Oletko koskaan toivonut, että voisit saada näkyville ihmisiä ohjaavat näkymättömät dynamiikat sellaisella tavalla, että se ei herätä uhkaa, vaan ohjaa ratkaisuihin?
 

Mene ongelmien ytimeen ja tuota MERKITTÄVÄÄ positiivista muutosta asiakkaallesi ja hänen taustayhteisölleen… Ala tehdä PIENIÄ IHMEITÄ!

Hyödynnä 237,60 €:n etu 15.3. saakka!

Pieniä ihmeitä™ on 5 kuukauden verkkokoulutus, joka opettaa sinulle 4 turvallista tapaa tehdä konstellaation. Se on minicoach-koulutus, joka nostaa sinut uudelle tasolle coachina, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina tai terapeuttina.

 

Pieniä ihmeitä™ -koulutuksessa:

 • opit systeemisen konstellaation perusteet

 • opit käyttämään menetelmää turvallisesti

 • pääset mukaan oppivaan yhteisöön ja sen lähipäiviin

 

Koulutuksen sisällöstä vastaa TkT (työpsykologia) Jani Roman, jonka koulutukset ja kurssit ovat auttaneet tuhansia suomalaisia.

 

Kun ilmoittaudut 15.3. mennessä, pääset mukaan alennettuun hintaan 990 € (norm. 1227,60 €). Ehdit silloin halutessasi jatkaa kouluttautumista vuoden 2020 Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen, joka alkaa maaliskuussa. Pieniä ihmeitä™ on koulutuksen ensimmäinen osa. Lisäksi voit osallistua useisiin edullisiin lähipäiviin myös koulutuksen jälkeen (Dialogi-instituutin Sangha™)!

Kun olet suorittanut Pieniä ihmeitä™ LIVE -koulutuksen tai Pieniä ihmeitä™ -verkkokoulutuksen, ja osallistunut neljään Sangha-päivään, saat oikeuden käyttää Di Constellation Practitioner™ -nimikettä.

Jos mieluummin opiskelet Pieniä ihmeitä™ -koulutuksen lähipäivissä etkä verkkokoulutuksena, niin lue lisää Pieniä ihmeitä™ LIVE -koulutuksesta täältä.

 

Kenelle Pieniä ihmeitä™ -koulutus on tarkoitettu?

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

 • haluat saavuttaa parempia tuloksia asiakkaittesi kanssa (työyhteisö- ja/tai terapia-asiakkaat)

 • haluat oppia systeemistä konstellaatiota

 • haluat kehittää työyhteisön kehittämisen taitojasi

 

Suurimmat haasteet työyhteisöissä – ja kaikissa ihmisyhteisöissä – liittyvät ihmisten välisiin jännitteisiin ja yhteistyön ongelmiin, eivät teknisiin tai ”asiallisiin” kysymyksiin.

 

Systeeminen konstellaatio tekee näkyväksi ihmisten väliset näkymättömät dynamiikat. > Lue lisää

KOKEMUKSIA

 

Pieniä ihmeitä™ -verkkokoulutuksen palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5). 100 % suosittelee kurssia!

 

”Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä.”

 

”Nopea tapa mennä asioiden ytimeen. Tuo tehokkaasti esille piilossa olevia asioita.”

 

”Se on helposti toteutettava ja moneen soveltuva tapa työskennellä ja osallistaa.”

 

”Olen saanut kokeilla erilaisia tapoja tehdä konstellaatio. Systeeminen ymmärrys auttaa jäsentämään yhteiskunnan ilmiöitä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.”

 

”Näkymätön tulee näkyväksi.”

 

”Olen pitkään hakenut menetelmää jolla tehdä työnohjaus tai valmennus tilanteessa merkittävän oivalluksen asiakkaalle. Tässä on siihen työväline.”

 

”Alussa epäilin paljonkin, ehdinkö sittenkään juuri nyt tähän sitoutua, mutta alku on vakuuttanut, että oman elämäni kannalta tämä kurssi tuli juuri oikeaan aikaan.”

 

”Suurin oivallukseni tähän mennessä läpikäydystä liittyy systeemisiin periaatteisiin ja niistä erityisesti kuulumiseen ja sitä kautta systeemiseen omaantuntoon ja miten ne näyttäytyvät nykyorganisaatioissa. Kuinka paljon puhumatonta, näkymätöntä ja vaikeasti tiedostettavaa onkaan eri organisaatioiden historiassa, jonka läpikäymällä - näkyväksi tekemällä - voitaisiin saavuttaa täysin uusi olemisen ja tekemisen taso.”

 

”Tärkein oivallus on se, miten valtavan suuri vaikutus kesken jääneillä tai käsittelemättömillä asioilla voi olla. Ne ikään kuin estävät energian vapaan virtaamisen systeemissä, muodostavat siihen esteen tai padon.”

 

”Konstellaatio johtamisen kehittämisen kannalta vaikuttaa voimakkaalta ja toimivalta tavalta nostaa esiin työyhteisön pinnanalaisia jännitteitä ja dynamiikkaan liittyviä elementtejä. Monesti tuntuu siltä, että yhteisön ilmapiiri pyörii ikään kuin vanhoissa uomissa ilman että havaitaan tai osataan verbalisoida, mitä nuo uomat ovat.”

 

”Työnohjaajille hyvä työmenetelmä, työyhteisön kehittäjille myös.”

 

”Systeeminen konstellaatio vaikuttaa uskottavalta tavalta toimia työnohjauksissa.”

 

”Kurssi antaa hyvän pohjan konstellaatiosta ja systeemisyydestä.”

 

”Kurssi teki menetelmän helposti lähestyttäväksi ja tarjosi avaimet opetella lisää harjoittamalla. Menetelmät oli esitetty havainnollisesti ja selkeästi. Taustoittavat artikkelit olivat tärkeitä perustelemaan menetelmää ja sen tarkoitusta.”

 

”Mitä monimutkaisempi ja haastavampi tilanne on edessä, sitä tärkeämpi olisi nähdä, mitä työyhteisössä todella tapahtuu ja miten näkymättömät dynamiikat vaikuttavat!”

 

”[Hyvää oli] Videot ja niihin liittyvä ohjeistaminen, harjoitukset sekä rauhallisuus.”

 

”Kurssi etenee sopivassa tahdissa ja helppo opiskella omien töiden ohella.”

 

”Tuli luottavainen olo menetelmää kohtaan.”

 

”Systeemisestä näkökulmasta ja ymmärryksestä on mielestäni hyötyä kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Työelämässä ja -yhteisöissä on tämä näkökulma jäänyt vähemmälle huomiolle ja vuorovaikutussuhteissa vaikuttavien tekijöiden tiedostamisesta voi olla hyötyä monella tavalla mm. esimiestyössä.”

 

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikuttavuus myös minuun henkilökohtaisesti.”

 

”Systeeminen konstellaatio on todellakin enemmän kuin ajattelinkaan.”

 

”Uskon, että 'todellinen muutos on suhtautumisen muutos' ja ajattelen, että tästä menetelmästä taitaa olla todella merkittävää hyötyä tulevassa koulutusalojen yhteen muutossa. Hyötyä myös itselleni nähdä muutos suuremmassa perspektiivissä ja saada käsitystä siitä, mitä oikein olemme tekemässä ja miten. Koen, että saan oikean tuen johtamistyöhöni oikeaan aikaan.”

 

”Minuun on tehnyt suurimman vaikutuksen systeemisen konstellaation monikäyttöisyys ja se, että se toimii sekä yksilö-, että organisaatiotasolla ja kykenee paljastamaan pinnan alla olevia vaikuttimia. Systeemisyyden universaalit periaatteet ovat merkillisiä ja todella vaikuttavia.”

 

”Konstellaatio johtamisen kehittämisen kannalta vaikuttaa voimakkaalta ja toimivalta tavalta nostaa esiin työyhteisön pinnanalaisia jännitteitä ja dynamiikkaan liittyviä elementtejä.”

 

”Alan hahmottamaan, miten voimakas menetelmä systeeminen konstellaatio on. Miten konkreettisesti sillä voi tosiaan nostaa esiin asioita, joita ei muuten "nähdä". Ja joilla voi olla valtava vaikutus organisaatioon ja siellä toimiviin ihmisiin.”

 

”Jos konstellaatiot kiinnostavat, eiköhän tämä ole the johdantokurssi Suomessa kokeneimman kouluttajan johdolla.”

 

Alla esimerkki yhdestä Facebook-ryhmässä jaetusta kokemuksesta.

Kai Hyttinen

Suunnittelija, työnohjaaja STOry

Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä

 

"Pieniä ihmeitä -verkkokurssi sai havahtumaan systeemisen ajattelun merkitykseen kaikessa toiminnassa. Verkkokurssi sanoitti omia intuitiivisia näkemyksiä ja havahdutti siihen, että monimutkaisissa systeemeissä tarvitaan energiavirtojen ohjaamista. Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä. Verkkokurssilla esitellyt neljä tapaa tehdä konstellaatio antavat perusvalmiudet matkalle systeemisyyteen. Kurssi herätti vahvan kiinnostuksen systeemiseen ajatteluun ja konstellaation hyödyntämiseen eri yhteyksissä, joten matkasta taitaa tulla pitkä. Tuskin maltan odottaa. Perille en haluakaan. Matka on tärkeämpi.”

Pauli Kallio

Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT

Avasi näkökulmia ja oivalluksia systeemiseen ajatteluun

 

”Osallistuin Pieniä ihmeitä -verkkokurssille, joka ajatuksia herättävällä tavalla avasi näkökulmia ja oivalluksia systeemiseen ajatteluun. Kurssin rakenne ja työtapa sopivat minulle hyvin: jaksotus, opiskeltava aines ja harjoitukset oli mitoitettu hyvin kurssin tavoitteisiin nähden. Vuorovaikutteiset harjoitukset ja ennakkowebinaari mahdollistivat yhteistä vuoropuhelua. Kasvokkaista vuorovaikutusta lisäsi se, että osallistuin kurssille yhdessä kollegojen kanssa, joiden kanssa oli mahdollista kokeilla ja harjoitella konstellaatioita. Suosittelenkin omatoimista yhteisopiskelua opiskeluparin tai tiimin kanssa.”

Inke Rosilo

Työnohjaaja, voimauttava valokuvaus

Olen saanut kurssin myötä selkeät lähtökohdat konstellaatioiden tekemiselle

 

"Olen osallistunut Jani Romanin luomaan Systeemisen konstellaation - verkkokurssiin. Vaikka opiskeltava aihe on ollut minulle uusi, olen saanut kurssin myötä selkeät lähtökohdat konstellaatioiden tekemiselle. Tämän ymmärryksen pohjalta tohdin tehdä systeemisiä konstellaatioita työnohjausryhmissäni. Kurssin seuraaminen oli vaivatonta, teoria ja sen soveltaminen käytäntöön lomittuivat oivalla tavalla."

Hyödynnä nyt 237,60 € nopean ilmoittautujan etu! Mikäli ilmoittaudut 15.3. mennessä, saat tämän 1227,60 € maksavan koulutuksen hintaan vain 990 €! Voit maksaa myös kolmessa erässä á 330 €!

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

 

Verkkokoulutus kestää 5 kuukautta. Saat uutta materiaali joka toinen viikko, yhteensä 16 oppituntia, sisältäen yli 7 tuntia videoita, valtavasti esimerkkejä ja erityisteemojen käsittelyä, kuten konfliktit ja johtamisen kehittäminen.

 

Koulutuksessa käydään läpi systeemisen konstellaation perusteet ja myös yleisimmät dynamiikat ongelmien takana kaikenlaisissa ihmisyhteisöissä.

 

Kuten verkkokursseilla yleensäkin, voit käydä materiaalia läpi silloin kun sinulle sopii. Voit kerrata uudestaan ja uudestaan – materiaali on vuoden ajan käytössäsi. Eikä sinun tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja, vaan opiskelet kotonasi.

 

Ostaessasi Pieniä ihmeitä™ -koulutuksen pääset mukaan oppivaan yhteisöömme (Dialogi-instituutin Sangha™), ja voit osallistua useisiin edullisiin lähipäiviin vuodessa halutessasi, ja siten kokea konstellaatioita ja oppia lisää. Tämä on todella ainutlaatuinen ja arvokas etu!

 

Pieniä ihmeitä™ on myös Systemic Constellation Coach™ -koulutuksen (SCC) ensimmäinen osa, eli sinun tulee ostaa se ennen kuin haet SCC-koulutukseen.

 

Koulutuksen sisältö:

 

 • Mod 1 Johdanto
  Kurssin käyminen, tavoitteet ja miten systeeminen ymmärrys auttaa kehittäjää
  Mistä konstellaatiossa ja systeemisessä ymmärryksessä on kyse?
  Systeemiset periaatteet
  Systeemiset voimat
  Useita esimerkkejä

 • Mod 2 Konstellaatioiden ohjaaminen
  Turvallinen tapa #1

 • Mod 3 Turvallinen tapa #2

 • Mod 4 Turvallinen tapa #3

 • Mod 5 Turvallinen tapa #4

 • Mod 6 Yksilöohjausten tekeminen ilman apuhenkilöitä

 • Mod 7 Case-esimerkkejä
  Case-esimerkki 1:
  +1 tapa ja Case Varuboden-Osla: Avaan fuusion tueksi tehtyä prosessia systeemisestä näkökulmasta ja miten teimme konstellaation 100 henkilön kanssa. Tätä fuusiota voidaan hyvin kutsua yhdeksi parhaimmin onnistuneeksi fuusioksi Suomessa. Innovatiivinen hanke kesti kaikkineen 2 vuotta ja koski jokaista 1300 henkilöä.
  Case-esimerkki 2:
  Case Venäjä-Krim: Yhteiskunnallisen konstellaation avulla voimme nähdä ison konstellaation prosessin turvallisesti - prosessi muistuttaa perhekonstellaatioprosessia tai erityisen pitkää ja haastavaa organisaatiokonstellaatiota. Lisäksi tämä avaa erittäin mielenkiintoista ymmärrystä ajankohtaiseen kysymykseen.

 • Mod 8: Johtamisen kehittäminen systeemisen ymmärryksen avulla: miten työskennellä johtajien ja johtoryhmien kanssa

 • Mod 9: Konfliktien ja kriisien käsittely ja ratkaiseminen systeemisen ymmärryksen avulla: miten hyödyntää konstellaatiota akuuteissa kriiseissä ja konflikteissa

 • Mod 10: Yleisimmät dynamiikat.
  Käymme läpi yleisimmät dynamiikat, joista syntyy ongelmia niin perhe-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisissa tilanteissa.

 • Mod 11: Kysymyksiä ja vastauksia systeemisestä konstellaatiosta. Koulutuksen päätös.

Lisäksi kurssille on oma Facebook-ryhmä.

 

Ilmoittaudu 15.3. mennessä ja saat 237,60 € edun: koulutuksen hintaan 990 € (norm. 1227,60 €). Ehdit silloin halutessasi jatkaa kouluttautumista vuoden 2020 Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen. Pieniä ihmeitä™ on koulutuksen ensimmäinen osa.

D-i Sanga kansikuva perspektiivi.png
SCC kansikuva pespektiivi.png

Miksi konstellaatio on kiinnostavaa?

 

Konstellaatiolla on joitakin aivan ainutlaatuisia hyötyjä verrattuna moneen muuhun organisaatioiden kehittämisen menetelmään:

 

 • Edistää ihmisten välistä keskinäistä arvostusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmän avulla nähdään ja koetaan, miten ongelmien taustoilla on todellisia syitä, jotka usein ovat jääneet pimentoon. Näitä kohtaamalla syntyy uudenlaista arvostusta ja yhteistyön edellytykset paranevat.

 • Löydät nopeasti ongelmien ytimen. Menetelmä ohittaa puheen ja selitykset, minkä ansiosta se pääsee usein nopeasti ongelmien ytimeen.

 • Tuottaa kestäviä ratkaisuja. Konstellaatio ottaa huomioon koko systeemin ja sen avulla voidaan etsiä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain osaoptimoi yhden osapuolen näkökulmasta.

 • Kehittää johtajuutta ja henkilökohtaista selkeyttä. Menetelmä haastaa johtajia kehittämään johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Usein tämä antaa syvällisiä henkilökohtaisia oivalluksia, jotka auttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Menetelmä vahvistaa johtajaa ja auttaa häntä toimimaan systeemin palveluksessa.

 • Paljastaa isomman kokonaisuuden ja lisää ymmärrystä kunkin roolista ja paikasta siinä. Jokainen näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on avartavaa tajuta isompi kokonaisuus, jossa myös historialla on paikkansa: mikään ei ole syntynyt itsestään. Lyhytnäköisyyteen perustuva toiminta sammuttelee tulipaloja (huonolla menestyksellä), mutta isompaan kokonaisuuteen perustuva ymmärrys poistaa tulipalojen alkusyyt.

 • Voit ymmärtää kunkin systeemiin kuuluvan tahon kokemuksia. Tämä auttaa erilaisessa suunnittelutyössä, koskien esimerkiksi strategiaa, brändiä tai tuotteita.

 • Opit paljon vain seuraamalla konstellaatioita. Konstellaatiot tuottavat syvällistä ymmärrystä kulloinkin tarkasteltavasta aiheesta, ja ne voivat liittyä markkinointiin, vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen, organisointiin, palkitsemiseen, prosessien kehittämiseen, jne.

 

 

Pieniä ihmeitä™ -koulutuksen usein kysytyt kysymykset

 

Mitä osaamista tai välineitä koulutuksen käymiseen tarvitaan?

 

Tavallinen tietokone tai älypuhelin tai tabletti riittää – muuta ei tarvita. Ja kurssi sopii niin vasta-alkajalle kuin kokeneelle!

 

Miten näin haastavaa ja kokemuksellista asiaa kuin konstellaatiota voi opiskella verkkokoulutuksen avulla?

 

Kokemuksemme kertoo, että hyvin! Koulutuksen saamat palautteet ovat hyvin positiivisia. Siksi uskallan luvata, että koulutuksen suorittanut osaa käyttää neljää opetettua tapaa tehdä konstellaation.

 

Uutta ymmärrystä syntyy jatkuvasti. Se on minusta upeaa! Pääset mukaan tähän kehittyvään tietoon.

 

Kurssimateriaali on havainnollinen ja sitä on kiitetty. Itse asiassa – tällä kurssilla asiat tulevat käytyä läpi PERUSTEELLISEMMIN kuin tavallisella kurssilla! Kaikki materiaali on käytössäsi vuoden koulutuksen aloituksesta.

 

Onko koulutukseen osallistuminen työlästä?

 

Päinvastoin, tämän helpommaksi konstellaation opiskelu ei voi enää tulla! Voit ajatella koulutusta systeemisen konstellaation elävänä - ja täydentyvänä - kirjana, jota voit lukea ja katsoa kun sinulle sopii. Tässä saat kaiken perustiedon, johon voit palata uudestaan. Yksinkertaisesti et voi saada vastaavaa perustietoa ja kokemusta muulla keinolla.

 

Miten konstellaatiota voi oikeasti käyttää työyhteisöissä?

 

Opetan koulutuksessa yksinkertaisia keinoja, joiden käyttöön on pieni kynnys, mutta joista syntyy suuria oivalluksia. Itse en voisi kuvitella enää tekeväni mitään merkittävää kehitystyötä ilman konstellaatiota.

 

Entä voiko tätä käyttää yksilösessioissa, vai tarvitaanko aina ryhmä?

 

Kyllä. Tämä toimii ERITYISEN hyvin yksilöcoachauksissa ja terapiaistunnoissa. Joskus olen huomannut, että ajatellaan, että konstellaation on vain ryhmämenetelmä. Se ei pidä paikkansa. Näkisin, että menetelmää on paljon helpompaa ja jopa tehokkaampaa käyttää yksilötapaamisissa. Sellainen on turvallinen tila, missä asiakas voi tarkastella tilannettaan ja elämäänsä.

 

Opetan tässä koulutuksessa kuinka menetelmää voidaan käyttää yksilö- ja ryhmätilanteissa.

 

Lähde nyt mukaan, sillä systeeminen konstellaatio on tullut jäädäkseen niin terapiaan kuin organisaatioiden kehittämiseen!

 

Ilmoittaudu 15.3. mennessä ja saat 237,60 € edun: koulutuksen hintaan 990 € (norm. 1227,60 €). Ehdit silloin halutessasi jatkaa kouluttautumista vuoden 2020 Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen. Pieniä ihmeitä™ on koulutuksen ensimmäinen osa.

Rahat takaisin ja oppimistakuu

 

Hinta on varsin edullinen näin mittavasta koulutuksesta, joka on saanut kiitettävät palautteet.

 

Esimerkiksi yksi organisaatiokonstellaatiopäivä maksaa vähintään 558 euroa (450 + alv) ja coach-koulutuksien keskimääräinen päivähinta on noin 350 euroa/pvä. Saisit siis tällä hinnalla 1,8 organisaatiokonstellaatiopäivää tai 2,8 koulutuspäivää – etkä voisi samalla tavalla kerrata, palata, harjoitella ja olla osa yhteisöä!  Dialogi-instituutin Sangha™ on todella merkittävä lisäetu.

 

Uskon, että olet tyytyväinen tähän kurssiin. Mutta jotta tuntisit varmasti, että mukaan lähteminen on turvallista, kurssilla on 14 päivän rahat takaisin -takuu. Voit siis riskittömästi lähteä mukaan tutustumaan! Voit kahden viikon ajan koulutuksen alusta lähtien tunnustella, ja jos jostain syystä et halua jatkaa, saat rahasi takaisin.

 

Annan koulutukselle myös oppimistakuun: takaan, että koulutuksen suorittanut oppii koulutuksessa opetetut neljä tapaa tehdä konstellaation! Jos et koulutuksen suoritettuasi osaa käyttää opetettuja menetelmiä, tulen vaikka kotiisi opettamaan ne! Tai saat rahasi takaisin, sillä haluan, että olet tähän tyytyväinen. :)

 

Maksusi jälkeen saat sähköpostin ja pääset aloittamaan heti koulutuksen.

ILMOITTAUDU NYT – JA ALA TEHDÄ PIENIÄ JA SUURIA IHMEITÄ ASIAKKAITTESI KANSSA!

 

Pieniä ihmeitä™ on ainutlaatuinen konstellaation verkkokoulutus Sinulle, joka olet valmis nousemaan uudelle tasolle.

 

 • Vastaavaa koulutusta ei ole

 • Opit 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation

 • Pääset mukaan Dialogi-instituutin Sangha™ -päiviin, jotka ovat vain koulutuksiin osallistuneille

 • Pieniä ihmeitä™ on esitietovaatimus Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen

 

Edullisempi hinta 15.3. mennessä - hyödynnä 237,60 €:n etu!

Hyödynnä nyt nopean ilmoittautujan etu! Mikäli ilmoittaudut 15.3. mennessä, saat tämän 1227,60 € maksavan kurssin hintaan vain 990 €! Lisäksi pääset mukaan ainutlaatuiseen oppivaan yhteisöön ja useisiin edullisiin lähipäiviin vuodessa!

Nähdään koulutuksessa ja Sangha-päivillä! 😊

Tutkimustuloksia systeemisestä konstellaatiosta

 

​Menetelmä on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja sitä on tutkittu kansainvälisesti ja myös Suomessa mm. Työsuojelurahaston tuella. Tulosten mukaan se on luotettava keino diagnostisoida mitä tahansa ihmissysteemiä (Sebastian ja Colette Green 2003, Schlötter 2004, Birkenkrahe 2008, Roman 2015). Lisäksi menetelmän on todettu soveltuvan hyvin organisaatioiden kehittämiseen, kuten strategian ja brändin kehittämiseen (Gminder 2005, Jurg 2010, Roman 2016).

 

​Keväällä 2016 toteuttamassani kyselytutkimuksessa (n=40) organisaatiokonstellaatioihin osallistuneet arvioivat menetelmän hyödylliseksi: 93 % heistä arvioi, että menetelmä tuo paljon tai erittäin paljon lisäarvoa organisaatioiden kehittämiseen. Erityisesti ylimmän johdon edustajat olivat myönteisiä, heistä kaikki kokivat menetelmän hyvin positiivisena. He totesivat mm:

 

​”Tulos oli todenmukainen.”

 

​”Ilmaisuvoimainen tapa kuvata dynamiikkaa.”

 

​”Sain vastauksia ja oivalluksia.”

 

​”Sai toisenlaisen kuvan oman organisaation tilanteesta ja henkilösuhteista.”

 

​Kaikki (100 %) ylimmän johdon edustajista koki saaneensa oivalluksia, jotka auttavat työssä. Sen lisäksi he kokivat saaneensa lisää selkeyttä (67 %) ja myös omassa elämässä ja ihmissuhteissa auttavia oivalluksia (67 %). Kolmannes (33 %) heistä koki ratkaisseensa ongelman konstellaatiolla. Ja 17 % koki, että ”työssäni tapahtui merkittävä muutos konstellaation avulla”.

 

Seuraavassa joitakin kommentteja kyselytutkimukseen osallistuneilta organisaatiokonstellaation kokeneilta:

 

”Auttaa ymmärtämään organisaation dynamiikkaa ja rajavetoa yksilöiden omien ongelmien ja yhteisön ongelmien välillä.”

 

”Yhteisön/organisaation kokonaissynergia ja tarkoitus selkeytyvät ja haasteet tulevat näkyviksi.”

 

”Organisaation dynamiikkaan uusi näkökulma.”

 

”Samoin: paljastaa hienosti systeemisiä epäkohtia. On myös jollakin tavalla "vastaanpanematon".”

 

”Saa nopeasti, vaivatta lintuperspektiivin organisaatioon.”

 

Myös kokemukset perhekonstellaatiosta ovat hyvin positiivisia. Esimerkiksi kyselyyn vastanneet terapeutit, jotka ovat tutustuneet menetelmään, arvioivat kaikki (100 %) kokemustaan menetelmästä erittäin positiiviseksi.

 

Terapeutit ja laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt pohtivat menetelmän etuja mm. seuraavasti:

 

”Perhekonstellaatiossa ihminen nähdään osana ryhmää. Tämä on hyvä ja täydentävä näkökulma nykyajassa, jolloin yksilön kohtaamat psyykkiset vaikeudet nähdään helposti johtuvan ensisijaisesti hänen henkilökohtaisista fyysistä tai psyykkisistä ominaisuuksistaan tai ajattelu/tunnemalleistaan tms. Perhekonstellaatio auttaa näkemään sen, että emme voi hallita kaikkea, ja että olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, mitä tunnemme ja koemme. Näin voimme päästää irti turhasta syyllisyydestä ja löytää oman paikkamme niin perheryhmässä kuin suuremmissakin ryhmissä.”

 

”Antaa lisäarvoa muihin terapiamenetelmiin.”

 

”Menee syvemmälle kuin oma "tarina" eli omat käsitykset siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat.”

 

”Konstellaation kautta tulee laajempi näkemys omasta suvusta ja asioista, jotka vaikuttavat suvussa. Konstellaatio avaa omaa elämäntilannetta, mitä käsittelee ja usein sellaisia asioita suvusta tai perheestä, joita ei ole itse nähnyt. Näkemyksen kautta tulee tietoisuus ja hyväksyminen. Hyväksyminen vapauttaa toimimaan tietoisempana.”

 

Tyypillisiä vaikutuksia konstellaatiosta oli elämää ja ihmissuhteita tukevien oivalluksien saaminen (96 % vastaajista), selkeytyminen (63 %) ja myötätuntoiseksi ja rakastavammaksi tuleminen (59 %). Sanallisissa selityksissä vastaajat totesivat mm:

 

”Sain ymmärrystä suvussani vaikuttaviin asioihin.”

 

”Laskeutui syvä rauha.”

 

”Sai tunneprosessin liikkeelle uudella tavalla, uutta näkemystä perhehistoriaan.”

 

”Tunsin perhekonstellaatiossa tapahtuvan syvemmän näkemisen tuoman uuden näkökulman muuttavan vanhoja jähmettyneitä lukkoja pysyvällä tavalla.”

 

”Kokemus oli hämmentävä. käsiteltävää ja sulattelemista tästä kesti kuukausia.”

 

”Tuli ymmärrystä omasta perhetaustastani, hyväksymistä ja näkemystä omasta perheestä ja omasta elämäntilanteesta, näin itseni selkeämmin osana omaa sukuna, kiitollisuutta elämästä, nöyryyttä kohtalostani.”

 

”Konstellaatio on avannut näkökulmia ja ymmärrystä omiin perhesuhteisiini. Se on rakentanut hyväksyvää ja rakkaudellista suhdetta perheeseen ja auttanut päästämään irti turhasta syyttelystä.”

 

 (Lähde: Kyselytutkimus konstellaatiokokemuksista 2016, Yhteenvetoraportti, Dialogi-instituutti)

 

Olen vuosina 2009-2016 käyttänyt menetelmää tutkimuksen puitteissa organisaatioiden kehittämiseen 16:ssä organisaation kehityshankkeessa, joissa olen tehnyt yli 30 konstellaatiota (kaiken kaikkiaan kokemukseni on noin 1000 konstellaatiota). Toteutin konstellaatioita sekä ulkopuolisten, organisaatiosta riippumattomien ihmisten kanssa, jolloin konstellaation teki organisaation johtaja ja riippumattomat apuhenkilöt toimivat edustajina rooleissa, ja myös organisaatioiden omien ihmisten kanssa. Lisäksi mukana on yksilökonstellaatioita, jolloin läsnä on ollut vain organisaation ihminen ja minä.

 

Näiden hankkeiden pohjalta näyttäisi, että:

 

 • Menetelmä kuvaa suhteellisen luotettavasti tutkittavaa systeemiä.

 • Menetelmän avulla voidaan tukea organisaation kehitystä. Joissakin tapauksissa konstellaatio näytti tuottavan jopa yllättävän ison muutoksen organisaatioon.

 • Menetelmä sopii hyvin niin ryhmien kuin yksilöiden tukemiseen. Ryhmissä se luo yhteistä tunnejälkeä lisääntyneen ymmärryksen lisäksi ja antaa ryhmälle sanoja ja mielikuvia, jotka tukevat ongelmanratkaisua. Voimakkaan emotionaalisen kokemuksen kautta ryhmä kokee jakaneensa jotain merkittävää ja he voivat viitata siihen jopa vuosien päästä. Yksilötyöskentelyn muotona, kuten työnohjauksessa tai coachauksessa, menetelmä toimii myös hyvin ja voi tuottaa merkittäviä uusia oivalluksia.

 • Menetelmän käyttö voi olla vaativaa, ja se edellyttää riittävää koulutusta.

 

Lähteitä:

 

Birkenkrahe, M. (2008). System constellations as a tool supporting organisational learning and change processes. International Journal of Learning and Change. Issue: Volume 3, Number 2 / 2008. Pages: 125 – 144.

 

Cohen, D. B. (2006). “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany. The Family Journal July 2006 14: 226-233.

 

Gminder C. U. (2005), Using the management constellation as tool for corporate sustainability, International congress and innovation fair “Sustainable management in action”, University of Geneva, 19 - 20 September.

 

Green, S. & Green, C. (2003). Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationships and Change. December, Issue 4, Systemic Solutions Bulletin, Portland.

 

Green, C. & Green, S. (2008). ‘Organisational Reflections: Hidden Dynamics in Family Business’, The Knowing Field, Issue 11, January.

 

Jurg, W. (2010) Unravelling Branding Systems. The Perceived Usefulness in Branding Constellations. Groningen. Uitgeverij Het Noorderlicht.

 

Roevens LM J., (2008) Systemic Constellations Work in Organizations. Amsterdam. Science Guide.

 

Roman, J. (2011) Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio. Dialogi-instituutti.

 

Roman, J. (2015) Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityksemme ihmisestä osana yhteisöä. www.dialogi-instituutti.fi. Katso myös Työsuojelurahaston raportti: Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110306

 

Roman, J., (2016) Systeeminen konstellaatio. Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Books on Demand. Saatavilla kaikista verkkokirjakaupoista ja suoraan Dialogi-instituutista. Systeemisen konstellaation perusteos.