Search
  • Jani Roman

Panostus konstellaatiotutkimukseenTeemme merkittävän panostuksen konstellaatiotutkimukseen. Sille on suuri tarve – aihe synnyttää suurta kiinnostusta, ja tutkimusta ei juurikaan vielä ole.


Perhekonstellaatio on yksi nopeimmin maailmalla levinneistä terapiamuodoista, ja miljoonat ihmiset ovat saaneet siitä merkittäviä elämäänsä tukevia oivalluksia. Silti menetelmästä ei juurikaan ole tutkimuksia.


Organisaatiokonstellaatio tekee näkyväksi johtamisen vaikutukset ihmisyhteisöissä. Se tuo esille mitkä tekijät ohjaavat ihmisiä ja mistä yhteisön kulttuuri muodostuu. Tuhannet konsultit ovat ottaneet menetelmän – tai sen yksinkertaisia muotoja – käyttöön. Mutta merkittäviä tutkimuksia aiheesta ei ole.


Järjestin 9.6.2020 tutkijapaneelikeskustelun verkon kautta konstellaatiotutkimuksesta, kutsuttuina panelisteina olivat psykologian apulaisprofessori Taina Hintsa ja Helsingin Yliopiston dosentti Mikko Rask (ja mukana tietenkin allekirjoittanut). Heillä molemmilla on kokemusta konstellaatiosta.


Tuo keskustelutilaisuus vahvisti innostustamme konstellaatiotutkimuksen tärkeydestä. Mitä pidemmälle keskustelumme kulki, sitä vahvempana innostus väreili. Konstellaatiotutkimukselle on todella tilausta – ja siihen on nyt neitseellinen tilaisuus.


Mikko jaotteli konstellaation ilmiönä kolmeen luokkaan: 1. terapia, 2. systeemisen ajattelun paradigma, 3. ongelmanratkaisun menetelmä.


Taina pohti, että kyseessä on moniulotteinen asia, ja että sen tutkiminen on haastavaa. Myös ohjaajan merkitys voi olla vaikuttava, varsinkin kun kyseessä on terapia eli perhekonstellaatio. Hän korosti, että sen lyhyen kokemuksen pohjalta mikä hänellä on, perhekonstellaation ohjaaminen on haastavaa ja siihen tulee olla riittävä koulutus.


Totesin, että spektri on laaja: yhdessä päässä on puhdas menetelmä ongelman ratkaisussa tai systeemin ymmärtämisessä, ja toisessa päässä syvällinen terapia, jossa käsitellään ihmisen elämän perustuksia.


Toisaalta haaste on, että menetelmän perustajan Bert Hellingerin filosofiset oivallukset ovat aika keskeisiä, ja siksi voikin olla syytä erottaa menetelmä siihen liittyvästä ymmärryksestä – vaikkakin ne kietoutuvat yhteen konstellaatiotyöskentelyssä.


Keskustelussa kiteytyi, että tutkimukseen on tässä kohtaa jopa helppo lähteä, koska merkittävää tutkimista ei ole. Kunnollinen kirjallisuuskatsaus on jo hyvä alku.

Mielenkiintoista olisi tutkia menetelmää haastatteluiden ja kyselyiden lisäksi konkreettisilla mittareilla, esimerkiksi mitä osallistujalle tapahtuu kehollisesti terapiasession tai konstellaatiosession aikana ja sen jälkeen.


Dialogi-instituutti aloittaa syksyllä 2020 tutkimushankkeen, johon haetaan 5-6 gradu- tai diplomityöntekijää. Myös väitöskirjatutkimuksia saatetaan aloittaa.


Opinnäytteiden tarkoituksena on luoda tutkimuksellinen pohja aiheeseen.


Tutkijapaneelikeskustelu käynnisti Dialogi-instituutin tutkimushankkeen, johon liittyen avautui haku opinnäytetöiden tekemiseen. Hakuaika on 1.9. saakka ja tarkemmat ohjeet löytyvät Dialogi-instituutin sivuilta.

177 views0 comments