Systeeminen konstellaatio

Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat

Jani Roman

Jani on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa. Hän on tutkinut menetelmää useiden organisaatioiden kehityshankkeissa. Jani on tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Hän on myös Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, systeemisen konstellaation ohjaaja ja mindfulnessohjaaja.

 

Tämä kirja perustuu hänen yli 20 vuoden kokemukseen ihmisyhteisöjen kehittämisestä, systeemisen konstellaation tutkimukseen 15 organisaatiocasessa ja kokemukseen yli 650 konstellaatiosta niin terapia- (perhekonstellaatio) kuin yhteisöjen kehittämisen (organisaatio- ja yhteiskunnalliset konstellaatiot) konteksteissa.
 

Sisällys

Saatteeksi    11
Alkusanat    16
Johdanto    21
Miksi tarvitsemme systeemistä ymmärrystä    27
Mitä systeeminen konstellaatio on    32
Historia ja tausta    33
Perhekonstellaatio    36
Organisaatiokonstellaatio    37
Yhteiskunnalliset konstellaatiot    40
Tutkimustuloksia konstellaatiosta    40
Menetelmän luotettavuus    40
Strategioiden toteuttaminen ja brändien rakentaminen    42
Organisaatioiden kehittäminen    43
Työnohjaus ja coachaus    44
Kokemuksia organisaatiokonstellaatiosta    44
15 organisaatiotapauksen tutkimus menetelmän soveltuvuudesta organisaatioiden kehittämiseen    46
Liittymät muihin menetelmiin ja teorioihin    48
Psykodraama ja sosiometria    48
Bowenin teoria    51

Systeeminen ymmärrys    54
Ihmissysteemit    56
Ihminen on sosiaalinen eläin    58
Omatunto    61
Systeemiset periaatteet    65

Konstellaation tekeminen    73
Konstellaation tekemisen vaiheet    74
Ohjaajan rooli    79
Sosiometrinen kartta    85
Konstellaation suuntaus    88
Yksinkertainen konstellaatio    90
Konstellaation uudet sukupolvet    91

Uusi näkökulma organisaatiokulttuuriin    93
Johtamisen kehitys    101
Sosiaalisten taitojen merkitys    101
Johtajan systeeminen ymmärrys    102
Johtamisen kehitys    103

Organisaatioiden kehitys    104
Kehityshankkeet ja systeeminen ymmärrys    105
Coachaus ja työnohjaus konstellaation avulla    106

Strategian ja tuotteiden kehitys    108
Yhteiskunnan kehitys    109
Esimerkkejä konstellaatioista    111
Konsultin rooli ja paikka    112
Toimitusjohtajan paikka    116
Organisaatioryhmän konstellaatiot    117
Yksilöcoachaus    121

Konstellaation tulevaisuus    123
Lähteitä    126
Tekijä    130
Lisätietoa konstellaatiosta    131