisestä konstellaatiosta "Systeeminen konstellaatio - Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat" ja verkkokurssin työnohjaajille, konsulteille ja coacheille "Pieniä ihmeitä ja systeemistä konstellaatiota". Hän on myös vetänyt useita mindfulness- ja joogamatkoja Kreikkaan ja Kanariansaarille.

 

Mistä on kyse?

Syvempään läsnäoloon -verkkokurssi on tarkoitettu kaikille hyvästä elämästä kiinnostuneille. Mindfulness tuo läsnäoloa ja hyvinvointia sekä mielen rauhaa, ja konstellaatio vie sinut askeleen syvemmälle!

Mindfulness on monelle jo tuttu. Sadat tutkimukset ovat osoittaneet, että se vähentää stressiä, lisää hyvinvointia, kehittää mentaalista suorituskykyä ja jopa sosiaalisia taitoja.

Perhekonstellaatio on monelle tuntemattomampi. Se on terapiamuoto, joka on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja saavuttanut suuren suosion. Menetelmän kehittäjän saksalaisen psykoanalyytikon ja terapeutin Bert Hellingerin perusoivallus on, että kukaan meistä ei ole yksin - me olemme osa isompaa kokonaisuutta, joista tärkeimpänä on perheemme. Hyvinvointimme riippuu meille tärkeiden ihmissuhteiden hyvinvoinnista.

Syvempään läsnäoloon on ensimmäinen (ehkä koko maailmassa) verkkokurssi, jossa nämä kaksi upeaa menetelmää ovat yhdessä! Kurssi on kaunis prosessi, jossa kehität läsnäoloasi, kiitollisuuttasi ja menestykseesi vaikuttavaa perustaa.

 

Perhekonstellaatio on koettu hyvin positiivisesti

Keväällä 2016 tehty kyselytutkimus (n=40) konstellaatiokokemuksista kertoo, että kokemukset ovat hyvin positiivisia. Esimerkiksi kyselyyn vastanneet terapeutit, jotka ovat tutustuneet menetelmään, arvioivat kaikki (100 %) kokemustaan menetelmästä erittäin positiiviseksi.

Terapeutit ja laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt pohtivat menetelmän etuja mm. seuraavasti:

”Perhekonstellaatiossa ihminen nähdään osana ryhmää. Tämä on hyvä ja täydentävä näkökulma nykyajassa, jolloin yksilön kohtaamat psyykkiset vaikeudet nähdään helposti johtuvan ensisijaisesti hänen henkilökohtaisista fyysistä tai psyykkisistä ominaisuuksistaan tai ajattelu/tunnemalleistaan tms. Perhekonstellaatio auttaa näkemään sen, että emme voi hallita kaikkea, ja että olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, mitä tunnemme ja koemme. Näin voimme päästää irti turhasta syyllisyydestä ja löytää oman paikkamme niin perheryhmässä kuin suuremmissakin ryhmissä.”

”Antaa lisäarvoa muihin terapiamenetelmiin.”

”Menee syvemmälle kuin oma "tarina" eli omat käsitykset siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat.”

”Konstellaation kautta tulee laajempi näkemys omasta suvusta ja asioista, jotka vaikuttavat suvussa. Konstellaatio avaa omaa elämäntilannetta, mitä käsittelee ja usein sellaisia asioita suvusta tai perheestä, joita ei ole itse nähnyt. Näkemyksen kautta tulee tietoisuus ja hyväksyminen. Hyväksyminen vapauttaa toimimaan tietoisempana.”

Tyypillisiä vaikutuksia konstellaatiosta oli elämää ja ihmissuhteita tukevien oivalluksien saaminen (96 % vastaajista), selkeytyminen (63 %) ja myötätuntoiseksi ja rakastavammaksi tuleminen (59 %). Sanallisissa selityksissä vastaajat totesivat mm:

”Sain ymmärrystä suvussani vaikuttaviin asioihin.”

”Laskeutui syvä rauha.”

”Sai tunneprosessin liikkeelle uudella tavalla, uutta näkemystä perhehistoriaan.”

”Tunsin perhekonstellaatiossa tapahtuvan syvemmän näkemisen tuoman uuden näkökulman muuttavan vanhoja jähmettyneitä lukkoja pysyvällä tavalla.”

”Kokemus oli hämmentävä. käsiteltävää ja sulattelemista tästä kesti kuukausia.”

”Tuli ymmärrystä omasta perhetaustastani, hyväksymistä ja näkemystä omasta perheestä ja omasta elämäntilanteesta, näin itseni selkeämmin osana omaa sukuna, kiitollisuutta elämästä, nöyryyttä kohtalostani.”

”Konstellaatio on avannut näkökulmia ja ymmärrystä omiin perhesuhteisiini. Se on rakentanut hyväksyvää ja rakkaudellista suhdetta perheeseen ja auttanut päästämään irti turhasta syyttelystä.”

(Lähde: Kyselytutkimus konstellaatiokokemuksista 2016, Yhteenvetoraportti, Dialogi-instituutti)

 

Mikä on tässä kurssissa erityistä?

Halusin tehdä tästä kurssista sellaisen, josta mahdollisimman moni voisi saada tukea läsnäolonsa syventämiseen ja hyvien ihmissuhteiden kehittämiseen.

Kurssi on mindfulnessia alusta loppuun - ja silti se on enemmän kuin tavallinen mindfulnesskurssi. Saat silmiä avaavan kokemuksen konstellaatiosta ja sen kautta hyvinvointiisi vaikuttavista suhteista. Toivon, että tämän kurssin myötä mahdollisimman moni pääsisi kiinni konstellaation oivalluksista, sillä uskon, että sen myötä tuleva systeeminen ymmärrys tukee niin yksilön kuin koko yhteiskunnan hyvinvointia!

Mindfulness ja perhekonstellaatio tukevat toinen toisiaan ja tietenkin ennen kaikkea sinua! Harjoitukset ja prosessit ovat turvallisia ja ohjeet niihin kattavat.

Livewebinaarit tukevat prosessia. Voimme käydä läpi osallistujia askarruttavia asioita ja syntyy myös vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Kurssin oma Facebook-ryhmä tukee myös vuorovaikutusta.

Tämä kurssi sopii sinulle, joka:

 • haluat saada mindfulnessin osaksi arkeasi

 • haluat kehittää parempia ihmissuhteita, välittämistä ja ystävällisyyttä

 • haluat kehittää kiitollisuuttasi

 • haluat saada kokemuksen konstellaatiosta ja oppia siitä lisää

 • haluat oppia, miten kehittää tärkeitä ihmissuhteita

 • haluat syventää läsnäoloasi

Kurssin sisältö

Osa 1: Johdanto

20.1 Kurssi alkaa, ensimmäiset oppitunnit tulevat katsottaviksi

20.1 klo 18-19:30 livewebinaari, josta jää tallenne kurssimateriaaliin

Osa 2: Mindfulness

kurssiviikot 1-10 (20.1-30.3.)

Osa 3: Konstellaatio

kurssiviikot 11-15 (31.3-4.5.)

31.3 klo 18-19:30 livewebinaari, josta jää tallenne kurssimateriaaliin

 

Osa 4: Päätös

kurssiviikot 16-18 (5.5-26.5.)

Kurssilla on siis kaksi livewebinaaria (20.1 ja 31.3 klo 18-19:30). Jos et näihin pääse mukaan, voit kuitenkin katsoa niiden tallenteet silloin, kun sinulle sopii.

 

Ilmoittaudu nyt, kurssi alkaa 20.1!

Kurssin hinta on 169 euroa (sis. alv).

 

Voit maksaa kurssin myös kolmessa erässä á 56,33 euroa/kk.

Kurssilla on 14 päivän rahat takaisin -takuu.

Maksusi jälkeen saat sähköpostin ja pääset aloittamaan kurssin 20.1. Kurssimateriaalia voit käyttää tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai tabletilla - ihan miten vain haluat.

Jos sinulla on kysyttävää kurssista, voit ottaa minuun yhteyttä (jani.roman [at] dialogi-instituutti.fi).

Nähdään kurssilla! :)

Epäröitkö?

Ehkä haluat ensin katsoa ILMAISEKSI kurssin ensimmäisen tervetuloa-videon?