4.9.2018 Espoo

 

Haluatko ymmärtää, mikä todellisuudessa johtaa työyhteisöäsi ja verkostojasi?

 

”Miksi muutosten läpivienti on niin hankalaa?”

”Organisaatiokulttuuriimme on pesiytynyt epäterveitä ilmiöitä.”

”Yhteistyö ei suju ihan parhaalla mahdollisella tavalla.”

”Miksi emme löydä selkeätä yhteistä suuntaa?”

 

Johtaja on aina puun ja kuoren välissä. On otettava huomioon monia intressejä. Niistä tärkein on tuloksen tekeminen. Ilman sitä ei ole muutakaan.

Monet ongelmat, joita kohtaamme erilaisissa yhteisöissä, ovat kuitenkin vain oireita. Pelkkien pintatason oireiden ratkominen ei luo kestävää ratkaisua.

Systeeminen näkökulma paljastaa meille miten kokonaisuus toimii. Se avaa silmämme näkemään kulissien takana vaikuttavia voimia. Se antaa meille syvemmän ymmärryksen siihen, miten ihmisten sosiaaliset systeemit toimivat.

Systemic Boost Method™ for Leaders on yhden päivän mittainen työpaja, joka mullistaa käsityksesi johtamisesta, työyhteisöistä ja verkostoista.

Päivän aikana:

  • Opit mitkä voimat todellisuudessa ohjaavat työyhteisöjä ja verkostoja – ja miten rakennat psykologista turvallisuutta

  • Opit miten johtaja voi toimia paremmin työyhteisön palveluksessa

  • Näet, miten minkä tahansa yhteisön sosiaaliset dynamiikat voidaan läpivalaista eli koet konstellaation

  • Voit tutkia omaa työyhteisöäsi tai verkostoasi ja miten kehittää sitä

  • Haastat itsesi esimiehenä kasvamaan ja kehittämään selkeyttäsi

Systemic Boost Method™ on ainutlaatuinen kehitysprosessi, joka hyödyntää systeemistä ymmärrystä, intuitiivista tietämistä ja dialogisuutta. Se auttaa rakentamaan kokonaiskuvan organisaation tilanteesta, niin sisäisestä kuin ulkoisesta, ja sen jäsenten kokemuksista ja tarpeista sekä työyhteisön dynamiikasta. Prosessi rakentaa psykologista turvallisuutta [1], mikä tutkimusten mukaan on keskeisin menestystä ennustava tekijä. Prosessi ohjaa huomion siihen, mikä on keskeistä.

Systeeminen konstellaatio on mullistava menetelmä. Se tekee näkyväksi työyhteisöissä vaikuttavat näkymättömät dynamiikat. Tämä antaa johtajalla aivan uusia mahdollisuuksia kohdistaa energia siihen, mikä on oleellista, ja ratkoa ongelmien todellisia syitä oireiden sijaan.

Prosessissa hyödynnetään konstellaatiota sen tunnistamiseksi, mikä on oleellista ja miten päästä ongelmien ytimeen, sen sijaan, että ratkottaisiin vain pintatason oireita. Näin löydetyt ratkaisut ovat tutkitusti kestävämpiä ja tehokkaampia. Jo yksi konstellaatio voi synnyttää merkittävän muutoksen koko työyhteisöön. [2, 3]

Johtamisen kehitystä ei voi irrottaa organisaation kehittämisestä. Johtamisen on palveltava työyhteisön kykyä tehdä hyvää bisnestä. Johtajan on oltava systeemin palveluksessa.

Johtoryhmän kulttuuri kertautuu läpi organisaation – se vaikuttaa ruohonjuuritasolle. Johtoryhmä on parhaimmillaan sydän, josta sykkii elinvoimaista energiaa työyhteisöön.

Prosessin kehittäjä, tekniikan tohtori (työpsykologia) Jani Roman, on yli 20 vuoden ajan kehittänyt ja tutkinut kymmeniä organisaatioita ja niiden organisaatiokulttuureja sekä vuorovaikutusta. Hän on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja tutkinut menetelmän soveltuvuutta organisaatioiden kehittämiseen Työsuojelurahaston tuella.

Roman on myös kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa, esimerkiksi neljä S-ryhmän fuusiota ja OP-Pohjolan fuusio. Kaikissa näissä hän työskenteli läheisesti johtoryhmien kanssa.

”Yritysjärjestelyjen yhteydessä yrityskulttuurien erojen hahmottamisella ja kulttuurikysymysten huolellisella käsittelyllä on järjestelyn onnistumisen kannalta keskeinen merkitys. HOK:n ja Elannon fuusion yhteydessä saimme Jani Romanilta tärkeän panoksen näissä asioissa.”
SOK:n entinen pääjohtaja Arto Hiltunen ja HOK-Elanto toimitusjohtaja Matti Niemi

Romanilla on vertaansa vailla oleva kokemus organisaatioiden kehittämisestä systeemisellä tasolla ja yhteisöjen sosiaalisista dynamiikoista. Hän pystyy haastamaan johtajat ja johtoryhmän ja tuomaan heille uutta ymmärrystä, joka tukee koko työyhteisön menestystä ja hyvinvointia.

”Voin lämpimästi suositella konstellaatiota kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat muutoksia, pieniä tai suuria ja haluavat olla askeleen edellä ennen toteuttamista.”
Anne Schneider, OTK, varatuomari
hallintojohtaja
Varuboden-Osla

”Kehitysprosessin vetäjänä Jani toimi itse kuten koulutti ja vakuutti kaikki osallistujat sekä omalla esimerkillään että asiantuntemuksellaan, vilpittömällä kiinnostuksellaan ja syvällisellä paneutumisella kehitysprosessin kysymyksiin. Antoisan ja hyödyllisen kehitysprosessin perusteella suosittelen lämpimästi Jani Romanin osaamisen hyödyntämistä organisaatioiden ja työyhteisöjen haastaviinkin kehitystarpeisiin vastaamisessa.”
Jaana Manssila, sosiaalialan osaamisaluepäällikkö
Metropolia

”Se mikä syntyi koko tässä prosessissa ja siinä konstellaatiossa, niin syntyi uudenlaista luottamusta ihmisten välille. Hierarkioilla ja asemilla ei ole enää väliä. Kun koet jotain tällaista yhdessä… Niin syntyy vahva kokemus, että ihmiset ovat vain ihmisiä, siitä syntyi jotenkin erilainen… niin, voimavara organisaation sisään.”
Kirsi Mettälä, markkinointijohtaja
Plan Suomi Säätiö

Nouse nyt johtajana ja esimiehenä uudelle tasolle!

 

Työpaja, joka antaa sinulle todellisia menestymisen eväitä.

Miksi et panostaisi siihen, mikä on kaikkein oleellisinta, eli ihmisosaamiseen?

Päivän hinta on 650 euroa + alv. Mukaan otetaan korkeintaan 20 osallistujaa. Varaa paikkasi heti!

Työpaja 4.9 klo 9:30-16. Paikka Scandic Espoo. Tarkoitettu: esimiehille ja johtajille, vastuuhenkilöille.

”Voin lämpimästi suositella konstellaatiota kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat muutoksia, pieniä tai suuria ja haluavat olla askeleen edellä ennen toteuttamista.”

Edessämme on upea kehitysmatka!

Jani Roman
tekniikan tohtori (työpsykologia), psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, energia- ja tuotantotalouden DI, terapeutti, mindfulnessohjaaja, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja
Dialogi-instituutti

0500 762 772, etunimi.sukunimi at dialogi-instituutti.fi

[1] What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times Magazine. FEB. 25, 2016. https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

 

[2] ”Jo yksi konstellaatio voi tuottaa merkittävän positiivisen muutoksen työyhteisöön”. Kyselytutkimus 2016 konstellaation vaikutuksista (n=40). Dialogi-instituutti.

 

[3] 16 organisaation toimintatutkimus 2009-2016 systeemisen konstellaation käytöstä organisaatioiden kehittämisessä. Jani Roman, Dialogi-instituutti. Katso myös Työsuojelurahaston tiedotteet: Konstellaatio paljastaa ryhmädynamiikan. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=114298#tiedote; Konstellaatio sanallistaa yhteisön dynamiikkaa. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=115335#tiedote; Yhteisen kulttuurin rakentaminen systeemistä näkökulmaa hyödyntäen: Uusi alueosuuskauppa rakensi yhteistä kulttuuria. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=111125#tiedote; Lisää ymmärrystä systeemisellä konstellaatiolla. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=109463#tiedote; Organisaatioteoriat katsovat ihmisten toimintaa kapeasti. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=110306#tiedote