• Jani Roman

Strategiatyön sininen meri: systeeminen konstellaatioMuistathan Kim & Mauborgnen vuonna 2006 julkaiseman kirjan Sinisen meren strategiasta eli tyhjän tilan löytämisestä?

Sen jälkeen on puhuttu paljon maailman epävarmuudesta ja suurten suunnitelmien kuolemisesta. Pitkät ja raskaat strategiaprosessit eivät tuota vastauksia epävarmuuteen, vaan sen sijaan ratkaisuja etsitään nopeasyklisemmistä, intuitiivista ymmärrystä ja systeemisyyttä tajuavasta strategiatyöskentelystä, sekä parviälystä, jonka avulla kyetään yhdistämään nopeasti monenlaista tietoa.

Viime aikoina olen saanut olla mukana organisaatioiden miltei perustuksia järisyttävissä prosesseissa. Ja nämä järistykset ovat tapahtuneet vain muutamissa tunneissa. Ne ovat siirtäneet näkymättömiä vuoria. Ne ovat avanneet aivan uudenlaista ymmärrystä siihen, mitä nämä organisaatiot tekevät ja miten ne toimivat.

Olemme avanneet portin uuteen maailmaan, uudelle merelle.

Tässä maailmassa hahmotamme kirkkaasti systeemisiä yhteyksiä, ihmisiä ohjaavia voimia ja motiiveja sekä yritysten menestyksen tekijöitä, ja kaikki tiivistyy yhteiseen jaettuun kokemukseen, joka vapauttaa parviälyä, yhdistää kognitiivista, emotionaalista ja intuitiivista ymmärrystä – ja antaa yhteisölle yhteisen suunnan.

Sillä:

  • Mitä on strategia, jossa on ihastuttavia tavoitteita, mutta ei kytkentää todellisuuteen, ei ihmisten kokemuksiin ja tarpeisiin?

  • Mitä on strategia, joka ei ota huomioon ihmisten emotionaalisia kokemuksia, jotka voivat kääntää kaiken päälaelleen?

  • Mitä on yritys ilman ihmisiä, jotka ovat löytäneet oman paikkansa ja kontribuutionsa kokonaisuudessa? Mitä on yritys ilman yhteistä suuntaa?

Nämä kysymykset pohdituttavat lukemattomia yrityksiä ympäri maailman. Vaikeasti ennustettava ja monimutkainen maailma vaatii uudenlaisia työkaluja.

Systeeminen konstellaatio on tällainen uudenlainen työkalu, joka yhdistää intuitiivisen tiedon, emotionaalisen ymmärryksen ja systeemisten vuorovaikutussuhteiden hahmottamisen. Sen suuri voima on siinä, että se ohittaa sanalliset selitykset ja sen sijaan nostaa esille ihmisten emotionaaliset kokemukset ja suhteet. Tällaista informaatiota on vaikea tavoittaa melkeinpä millään muulla menetelmällä.

Tämä informaatio tuo aivan uuden palasen strategiatyöskentelyyn. Me nimittäin voimme järkeillä monenlaista, mutta jätämme kuitenkin huomiotta jotain, mikä onkin aivan oleellista tavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Tämähän juuri on systeemisen maailman haaste: meidän on vaikea hahmottaa, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat systeemissä ja mitkä ovat niiden väliset suhteet. Tähän ei riitä pelkästään insinöörimäinen systeemin tarkastelu, sillä usein ratkaisevat tekijät liittyvätkin ihmisten kokemuksiin ja inhimillisiin reaktioihin.

Systeemisen konstellaation avulla tunnistamme yrityksen toiminnan kannalta oleellista systeemiä kokonaisuutena. Menetelmä mahdollistaa sen, että esille voi nousta yllättäviäkin elementtejä. Se voi järisyttää käsityksemme siitä, mikä on oleellista.

Tämä on todellinen uusi sininen meri strategiatyöskentelyssä. Mitään tämänkaltaista ei ole ollut aiemmin käytössä.

Se ei tietenkään poista muiden strategiatyökalujen arvoa. Mutta saattaa kyllä näyttää nekin uudessa valossa.

Mitä systeeminen konstellaatio on?

Se on kokemuksellinen ja toiminnallinen menetelmä tutkia ja kehittää mitä tahansa ihmissysteemiä. Ihmissysteemit ovat ihmisten luomia järjestelmiä, kuten organisaatioita, markkinoita ja kansakuntia.

Menetelmä nostaa valokeilaan erityisesti eri tahojen väliset suhteet. Se antaa tutkimusten mukaan suhteellisen luotettavan kuvan systeemissä olevien tahojen kokemuksista ja suhtautumisista muihin tahoihin. Tämä tieto on ensiarvoisen tärkeää, kun haluamme hahmottaa, miten systeemi toimii, missä on sen haasteet ja miten sitä kehittää.

Menetelmässä hyödynnetään intuitiivista tietoa. Se ohittaa sanalliset selitykset ja tarttuu enneminkin siihen, mikä on oikeasti emotionaalisesti totta, kuin siihen, mitä ihmiset saattavat väittää.

Miten konstellaatio voi tukea strategiatyöskentelyä?

Se auttaa ensivaiheessa hahmottamaan koko systeemiä ja mikä siinä on oleellista. Tämä tieto syntyy osallistujien silmien edessä ja he kokevat sen myös kehoissaan. Se antaa aivan uuden pohjan parviälyn hyödyntämiselle ja luo myös osallistujille yhteistä kieltä ja merkitystä. He kykenevät muistamaan moniulotteisen työskentelyn vuosienkin jälkeen elävästi. Eli muistijälki on syvä. Lisäksi menetelmä ohjautuu kohti ratkaisua, eli kohti tilaa, jossa systeemin kaikkien tahojen väliset suhteet alkavat tukea toinen toisiaan ja yhteisen tavoitteen saavuttamista. Tämä kokemus vaikuttaa syvästi kaikkiin osallistujiin.

Sen jälkeen strategiatyöskentely voi jatkua perinteisempien työkalujen avulla, kuten mission, vision, päämäärien ja tavoitteiden määrittelyllä. Analyysit ja pohdinnat, kuten vaikkapa SWOT, saavat myös tukea ja syvyyttä aiemmasta konstellaatiotyöskentelystä.

Kun strategia on työstetty, voi olla hyvä hetki tehdä uusi konstellaatio. Kun ensimmäisessä tarkasteltiin kokonaisuutta, nyt voidaan tutkia strategian toteuttamista, esimerkiksi miten kaikki tahot saadaan mukaan. Tässä viimeistään kuvaan astuu johtaminen. Strategia on vain paperi, jos ihmiset eivät lähde mukaan.

Kaikki nämä vaiheet voidaan hyvin toteuttaa suuren joukon kanssa. Erityisesti konstellaatioita on mahdollista tehdä miltei rajattoman ihmisjoukon kanssa, jolloin uusi ymmärrys avautuu kaikille läsnäolijoille samanaikaisesti. Tämä nimittäin on konstellaation yksi keskeinen haaste: sitä on vaikea selittää niille, jotka eivät olleet läsnä. Se tietenkin kuvastaa menetelmässä syntyvän informaation moniulotteisuutta ja syvällisyyttä. Sen sijaan siitä tuleva sisäistetty ymmärrys kyllä näkyy konstellaation kokeneiden ihmisten toiminnassa.

Lue lisää organisaatiokonstellaatiosta täältä: https://www.dialogi-instituutti.fi/organisaatiokonstellaatioinfo

Opiskele organisaatiokonstellaation ohjaajaksi! Uusi koulutus alkaa 5.-6.4.2018. Lue lisää: https://www.dialogi-instituutti.fi/organisaatiokonstellaation-ohjaaja


#organisaatiokonstellaatio #strategia #liiketoiminnankehittäminen #systeeminenkonstellaatio #johtaminen

8 katselukertaa