Peili

perhekonstellaatiopäivä 13.10

Peili
perhekonstellaatiopäivä 13.10.2018

 

Kuka olen? Mistä tulen ja minne olen menossa? Mikä minua ohjaa?

 

Konstellaatio johdattaa meidät kaikkein tärkeimpien kysymysten äärelle. Se valaisee tietämme ja antaa selkeyttä polullamme. Se auttaa meitä tunnistamaan oman paikkamme. Se tukee kykyämme elää mielekästä elämää.

 

Peili-perhekonstellaatiopäivässä teemme pienryhmissä harjoituksia, jossa jokainen voi saada syvempää ymmärrystä itsestään, elämästään ja omasta suunnastaan. Teemme myös muutaman kokonaisen konstellaation.

 

Päivä antaa hyvän mahdollisuuden tutustua konstellaatiotyöskentelyyn ja myös tulevaan Peili-kasvuryhmään (alkaa tammikuussa 2019).

Moni kokee merkityksettömyyttä, hämmennystä, ulkopuolisuutta ja kyvyttömyyttä käyttää koko voimaansa. Useiden ongelmiemme juuret liittyvät aiemmissa sukupolvissa (tai omassa lapsuudessa) tapahtuneisiin vaikeisiin asioihin, joista ei ole puhuttu ja joita ei ole käsitelty. Taakkasiirtymä kulkee kuormana sukupolvelta toiselle.

 

Perhekonstellaatio on keino tunnistaa näitä kuormia ja niiden juuria, ja vapautua niiden painolastista. Oivallukset, joita ihmiset voivat saada, voivat olla käännekohtia elämässä.

 

Minulle systeeminen ymmärrys on yhteyttä siihen, mikä on arvokasta. Systeeminen ymmärrys on yhteyttä omiin tunteisiini ja ympäröivään todellisuuteen. Sen avulla ymmärrän yhä enemmän niin itsestäni kuin maailmasta – ja se auttaa minua tekemään sellaista, mikä tuntuu arvokkaalta.

Jani Roman
tekniikan tohtori (työpsykologia), psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, energia- ja tuotantotalouden DI, terapeutti, mindfulnessohjaaja, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja, työnohjaajakouluttaja
Dialogi-instituutti

0500 762 772, etunimi.sukunimi at dialogi-instituutti.fi

Peili

perhekonstellaatiopäivä

13.10 Espoo

 

Perhekonstellaatio on ainutlaatuinen menetelmä rakentaa uudenlaista selkeyttä ja hyvinvointia omaasi ja läheistesi elämään. Se on todellista rakkausterapiaa!

Aika 13.10.2018 klo 9:30-17:30.

 

Päivän hinta on 90 euroa (sis. alv). Paikka Scandic Espoo (Nihtisillantie 1).

”Peilin aikana olen löytänyt syvempää itseymmärrystä ja ymmärrystä elämän systeemisyydestä. Olen saanut ’takaisin’ suuren määrän läheisiä perheenjäseniä kolmessa sukupolvessa konstellaatio-työskentelyn avulla. Ihmiset, joista on vaiettu suvussamme ja joista olen tiennyt vain paperilla, ovat astuneet elämääni. Se tuntuu huikealta. Yllättäen olen ’kohdannut’ ja tietoinen takanani seisovasta laajasta joukosta ihmisiä, eläviä ja kuolleita, jotka tukevat minua ja tahtovat minulle elämässäni hyvää. Tämä tietoisuus vaietuista perheenjäsenistä ei tullut kaivamalla heidät esiin, vaan tarkastelemalla konstellaation avulla minun elämääni liittyviä minua askarruttavia kysymyksiä, joista yksi oli tunne siitä, etten kuulu minnekään.

 

Minulle on ollut merkittävää saada tehdä konstellaatioita samojen ihmisten kanssa säännöllisesti pidemmällä aikavälillä. Se on mahdollistanut keskeytymättömästi syvenevän prosessin syvenevän luottamuksen ilmapiirissä. Ryhmän yhteinen energia ja ryhmäläisten konstellaatioista heränneet minua koskettaneet impulssit monipuolistivat, avasivat ja edistivät omaa työskentelyäni tuoden minut todennäköisesti nopeammin ja syvemmin seuraavaan elämääni liittyvään kysymykseen, jota halusin tarkastella oman konstellaation avulla.

 

Mielestäni olen saanut hyvän pohjan jatkaa konstellaatio-ohjaajakoulutukseen.

 

Jani Romanin ohjauksessa koin levollisuutta. Hän on keskusteleva ja pohdiskeleva, avoin ja tilaa antava, rauhallinen ja luottamusta herättävä, selkeä ja rakentavaa vuorovaikutusta ylläpitävä huumorintajuinen ohjaaja.”

 

Peili-kasvuryhmän osallistuja

Kokemuksia

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”

Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä
Human Focus Oy, toimitusjohtaja
Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

”Olen tuntenut Janin reilun kymmenen vuoden ajan. Tutustuin Janiin perhekonstellaation kouluttajana ja konstellaatioiden vetäjänä. Sittemmin Jani paneutui intohimoisesti myös organisaatiokonstellaatio -lähestymistapaan, tehden yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hän tutki ja kehitti systemaattisesti lähestymistapaa, joka osoittautui voimalliseksi organisaatioiden kulttuuristen ilmiöiden ja teemojen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sain olla mukana kahdessa organisaation kehittämishankkeessa, joissa konstellaatiomenetelmä toi aivan olennaista tietoa organisaation näkymättömästä, mutta työntekijöille ja johdolle hyvin todellisesta maailmasta, jota oli ollut vaikea aiemmin pukea sanoiksi. Esille tultuaan ihmisten ymmärrys tilanteestaan ”loksahti" kohdalleen. Yhteiskunnalliset konstellaatiot, joista parissa olen ollut mukana, ovat jatkaneet tätä systeemistä tutkimusmatkaa. Kokemukseni roolissa työskentelystä on, että konstellaatiotyöskentelyt tuo tietoa "sisältä päin", voimakkaita kokemuksellisia oivalluksia, jotka ovat tuoneet uutta.

Olemme käyneet Janin kanssa lukuisia pohtivia ja tutkivia keskusteluja. Hienointa niissä on ollut se, että lähes aina on syntynyt jotain uutta oivallusta, sellaista, mitä emme olleet tavoitelleet, vaan mikä syntyi yhdessä ihmettelyn myötä. Jani on ihminen, joka taitaa dialogin aidosti, ei vain teoriassa.

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista."

Lea Äikäs-Kohonen

FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija