Yhteistyön ja tavoitteiden puolesta!

SystemicBoost
ainutlaatuinen organisaation kehitysohjelma

Kehitä organisaatiosi näkymätöntä dynamiikkaa ja systeemin toimintaa.

 

Mitä organisaatiosi hyötyy ohjelmasta?

 • Kehität organisaation toimivuutta tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista

 • Parannat ihmisten kykyä tehdä yhteistyötä

 • Löydät kestävämpiä ratkaisuja ongelmiin

 • Kehität johtamista aivan uudella syvyydellä

 • Nopeutatte muutoksen toteuttamista ja luotte aitoa sitoutumista

 • Saatte syvällisen ymmärryksen organisaationne toiminnasta ja kulttuurista

 • Nousette uudelle tasolle toiminnassanne: tuette koko systeemin yhteen hiileen puhaltamista!

Mihin ohjelma sopii?

 • Sisäisen dynamiikan ja yhteistyön kehittäminen

 • Fuusion tai muun haastavan muutostilanteen tukeminen

 • Monenlaisten ongelmien ratkaiseminen

 • Kokonaisvaltaisen kehitysohjelman aloittaminen

 • Strategian, tuotteiden ja brändin kehittäminen

 • Tiimien ja ryhmien kehittäminen

 • Johtamisen kehittäminen

 

Ohjelman mukainen toiminta on tuottanut merkittävää muutosta esimerkiksi useissa S-ryhmän osuuskauppojen fuusioissa.

Viisi syytä aloittaa nyt SystemicBoost-ohjelma yrityksessäsi:

 1. Annat organisaatiollesi oikeasti mahdollisuuden kohdata ja ratkoa haasteitaan!

 2. Nopeutat organisaatiosi muutosprosesseja ja kehittymistä!

 3. Ohjelma perustuu uraauurtavaan tutkimuksiin ja yli 20 vuoden syvälliseen kokemukseen haastavista organisaatioiden kehityshankkeista

 4. Systeeminen ymmärrys tuo aivan uudenlaisen ymmärryksen organisaatiosi toiminnasta ja pystytte vaikuttamaan tehokkaammin sen toimintaan ja kehitykseen 

 5. Ohjelma tuottaa henkilöstölle positiivisen kokemuksen, mikä lisää heidän sitoutumistaan organisaatioon ja luottamusta johtoon.

 

TkT (työpsykologia) Jani Roman on tehnyt uraauurtavaa työtä niin organisaatiokulttuurin kuin systeemisen kehittämisen parissa. Hänellä on poikkeuksellisen monipuolinen osaaminen ja kokemus organisaatioiden kehittämisestä.

"Vertaan työtäni usein lääkärin työhön, mikä ei tarkoita, että ajattelisin parantavani tai pelastavani, vaan kuvastaa ennemminkin toimintani lähtökohtaa: haluan edistää koko työyhteisön hyvinvointia ja menestystä. Suhtaudun lääkärin vakavuudella työhöni, mikä tarkoittaa, että koen, että ammattitaitoni on perustuttava syvälliseen osaamiseen, missä tutkimus ja kliininen työ kulkevat käsikädessä. Se ei ole vain yhden koulutuksen tuomaa, vaan moninaisen kokemuksen hankkimista ihmisyhteisöistä ja niiden kehityksestä.

Olen ihmissysteemien ammattilainen. Työni on samanaikaisesti edessäni olevan yksilön tai ryhmän tukemista, mutta taustalla on kaiken aikaa laajempi systeemi, ja työni on tuettava myös sitä. Minulle on tärkeätä pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain yhdestä näkökulmasta tai yhden tahon osalta. Tätä on systeeminen ymmärrys.

Insinöörikoulutus on antanut minulle pohjan tarkastella organisaatioita teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta, kuten monella muullakin konsultilla. Pitkä kouluttautumiseni työpsykologiassa ja terapiassa, sekä tutkimuksellinen työni systeemisen näkökulman parissa, on tuonut minulle myös toisen tason: ihmistason. Kaikki toiminta riippuu ihmisistä ja siitä, mitä heidän väleillään tapahtuu. Ihmiset luovat strategioita ja suunnitelmia. Ihmiset toteuttavat niitä. Jos heidän väliset suhteensa eivät toimi, mikään ei toimi.

Minulle keskeistä on pyrkimys aitoon ymmärrykseen, jota aito dialogi synnyttää. Asia on sinänsä yksinkertainen, mutta monesti käytännössä vaikea: meillä on niin monta syytä, miksi dialogi ei suju. Saattaa olla, että kulttuuri ei tue tällaista aitoa kohtaamista. Tai saattaa olla, että systeemin näkymättömässä dynamiikassa on tekijöitä, joihin jatkuvasti törmätään. Toisinaan riittää, että läsnä on ulkopuolinen, joka kykenee sanoittamaan ihmisten kokemuksia tavalla, mikä lisää kuulluksi tulemisen kokemusta. 

Uskon prosesseihin, millä tarkoitan etenemistä vaiheittain. On rakennettava luottamusta, keskinäistä arvostusta, luotava mahdollisuus yhteiselle asioiden tarkastelulle - mikä vaatii turvallisten rakenteiden luomista, ja suuntia, joista ratkaisuja voi löytää.

Ihmiset löytävät tällöin ratkaisut itse. Systeemi kehittää itse itseänsä."

SystemicBoost on edistyksellinen, tehoava ja luottamusta kehittävä ohjelma:
Yhteistyön ja tavoitteiden puolesta!

Tämä ohjelma perustuu Jani Romanin yli 20 vuoden kokemukseen vaativista kehityshankkeista, tutkimuksiin työyhteisöjen kehittämisestä ja yli 15 vuoden kokemukseen systeemisestä konstellaatiosta. Hän on systeemisen konstellaation pioneeri ja yksi kokeneimmista yhteisen kulttuurin rakentajista fuusioissa Suomessa. Jani on väitellyt työpsykologiasta, aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

 

Jani on tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja.

Mistä on kyse?

Organisaatio on systeeminen kokonaisuus - mikään ryhmä tai ihminen ei toimi eristyksissä, vaan kaikki syntyy vuorovaikutuksessa. Ymmärtämällä systeemin toimintaa, ja erityisesti siinä olevaa näkymätöntä dynamiikkaa, voimme löytää aivan uuden tasoisia ratkaisuja. Tämä on oikeasti ainutlaatuinen lähestymistapa!

Systeemisyyden ymmärtäminen yleensä avaa ihmisten silmät asioille, jotka aiemmin olivat hämärän peitossa, kuten miksi ihmiset reagoivat kuten reagoivat, miksi jokin hanke ei onnistu, miksi strategia ei toimi tai miksi sitä ei saada implementoitua, miksi organisaatiossa syntyy konflikteja ja miten niitä ratkoa kestävällä tavalla.

Tässä ohjelmassa systeemisyys on keskeinen lähtökohta, ja se on yhdistetty laajaan kokemukseen ylipäätään organisaatioiden kehittämisestä. Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen ja kehitystoiminta on sovitettava sen todellisuuteen. Tämä itse asiassa juuri on systeemistä ymmärrystä!

Ohjelman avulla organisaation ihmiset sekä alkavat ymmärtää omaa toimintaansa että löytävät ratkaisuja vaivaaviin kysymyksiin. Kun kerran on alkanut nähdä tätä systeemistä maailmaa, on paluu lineaariseen ja mekanistiseen näkökulmaan mahdoton: se näyttäytyy vanhanaikaisena ja pinnallisena.

Tässä ohjelmassa synnytetään ymmärrystä organisaatiosta systeeminä ja sen näkymättömän dynamiikan vaikutuksesta niihin tavoitteisiin, joita organisaatiolla on.

SystemicBoost on mahdollista toteuttaa:

 • valmistelevana prosessina ennen kehityshanketta:

  • varmistaa, että kehityshanke voidaan suunnitella siten, että organisaatio ottaa sen vastaan ja se voi onnistua

  • kesto 1-3 kuukautta riippuen organisaation koosta ja tarpeista

 • itsenäisenä kehityshankkeena

  • koko organisaation tai sen osan muutos-/kehitysprosessina

  • kesto 3-24 kuukautta riippuen organisaation tilanteesta ja tarpeista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 
 

Tutkimukseen perustuvaa osaamista

Työssäni tutkimus ja kliininen asiakastyö ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Osa hankkeista on valittu nimenomaan sen takia, että olen voinut kehittämisen ohella tutkia tiettyä näkökulmaa tai testata uutta menetelmää. Tutkimuksellinen ote on tukenut asioiden syvällisempää ymmärrystä, ja se hyödyttää asiakkaitani.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus haastavista organisaatioiden kehittämisen hankkeista, esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana yli 20 kehityshanketta, joista kuusi ovat suuria fuusiohankkeita.

Tutkimukseni pohjautuu tietenkin olemassaolevaan tutkimukseen, kuten:

 • Organisaatiokulttuuri (mm. Argyris, Schein)

 • Dialogi (mm. Isaacs, Schein)

 • Systeeminen näkökulma (mm. Hellinger, Schein)

Tutkimuskohteita:

 • Liiketoimintaprosessien kehittäminen 1993-1994

  • Laatu- ja prosessijohtamiseen sekä strategiatyöhön perehtyminen (Master of Quality -tutkinto 1995-1996)

 • Dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä 1997-2005

  • Parhaimpien vuorovaikutusmenetelmien tutkiminen ja niihin perehtyminen

  • Dialogimenetelmiin perehtyminen

  • Kattava teoreettinen kartoitus dialogista (organisaatio-, vuorovaikutus- ja terapeuttiset käytännöt)

  • Organisaatiokulttuuri

  • Väitöskirja 2005: A Study of Organizational Dialogue - Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the functioning of an organization.

 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen 2005-2015

  • 10 organisaation kehityshanketta, osa Työsuojelurahaston tuella

 • Systeemisen konstellaation käyttäminen organisaatioiden kehittämiseen 2005-2016

  • 14 organisaation kehityshanketta, osin Työsuojelurahaston tuella

Osaamiseni ydin: organisaatiokulttuuri, dialogi ja systeeminen ymmärrys. Lisäksi erityinen taito työskennellä ryhmien kanssa ja herättää luottamusta ja innostusta. Hallitsen laajasti mm. toiminnallisten menetelmien käyttöä niin ryhmien kanssa kuin yksilöcoachaustilanteissa (olen läpikäynyt psykodraamaohjaajan koulutuksen).

Olen systeemisen konstellaation pioneeri ja yksi kokeneimmista yhteisen kulttuurin rakentajista fuusioissa sekä dialogisuuden uraauurtaja Suomessa.

> Lue lisää asiakkaideni kokemuksista

Marraskuussa 2016 julkaisen kirjan systeemisestä konstellaatiosta. Alla kirjan viiteluettelo:

Anderson, R., Carnabucci, K. (2009). The challenge and promise for psychodrama of systemic constellation work. http://www.scribd.com/doc/16273054/Overview-of-Systemic-Constellation-Work

Argyris, C. (1990). Overcoming Organizational Defences: Facilitating Organizational Learning. Harvard University: Prentice-Hall

Birkenkrahe, M. (2008). System constellations as a tool supporting organisational learning and change processes. International Journal of Learning and Change. Issue: Volume 3, Number 2 / 2008. Pages: 125 – 144.

Cohen, D. B. (2006). “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany. The Family Journal July 2006 14: 226-233.

Deming, W. Edwards (1986). Out of the Crisis. MIT Press. ISBN 0-911379-01-0.

Fredrickson, B. L. & Losada, M. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. American Psychologist, 60 (7) 678-686.

Gilbert, R. M. (2006) The Eight Concepts of Bowen Theory. Leading Systems Press. Fall Church & Basye, Virginia.

Gminder C. U. (2005), Using the management constellation as tool for corporate sustainability, International congress and innovation fair “Sustainable management in action”, University of Geneva, 19 - 20 September.

Green, C. & Green, S. (2008). ‘Organisational Reflections: Hidden Dynamics in Family Business’, The Knowing Field, Issue 11, January.

Green, S. & Green, C. (2003). Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationships and Change. December, Issue 4, Systemic Solutions Bulletin, Portland.

Hämäläinen, Raimo P., Jones, Rachel & Saarinen, Esa (2014) Being Better Better: Living with Systems Intelligence. Aalto University Publications. CROSSOVER 4/2014. http://sal.aalto.fi/publications/pdf-files/being_better_better_living_with_systems_intelligence.pdf

Hamel, G. (2007). Johtamisen tulevaisuus, suom. Jorma Alanen, Talentum Media, 2007.

Hellinger, B. & ten Hövel, G. (1999). Acknowledging What Is, Conversations with Berth Hellinger. Zeig, Tucker & Co., Inc. Phoenix, Arizona.

Hellinger, B. (2001). Lecture given at the 3rd International Congress for Family and Humans Systems Constellations, Würzburg, Germany 1-4 May, 2001. http://www.systemicfamilysolutions.com/articles_christian.html

Hellinger, B. (2008). Pysyvä onni. Yksityinen julkaisu, ainoa suomeksi käännetty kirja.

Horn, K. & Brick, R. (2005). Invisible Dynamics: Systemic Constellations in Organisations and in Business. Carl-Auer-Systeme Verlag. Germany.

Jurg, W. (2010) Unravelling Branding Systems. The Perceived Usefulness in Branding Constellations. Groningen. Uitgeverij Het Noorderlicht.

Losada, M. (1999). The complex dynamics of high performance teams. Mathematical and Computer Modelling, 30 (9-10), 179-192.

Losada, M., & Heaphy, E. (2004). The role of positivity and connectivity in the performance of business teams: A nonlinear dynamics model. American Behavioral Scientist, 47 (6), 740-765.

New York Times 25.2.2016. How to build a perfect team. http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=3

Perhoniemi, R. & Hakanen, J. 2013. Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. PSYKOLOGIA 48 (02), 2013. Ks. Myös TTT-lehti 21.22.2014. Työn imua kokeva työntekijä voi hyvin ja on tuottava. http://www.tttlehti.fi/tyon-imua-kokeva-tyontekija-voi-hyvin-ja-on-tuottava/ 

Roevens LM J., (2008) Systemic Constellations Work in Organizations. Amsterdam. Science Guide.

Roman, J. (2011) Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio. Dialogi-instituutti.

Roman, J. (2015) Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityksemme ihmisestä osana yhteisöä. www.dialogi-instituutti.fi. Katso myös Työsuojelurahaston raportti: Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110306

Schein, E. (2004). Organizational Culture and Leadership. 3rd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schützenberger, A. A. (1998). The ancestor syndrome: Transgenerational psychotherapy and the hidden links in the family tree. New York: Routlage.

Weber, G. & Beaumont, H. (1998). Love's Hidden Symmetry: What Makes Love Work in Relationships. Zeig, Tucker & Theisen.

Ohjelman sisältö

SystemicBoost ohjelma voidaan toteuttaa valmistelevana tai diagnostisoivana hankkeena, jolloin luodaan edellytyksiä kehityshankkeen onnistumiselle. Tai se voidaan toteuttaa itsenäisenä kehityshankkeena (kuten useat fuusiot, joissa olen ollut auttamassa), jolloin systeemisen lähestymistavan avulla autetaan organisaatiota tekemään muutos.

Käytän ohjelmassa muutamia henkilöstöryhmiä, joiden avulla synnytämme ymmärryksen organisaation tilanteesta ja tarpeista. Tämä tuottaa kokemuksen mukaan erittäin arvokasta tietoa johdolle ja usein jo pelkästään se on saattanut avata sekä solmuja että silmiä ja auttanut löytämään ratkaisuja. Sen lisäksi ryhmät on poikkeuksetta koettu positiivisesti ja ne ovat antaneet ihmisille kuulluksi tulemisen kokemuksen sekä lisänneet heidän luottamustaan johtoon - ja lisänneet ymmärrystä koko organisaatiosta ja kunkin roolista ja vastuusta siinä.

Lisäksi työskentelen johdon kanssa tunnistaaksemme organisaation dynamiikkaa ja miten johto voi siihen parhaalla tavalla vaikuttaa positiivisesti. Systeeminen näkökulma tuo uuden ja ainutlaatuisen näköalan organisaation toimintaan - ja antaa johdolle suuren mahdollisuuden kehittää johtamistaan siten, että he voivat vaikuttaa paremmin organisaationsa ihmisiin.

Hyödynnän seuraavia menetelmiä/elementtejä tarpeen mukaan:

 • Henkilöstöryhmien kanssa organisaation tilanteen kartoitus

 • Johdon kanssa organisaation systeeminen analyysi

 • Rakennan tarvittaessa foorumeja, joissa oikeat tahot pääsevät turvallisesti kohtaamaan tärkeiden asioiden ympärillä ja kehittämään niitä - kuten tapahtumat koko henkilöstön kanssa

 • Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu, jotta tunnistetut haasteet voidaan kohdata ja yhteisön toimivuutta kehittää - jotta se voi saavuttaa tavoitteensa

Ota yhteyttä, niin kerron lisää - ja kuulen kysymyksistänne!

 
 

Ota yhteyttä ja kuule lisää SystemicBoost-ohjelmasta ja miten se voi tukea kehitystänne!

SystemicBoost on edistyksellinen, tehoava ja luottamusta kehittävä ohjelma:
Yhteistyön ja tavoitteiden puolesta!

Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta, voit ottaa minuun yhteyttä (jani.roman [at] dialogi-instituutti.fi).