Kuudessa viikossa uudelle tasolle!

Oletko koskaan pohtinut, miten lisätä keskinäistä luottamusta, hyvää vuorovaikutusta, uskoa onnistumiseen ja menestyksekästä yhteistyötä tiimillesi tärkeiden tahojen kanssa?

 

Dialogi-instituutin Systemic Boost Method™ for Teams on kuuden viikon mittainen tiimin kehitysprosessi, joka nostaa tiimisi uudelle kehitystasolle.

Onko tiimisi jumissa, vain joukko ihmisiä ilman yhteistä suuntaa, vailla uskoa onnistumiseen? Onko tiimin vaikea löytää omaa paikkaa isommassa kokonaisuudessa? Tai onko keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä parantamisen varaa?

Tai haluatko vain hyödyntää kaikki tilaisuudet tiimisi ja sen jäsenten kehittämiseksi?

Systemic Boost Method™ on ainutlaatuinen kehitysprosessi, joka hyödyntää systeemistä ymmärrystä, intuitiivista tietämistä ja dialogisuutta. Se auttaa rakentamaan jaetun kokonaiskuvan tiimin ja sen jäsenten tehtävistä ja mahdollisuuksista – ja synnyttää psykologista turvallisuutta, joka tutkimusten mukaan on keskeisimpiä tiimin menestykseen vaikuttavia tekijöitä [1].

Prosessin kehittäjä, tekniikan tohtori (työpsykologia) Jani Roman, on yli 20 vuoden ajan tutkinut ja kehittänyt kymmeniä organisaatioita ja niiden organisaatiokulttuureja sekä vuorovaikutusta. Hän on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja tutkinut menetelmän soveltuvuutta organisaatioiden kehittämiseen Työsuojelurahaston tuella. Roman on myös kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa.

Systeeminen konstellaation on hämmästyttävän tehokas menetelmä, joka paljastaa työyhteisöjen näkymättömät dynamiikat. Suurin osa työyhteisöissä koetuista ongelmista nimittäin on vain oireita, ja todelliset syyt ovat syvemmällä näkymättömissä.

Prosessissa hyödynnetään konstellaatiota sen tunnistamiseksi, mikä on oleellista ja miten päästä ongelmien ytimeen, sen sijaan, että ratkottaisiin vain pintatason oireita. Näin löydetyt ratkaisut ovat tutkitusti kestävämpiä ja tehokkaampia. Jo yksi konstellaatio voi synnyttää merkittävän muutoksen koko työyhteisöön. [2, 3]

Systemic Boost Method™ for Teams -prosessissa tiimi kuudessa viikossa ja kolmessa tapaamisessa:

  • tunnistaa toimintaansa ja menestykseensä keskeisesti vaikuttavat asiat

  • kehittää tiimin jäsenten välistä keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutusta

  • ratkoo konkreettisia käsillä olevia ongelmia.

Tiimi nostaa itsensä uudelle tasolle kyvyssään kohdata ja ratkoa kehityksensä esteinä olevia ongelmia.

Prosessi sopii tiimeille ja organisaatioiden osastoille sekä verkostomaisesti työskenteleville ryhmille.

Prosessi sisältää:

  • Valmisteleva tapaaminen tiimin esimiehen tai vastuullisen henkilön kanssa

  • Kolme tiimitapaamista á 2,5 tuntia, tapaamisten väli kolme viikkoa

  • Päätöstapaaminen tiimin esimiehen tai vastuullisen henkilön kanssa.

”Voin lämpimästi suositella konstellaatiota kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat muutoksia, pieniä tai suuria ja haluavat olla askeleen edellä ennen toteuttamista.”
Anne Schneider, OTK, varatuomari
hallintojohtaja
Varuboden-Osla

”Kehitysprosessin vetäjänä Jani toimi itse kuten koulutti ja vakuutti kaikki osallistujat sekä omalla esimerkillään että asiantuntemuksellaan, vilpittömällä kiinnostuksellaan ja syvällisellä paneutumisella kehitysprosessin kysymyksiin. Antoisan ja hyödyllisen kehitysprosessin perusteella suosittelen lämpimästi Jani Romanin osaamisen hyödyntämistä organisaatioiden ja työyhteisöjen haastaviinkin kehitystarpeisiin vastaamisessa.”
Jaana Manssila, sosiaalialan osaamisaluepäällikkö
Metropolia

”Se mikä syntyi koko tässä prosessissa ja siinä konstellaatiossa, niin syntyi uudenlaista luottamusta ihmisten välille. Hierarkioilla ja asemilla ei ole enää väliä. Kun koet jotain tällaista yhdessä… Niin syntyy vahva kokemus, että ihmiset ovat vain ihmisiä, siitä syntyi jotenkin erilainen… niin, voimavara organisaation sisään.”
Kirsi Mettälä, markkinointijohtaja
Plan Suomi Säätiö

 

Nouse nyt tiimisi kanssa uudelle tasolle!

 

Ainutlaatuinen tiimiprosessi lisää keskinäistä luottamusta, hyvää vuorovaikutusta ja menestyksekästä yhteistyötä.

Miksi et panostaisi henkilöstöösi ja suuntaisi sen energian kaikkein oleellisimpiin asioihin?

”Se mikä syntyi koko tässä prosessissa ja siinä konstellaatiossa, niin syntyi uudenlaista luottamusta ihmisten välille.”

Edessämme on upea kehitysmatka!

Jani Roman
tekniikan tohtori (työpsykologia), psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, energia- ja tuotantotalouden DI, mindfulnessohjaaja, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja
Dialogi-instituutti

0500 762 772, etunimi.sukunimi at dialogi-instituutti.fi

[1] What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times Magazine. FEB. 25, 2016. https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

 

[2] ”Jo yksi konstellaatio voi tuottaa merkittävän positiivisen muutoksen työyhteisöön”. Kyselytutkimus 2016 konstellaation vaikutuksista (n=40). Dialogi-instituutti.

 

[3] 16 organisaation toimintatutkimus 2009-2016 systeemisen konstellaation käytöstä organisaatioiden kehittämisessä. Jani Roman, Dialogi-instituutti. Katso myös Työsuojelurahaston tiedotteet: Konstellaatio paljastaa ryhmädynamiikan. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=114298#tiedote; Konstellaatio sanallistaa yhteisön dynamiikkaa. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=115335#tiedote; Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen: Uusi alueosuuskauppa rakensi yhteistä kulttuuria. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=111125#tiedote; Lisää ymmärrystä systeemisellä konstellaatiolla. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=109463#tiedote; Organisaatioteoriat katsovat ihmisten toimintaa kapeasti. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=110306#tiedote