Oletko koskaan toivonut, että voisit tehdä näkyväksi työyhteisöissä vaikuttavia dynamiikoita niin, että siitä ei synny uhkaa, vaan että se johtaa ratkaisuihin? Nyt se on lähempänä kuin koskaan…

Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus

Mene ongelmien ytimeen ja tuo positiivista muutosta asiakkaallesi ja hänen taustayhteisölleen… vihdoinkin saat otteen epämääräisistä yhteisödynamiikoista!

Ainutlaatuinen Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus avaa sinulle systeemisen ymmärryksen maailman. Menetelmän suosio kasvaa kovaa vauhtia, mikä ei ole ihme: se tekee näkymättömät dynamiikat näkyviksi ja auttaa löytämään kestävämpiä ratkaisuja.

 

Koulutuksen jälkeen kykenet tukemaan työyhteisöjä ja yksityisasiakkaitasi aikaisempaa tehokkaammin ymmärtämällä systeemisiä rakenteita ja dynamiikoita. Osaat soveltaa monipuolisesti systeemistä ymmärrystä ja käyttää konstellaatiota välineenä/työkaluna organisaation ja työyhteisön kehittämisessä.

 

Kenelle? Kokeneille työnohjaajille, konsulteille, coacheille, esimiehille, johtajille, sovittelijoille, terapeuteille - sinulle, joka haluat laajentaa ymmärrystäsi ihmissysteemeistä voidaksesi tuottaa asiakkaillesi ja työyhteisöille enemmän lisäarvoa.

 

Koulutuksen vetäjä on TkT (työpsykologia) Jani Roman.

Oletko koskaan kokenut, että työyhteisössä on voimakkaita jännitteitä, mutta niitä ei kyetä käsittelemään rakentavasti?

Suurimmat haasteet työnohjauksessa, coachauksessa, fasilitaatiossa ja prosessikonsultaatiossa liittyvät ihmisten välisiin jännitteisiin ja yhteistyön ongelmiin, eivät teknisiin tai ”asiallisiin” kysymyksiin.

Myös esimiehet ja johtajat kipuilevat eniten näiden kysymysten kanssa.

Oletko koskaan ihmetellyt, miten hankalaa on saada aikaiseksi hyvää yhteistyötä ja suunnattua yhteistä energiaa yhteisiin tavoitteisiin?

Suurin osa ”ongelmista” onkin oireita, ja ongelmien ydin on näkymättömissä. Siksi monet ”ratkaisut” jäävät pinnallisiksi – ilman ymmärrystä ongelmien todellisista systeemisistä syistä.

”Mitä monimutkaisempi ja haastavampi tilanne on edessä, sitä tärkeämpi olisi nähdä, mitä työyhteisössä todella tapahtuu ja miten näkymättömät dynamiikat vaikuttavat! Vai onko vain kuljettava pimeässä…? Voisiko konstellaatio auttaa?”

Toimiessasi työyhteisön kehittäjänä, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina, sovittelijana tai terapeuttina, törmäät ihmissysteemien näkymättömiin dynamiikkoihin. Jokainen yhteisö on systeeminen kokonaisuus. Ihminen on sosiaalinen eläin. Kaikkein tärkeimmät ihmistä ohjaavat tekijät liittyvät näihin sosiaalisiin voimiin.

 

Tiedän omasta kokemuksestani, miten ydinkysymysten äärellä tässä ollaan. Olen ollut auttamassa useissa suurissa fuusioissa kahden yrityskulttuurin törmätessä – ja ihmiset ovat hämmennyksissään, turhautuneita, uupuneita ja neuvottomia, miten viedä laivaa eteenpäin. Miten saada kaikki oikeasti edes samaan veneeseen?

 

Olen nähnyt, miten ihmisten energia menee toistensa syyttelyyn. Sen sijaan, että nähtäisiin millaiset systeemiset rakenteet ja voimat tosiasiassa synnyttävät ongelmat.

 

Olen nähnyt, miten vatvotaan samoja asioita ilman, että hahmottuu mitään selkeyttä suunnasta. Sen sijaan, että tunnistettaisiin, millaiset systeemiset ydinkysymykset täytyy kohdata, jotta kaikkien katseet voisivat kääntyä samaan suuntaan.

 

Olen nähnyt, miten johtajat vetäytyvät turhautuneina alaistensa vastahankaisuuteen. Sen sijaan, että nähtäisiin, miten rakentaa aitoa yhteyttä ja kohdata oikeasti pinnan alla hiertäviä tekijöitä, joiden työstämisen jälkeen syntyy vapautunut helpotus ja uusi into. ”Tämä on uusi alku”, eräs konstellaatioon osallistunut henkäisi hämmentyneenä siitä, että oli juuri tapahtunut jotain sellaista oivaltamista ja vapautumista, mitä kukaan ei aiemman kokemuksensa pohjalta pitänyt edes mahdollisena.

”Tutkimus on osoittanut, että yksi konstellaatio voi tuottaa merkittävän muutoksen työyhteisöön.”*

 

Eikä kyse ole taikuudesta, vaan uudenlaisesta ymmärryksestä. Empiirisestä, kokemuksellisesta ja emotionaalisesta systeemisestä ymmärryksestä. Teoriat on hyvä osata, mutta vasta syvälle yhteisön todellisuuteen valaiseva ymmärrys voi tuottaa muutoksen.

 

Konstellaatio on elävä suurennuslasi, joka näyttää mitä tapahtuu näkymättömissä. Kun kokee konstellaation, tajuaa, että oleellista ei ole katsoa suurennuslasia, vaan sitä, mitä sen kautta näkyy: ihmisyhteisöissä vaikuttavat dynamiikat.

 

Esimerkkejä, joihin menetelmä sopii hyvin:

 • Tiimin kokemat ongelmat jaksamisessa ja motivaatiossa

 • Yhteistyön ongelmat

 • Luottamuspula johdon ja henkilöstön välillä

 • Korkea vaihtuvuus

 • Johtamisen ongelmat

 • Konfliktit

 • Toiminnan suunnan epäselvyys tai se on kokonaan kadonnut

 • Fuusiot ja erilaiset integraatiot

 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen

 • Priorisointiongelmat

 • Uuden strategian luominen

 • Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen

 • Asiakas ei luota organisaatioon

 • Yhteisö on joutunut huonoon mediavaloon

 

Organisaatiokonstellaatiolla on joitakin aivan ainutlaatuisia hyötyjä verrattuna moneen muuhun organisaatioiden kehittämisen menetelmään:

 • Edistää ihmisten välistä keskinäistä arvostusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmän avulla nähdään ja koetaan, miten ongelmien taustoilla on todellisia syitä, jotka usein ovat jääneet pimentoon. Näitä kohtaamalla syntyy uudenlaista arvostusta ja yhteistyön edellytykset paranevat.

 • Löytää nopeasti ongelmien ytimen. Menetelmä ohittaa puheen ja selitykset, minkä ansiosta se pääsee usein nopeasti ongelmien ytimeen.

 • Tuottaa kestäviä ratkaisuja. Konstellaatio ottaa huomioon koko systeemin ja sen avulla voidaan etsiä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain osaoptimoi yhden osapuolen näkökulmasta.

 • Kehittää johtajuutta ja henkilökohtaista selkeyttä. Menetelmä haastaa johtajia kehittämään johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Usein tämä antaa syvällisiä henkilökohtaisia oivalluksia, jotka auttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Menetelmä vahvistaa johtajaa ja auttaa häntä toimimaan systeemin palveluksessa.

 • Paljastaa isomman kokonaisuuden ja lisää ymmärrystä kunkin roolista ja paikasta siinä. Jokainen näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on avartavaa tajuta isompi kokonaisuus, jossa myös historialla on paikkansa: mikään ei ole syntynyt itsestään. Lyhytnäköisyyteen perustuva toiminta sammuttelee tulipaloja (huonolla menestyksellä), mutta isompaan kokonaisuuteen perustuva ymmärrys poistaa tulipalojen alkusyyt.

 • Voidaan ymmärtää kunkin systeemiin kuuluvan tahon kokemuksia. Tämä auttaa erilaisessa suunnittelutyössä, koskien esimerkiksi strategiaa, brändiä tai tuotteita.

 • Opit paljon vain seuraamalla konstellaatioita. Konstellaatiot tuottavat syvällistä ymmärrystä kulloinkin tarkasteltavasta aiheesta, ja ne voivat liittyä markkinointiin, vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen, organisointiin, palkitsemiseen, prosessien kehittämiseen, jne.

Kun osaat käyttää menetelmää:

 • Olet rauhallisempi ja luottavaisempi ohjaustilanteissa – tiedät, että sinulla on työkalu, joka tuo selkeyttä

 • Asiakkaasi ovat tyytyväisempiä sinuun

 • Nautit työstäsi, koska samalla kun autat asiakastasi, opit koko ajan uutta jokaisen konstellaation myötä

 • Tienaat paremmin, kun kykenet auttamaan asiakkaitasi tehokkaammin

 • Olet selkeämpi ja itsevarmempi myös asiakastapaamisissa, sillä voit konstellaation avulla selkeyttää suhdettasi asiakkaaseesi ja siihen, mitä kykenet hänelle tarjoamaan

 • Löydät helpommin tasapainon ja levollisuuden niin työssäsi kuin läheisten ihmistesi kanssa

* Kyselytutkimus 2016, n=40. Lisäksi esim.: Birkenkrahe, M. (2008); Green, C. & Green, S. (2008); Jurg, W. (2010); Roevens LM J., (2008); Roman, J. (2011, 2015, 2016) (tutkimus toteutettu Työsuojelurahaston tuella).

Millainen on Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus?

Koulutus keskittyy todellisten taitojen oppimiseen. Se on kokemuksellinen, toiminnallinen ja yllätyksellinen. Nimittäin todennäköisesti tulet oppimaan ja oivaltamaan asioita, joita et olisi osannut kuvitella. Tämä on todellinen irtiotto teoreettisestä lähestymisestä käytännön osaamiseen. Saat haastaa itseäsi ja uskomuksiasi – ja kasvat samalla ihmisenä.

 

Miksikö? Koska systeeminen ymmärrys on ymmärrystä ihmisestä.

 

Koulutus perustuu yli 20 vuoden tutkimukseen ja kokemukseen. Sen taustalla on käytäntöön integroitunutta teoreettista tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä – ja kaiken keskiössä on kaiken aikaa ihminen ja hänen todellisuutensa. Sinä ja asiakkaasi.

Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio nostavat kehittämisosaamisesi uudelle tasolle

 

 • Kehität ammattitaitoasi ja osaamistasi uudelle tasolle - paluuta ei ole, kun alat hahmottaa systeemisiä rakenteita.

 • Ainutlaatuinen koulutus - opit askel askeleelta miten käyttää konstellaatiota kehittämiseen.

 • Syvällistä reflektiota ja aitoa oivaltamista - huima henkilökohtainen kasvumatka!

 • Koulutus, joka tukee suoraan työtäsi - saat konkreettisia työkaluja!

 • Pääset mukaan yhä kasvavaan yhteisöön, jossa voit kehittää ja kehittyä yhdessä.

 • Koulutus, joka perustuu tutkimukseen ja pitkään kokemukseen organisaatiokulttuurista ja organisaatioiden systeemisestä kehittämisestä.

 • Systeeminen ymmärrys palvelee kaikilla elämänalueilla!

Koulutuksen rakenne ja sisältö

 

Koulutuksen kesto on 7 x 2 päivää eli yhteensä 14 lähiopetuspäivää ja lisäksi opiskelijoiden harjoituspäiviä. Osallistuja tekee kirjallisuusreferaatin ja lopputyön, joka sisältää kuvauksen yhdestä kolmen kerran asiakasprosessista ja vähintään viidestä yksittäisistä konstellaation ohjauksesta.

 

Opiskelijat saavat kurssimateriaalina vihon, jossa on kuvattu seitsemän valmista askel askeleelta etenevää konstellaatioprosessia työnohjauksen ja konsultaation tarpeisiin. Nämä prosessit tehostavat huomattavasti menetelmän menestyksekästä käyttöä. Prosessien oppiminen tukee myös kokeneiden konstellaatioiden ohjaajien kehittymistä. Niissä kiteytyy yksinkertaisia, mutta tehokkaita interventioita tavalla, joka mahdollistaa kuitenkin syvällisen työskentelyn.

 

Lähiopetuspäivät: 20.-21.9, 1.-2.11, 13.-14.12, 17.-18.1.2019, 14.-15.2, 28.-29.3 ja 23.-24.5. Kaikilla kerroilla tehdään konstellaatioita aiheisiin liittyen ja osallistujat harjoittelevat ohjaamista.​

 

Koulutuspaikka: Espoo Scandic.

 

1 Systeemisen konstellaation perusteet (2 pvä), 20.-21.9

 • Systeemien organisoitumisen perusperiaatteet.

 • Systeemiset periaatteet ja voimat.

 • Systeemiset oireet ja dynamiikat.

 • Mindfulness ohjaajan työn perustana.

 • Kokemuksia konstellaatiosta. Harjoituksia.

 

2 Strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittäminen (2 pvä), 1.-2.11

 • Konstellaation soveltaminen strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

 • Turvallisia tapoja tehdä konstellaatioita yksilö- ja ryhmätilanteissa. Harjoittelu.

 

3 Systeeminen työnohjaus ja coachaus (2 pvä), 13.-14.12

 • Systeemisen ymmärryksen soveltaminen yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa ja coachauksissa.

 • Konstellaatiot yksilö- ja ryhmätilanteissa. Harjoittelu.

 

4 Työyhteisön ja organisaatiokulttuurin kehittäminen (2 pvä), 17.-18.1.2019

 • Systeemiset rakenteet organisaatioissa ja työyhteisöissä.

 • Organisaatiokulttuurin vaikutus työyhteisön toimintaan ja kulttuurin kehittäminen.

 • Systeeminen kehityshanke ja konstellaatio sen osana.

 • Systeeminen ymmärrys sovellettuna muuhun kehitystoimintaan.

 

5 Ohjaajan itsetuntemus ja ymmärrys ihmisestä (2 pvä), 14.-15.2

 • Ihminen sosiaalisena olentona.

 • Perhekonstellaatio ja emotionaalinen ymmärrys ihmisestä.

 • Oma itsetuntemus varmistaa ohjaamisen selkeyden – teemme osallistujien henkilökohtaisia konstellaatioita.

 

6 Johtaminen (2 pvä), 28.-29.3

 • Systeeminen johtajuus ja johtamisen kehittäminen.

 • Henkilökohtaiset konstellaatiot asiakkaan kehityksen tukemiseksi – terapian ja ohjauksen rajapinnat.

 

7 Harjoittelu ja päätös (2 pvä), 23.-24.5

 • Ohjaamisharjoittelua ja palautteita niistä.

 • Koulutettavat ohjaavat ulkopuolisia caseja.

 • Yhteisölliset konstellaatiot.

 • Oppimisprosessin reflektointi.

 • Koulutuksen päätös.

 

Tapaamiskerroilla 2.-7. voidaan ottaa mukaan ulkopuolisia caseja, mikä antaa työyhteisöille tai yksittäisille ihmisille mahdollisuuden saada tukea toimintansa kehittämiseen.

 

Kurssimateriaali: Hintaan kuuluu Systeemisen konstellaation seitsemän prosessia työnohjaukseen ja konsultaatioon -vihko.

 

Muu materiaali: Systeeminen konstellaatio (Jani Roman 2016), Invisible Dynamics (Horn & Brick 2005). Lisäksi suosituksena Pieniä ihmeitä -verkkokoulutus.

Koulutuksen hinta on 4200 euroa + alv.

 

Koulutus voidaan maksaa neljässä tai viidessä erässä tai sopimuksen mukaan.

 

Kirjoita hakemukseesi vapaamuotoinen kuvaus taustasi ja miten aiot hyödyntää oppimaasi. Hyväksymisen edellytyksenä on vähintään viiden vuoden kokemus työelämässä toimimisesta, vähintään opistotaustainen koulutus ja eduksi on työnohjaajan koulutus tai vastaava kokemus.

 

Nouse uudelle tasolle työyhteisön kehittäjänä.

Kokemuksia

Ensimmäinen koulutus päättyi 29.9.2017. Oli todella upea matka 12 hengen ryhmän kanssa ja syvällisiä konstellaatioita sekä oppimista! Palautteet olivat hyvin positiivisia ja niiden keskiarvo on 4,2 (asteikolla 1-5)!

”Kiitos hienosta oppimiskokemuksesta, josta on ollut todellista hyötyä.”

 

”Loistava kurssi jokaiselle, joka haluaa laajentaa ajatteluaan, osaamistaan ja ymmärrystään erilaisten organisaatioiden ja ihmisryhmien toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä inhimillisten mahdollisuuksien ja toiminnan näkökulmasta. Jokaiselle, joka haluaa kehittää inhimillistä systeemistä ymmärrystään.”

 

”Koulutuksen tiedollinen anti oli valtaisa syvällisine ajattelua laajentavine keskusteluineen.”

 

"Hienon menetelmän koulutus, joka menetelmän luonteesta johtuen varmaankin haasteellista toteuttaa. Onnistuit hyvin, oleellista on ison määrän harjoitusten teko. Koko ajan oppii uutta ja siksi 4, että harjoiteltavaakin ja opittavaakin on vielä niin paljon."

 

”Iso määrä harjoituksia ja oikeita asiakascaseja omiemme lisäksi. Keskustelu harjoitusten jälkeen ja yhdessä oppiminen ja oivaltaminen.”

 

”Iso kiitos sinulle Jani. Olet hienosti tilaa antava ja kaikkia kunnioittava opettaja :) Oli todellinen ilo olla tällä kurssilla mahtavien opiskelukavereiden kanssa.”

 

”Kouluttaja-ohjaajan avoimen vuorovaikutteinen, dialoginen lähestymistapa. Hänen tapansa jakaa omaamaansa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä kurssitien kulkeminen yhdessä (tasavertaisena) kurssilaisten kanssa mahdollisti jokaiselle kurssilaiselle kokemuksen oman tarpeen mukaisesta oppimistilasta. Jokainen kurssilainen rikastutti kokemuksillaan ja näkökulmillaan kokonaisoppimista, parviälyä.”

”Sain mahdollisuuden kokeilla organisaatiokonstellaatiota ensimmäistä kertaa osuuskauppamme Varuboden-Oslan fuusion yhteydessä vuonna 2011. Vaikka luulisi, että kahden samaan ryhmään kuuluvan kahden suhteellisen samanlaisen osuuskaupan sulautuminen olisi helppoa, niin todellisuudessa jokaisella yrityksellä on oma uniikki kulttuurinsa ja niiden yhdistäminen (tai tarkemmin sanottuna uuden kulttuurin rakentaminen) on aina haasteellista.

 

Koska en ollut aikaisemmin kokenut konstellaatiota, suhtauduin siihen alussa hieman skeptisesti, koska vain lukemalla siitä on hyvin vaikeaa tajuta mitä se itse asiassa on. Konstellaation aikana tajusin vasta mistä on kyse ja konstellaatiossa selvästi näki mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota fuusiossa. Näin esim. selvästi, että tulevalla uudella johtoryhmällä tulee olla merkittävä rooli ja että fuusioituvat osuuskaupat eivät olleet aivan tasavahvoja joka asiassa. Havainnoista oli hyötyä fuusioprosessin aikana ja usein palasin näihin havaintoihin.

Toinen konstellaatio, jossa olin mukana muutama vuosi fuusion jälkeen liittyi uuden päällikköportaan rakentamiseen. Jälleen kerran sain tärkeitä oivalluksia konstellaation aikana siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun luodaan uusi organisaatio, joka on aina herkkä asia. 

Kolmas konstellaatio liittyi työvuorojärjestelmän jalkauttamiseen ja myös sen aikana koin monta oivallusta. 

Olen myös opiskellessani johtamistaitoja Ruotsissa kokenut konstellaation, jossa selvästi näki, että toimitusjohtaja oli hyvin kaukana omasta johtoryhmästään eräässä ruotsalaisessa yrityksessä. 

Voin lämpimästi suositella konstellaatiota kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat muutoksia, pieniä tai suuria ja haluavat olla askeleen edellä ennen toteuttamista. Kaikki vaikuttaa yleensä kaikkeen.”
 
Anne Schneider, OTK, varatuomari
hallintojohtaja
Varuboden-Osla

Jani Roman auttoi Varubodenin ja Oslan fuusiossa rakentamaan yhteistä organisaatiokulttuuria reilun kahden vuoden ajan. Hanke kosketti koko 1300:n henkilöstöä johtoryhmästä ruohonjuuritasolle ja hallitukseen sekä hallintoneuvostoon saakka. Hankkeessa oli monia vaiheita ja osia, ja sen puitteissa tehtiin kaksi konstellaatiota (toinen 100 henkilön kanssa, josta kerrotaan lisää Pieniä ihmeitä -koulutuksessa).

 

Johto ja henkilöstö arvioivat yhteistyön Janin kanssa hankkeen jälkeen arvosanalla 4,8 (asteikko 1-5). He kommentoivat mm. ” Erittäin ammattitaitoinen henkilö.", "Jani on ollut juuri sellainen vaikuttaja tässä projektissa kun minusta pitää olla, vähän takaa-alalla mutta langat koko ajan tiukasti käsissään."

Olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”


Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä
Human Focus Oy, toimitusjohtaja
Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena

”Olen tuntenut Janin reilun kymmenen vuoden ajan. Tutustuin Janiin perhekonstellaation kouluttajana ja konstellaatioiden vetäjänä. Sittemmin Jani paneutui intohimoisesti myös organisaatiokonstellaatio -lähestymistapaan, tehden yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hän tutki ja kehitti systemaattisesti lähestymistapaa, joka osoittautui voimalliseksi organisaatioiden kulttuuristen ilmiöiden ja teemojen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sain olla mukana kahdessa organisaation kehittämishankkeessa, joissa konstellaatiomenetelmä toi aivan olennaista tietoa organisaation näkymättömästä, mutta työntekijöille ja johdolle hyvin todellisesta maailmasta, jota oli ollut vaikea aiemmin pukea sanoiksi. Esille tultuaan ihmisten ymmärrys tilanteestaan ”loksahti" kohdalleen. Yhteiskunnalliset konstellaatiot, joista parissa olen ollut mukana, ovat jatkaneet tätä systeemistä tutkimusmatkaa. Kokemukseni roolissa työskentelystä on, että konstellaatiotyöskentelyt tuo tietoa "sisältä päin", voimakkaita kokemuksellisia oivalluksia, jotka ovat tuoneet uutta.

Olemme käyneet Janin kanssa lukuisia pohtivia ja tutkivia keskusteluja. Hienointa niissä on ollut se, että lähes aina on syntynyt jotain uutta oivallusta, sellaista, mitä emme olleet tavoitelleet, vaan mikä syntyi yhdessä ihmettelyn myötä. Jani on ihminen, joka taitaa dialogin aidosti, ei vain teoriassa.

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista."


Lea Äikäs-Kohonen
FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija

Hae nyt koulutukseen – ja liity niiden joukkoon, jotka tuovat uutta ymmärrystä asiakkailleen!

 

Toimi nopeasti, sillä mukaan otetaan vain korkeintaan 20 osallistujaa. Kiinnostusta on paljon ja paikat täyttyvät nopeasti.

 

Tätä mahdollisuutta oppia ihmisestä sosiaalisena olentona ja miten käyttää systeemistä konstellaatiota et voi haluta ohittaa!

 

 • Vastaavaa koulutusta ei ole – kouluttajana on Suomen kokenein konstellaatioiden ohjaaja

 • Opit miten tehdä konstellaatioita organisaatioissa ja ohjattavillesi – nouset uudelle tasolle työssäsi

 • Saat työnohjausta ja tukea konstellaatioiden opiskeluun – aloitat matkasi systeemiseen ymmärrykseen

 • Opit valtavasti jokaisen konstellaation myötä – huima matka, joka voi muuttaa myös sinut!

Koulutuksen hinta on 4200 euroa + alv, mutta viimeistään 15.6 hakeneet pääsevät hintaan 3990 euroa + alv.

 

Koulutus voidaan maksaa neljässä tai viidessä erässä tai sopimuksen mukaan.

 

Kirjoita hakemukseesi vapaamuotoinen kuvaus taustasi ja miten aiot hyödyntää oppimaasi. Hyväksymisen edellytyksenä on vähintään viiden vuoden kokemus työelämässä toimimisesta, vähintään opistotaustainen koulutus ja eduksi on työnohjaajan koulutus tai vastaava kokemus.

 

Hae nyt mukaan, sillä systeeminen konstellaatio on tullut jäädäkseen niin organisaatioiden kehittämiseen kuin terapiaan!

Jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, voit ottaa minuun yhteyttä (s-posti: jani.roman [at] dialogi-instituutti.fi ja puhelin: 0500 762 772).

 

Nähdään koulutuksessa! :)

Minusta ja taipaleestani pähkinänkuoressa

 

Olen tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja.

 • Energia- ja tuotantotalouden DI 1994

 • Imatran Voima Oy:n (nyk. Fortum) laadun ja toiminnan kehittämisestä vastaava 1993-1997

 • Master of Quality -tutkinto 1996

 • Intensiivinen psykodraaman tekeminen ja psykodraamaohjaajaopinnot (yli 100 koulutuspäivää ja yli 90 ryhmäpäivää) 1994-2007 (osin jatkuu edelleen)

 • Työpsykologian jatko-opinnot ja väitöskirja dialogista organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä 1997-2005

 • Dialogi- ja vuorovaikutuskoulutuksia sekä erilaisia organisaatioiden kehityshankkeita 1998-2005

 • Systeemisen konstellaation opinnot (yli 70 koulutuspäivää) 2002- (jatkuu edelleen)

  • Toin menetelmän Suomeen ystäväni kanssa

  • Opiskelin menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin koulutuksessa Itävallassa vuonna 2007​

 • Isoja fuusio-, kasvuyritys- ja muita kehityshankkeita 20 kpl 2005-2015

  • Esim. neljä S-ryhmän fuusiota ja OP-Pohjolan fuusio - olen kokenei​mpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa Suomessa

  • Johtamisen, organisaatiokulttuurin, toiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämisen hankkeita

 • Systeemisen konstellaation tutkimus- ja kehityshankkeita 15 organisaation kanssa 2009-2016

 • Ensimmäinen suomalainen kirja aiheesta ”Systeeminen konstellaatio – Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat” 2016

 • Systeemisen konstellaation kouluttamisen aloittaminen 2016

 • Yhteensä kymmeniä kehityshankkeita, johdon ja johtoryhmien kehitysprosesseja, työnohjauksia ja terapiaprosesseja

 • Kokemus yli 750:sta konstellaatiosta.

Kriittinen katsaus konstellaatioon ja systeemiseen ymmärrykseen!

 

Onko konstellaatiosta tehty ihmelääke, joka simsalabim ratkaisee kaikki ongelmat? Myydäänkö sitä katteettomilla lupauksilla?

 

Kieltämättä on hämmentävää, kun vuosikymmenten kokemuksen jälkeen saa todistaa, miten konstellaatio avaa aiemmin näkymättömiä dynamiikoita – tekee näkyväksi sen, mitä todellisuudessa tapahtuu missä tahansa ihmisyhteisössä tai ihmissuhteissa. Kuten eräs työnohjaaja totesi konstellaatiosta: ”Se pureutuu juuri siihen näkymättömään suhdeverkostoon, minkä itsekin olen työnohjauksissa havainnut mutta jota on niin vaikea saada esille.”

 

Tämä ei kuitenkaan tee siitä ihmelääkettä. Se ei ratkaise kaikkia ongelmia. Se saattaa joskus jopa aiheuttaa ongelmia.

 

Konstellaatio on kokemuksellinen ja toiminnallinen menetelmä, joka usein vaikuttaa ihmisiin myös tunnetasolla. Se on voimakas työkalu. Jos sitä sovelletaan tilanteeseen, johon se ei sovi, tai sitä käytetään taitamattomasti, ongelmat voivat pahentua ja tilanne jopa lukkiutua.

 

Siksi menetelmän käyttö edellyttää hyvää koulutusta. Konstellaation tekeminen voi näyttää helpolle, kun osaava ohjaaja tekee sen. Mutta todellisuudessa mukana on paljon muutakin kuin vain teknistä konstellaation tekemistä. Mukana on systeemistä ymmärrystä ja kokemusta.

 

Tätä voi hankkia itselleen vain kouluttautumisen kautta. Kirjoista lukemalla sitä ei saa.

 

Konstellaatio vaikuttaa maagiselle, mystiselle – ja epätieteelliselle. Onko se kotikutoinen kyhäelmä, josta jotkut vähän kouluttautuneet ovat innostuneet?

 

Konstellaatiota on vaikea hahmottaa lukemalla siitä. Se täytyy kokea. Yleensä silloin ihminen pian tajuaa, että tässä onkin käsillä ihmisyyteen liittyviä ydinasioita, eikä jotain keksittyä.

 

Konstellaatio ei ole syntynyt tyhjästä. Sen juuret ovat pitkällä ihmiskunnan psykologian kehityksessä. Menetelmän kehittäjä Bert Hellinger (s. 1925) oli alun perin katolilainen pappi ja opiskeli ryhmädynamiikkaa ja fenomenologista psykologiaa, joka on vaikuttanut merkittävästi systeemisen perheterapian kehitykseen.

 

Hellinger jätti pappisuran ja kouluttautui Wienissä psykoanalyytikoksi, ja sen jälkeen USAssa sen aikaisten parhaimpien terapeuttien johdolla, kuten Fritz Pearls (hahmoterapia), Milton H. Eriksson (lyhytterapia), Arthur Janov (primaaliterapia) ja Virgin Satir (perhepatsaat). Sekä Pearls että Satir olivat puolestaan Jacob Levy Morenon oppilaita. Moreno kehitti psyko- ja sosiodraaman, ryhmäpsykoterapian ja sosiometrian.

 

1950-luvulla alkoi kehittyä systeeminen perheterapia, mikä myös sai vaikutteita Morenon työstä. Kaikki nämä vaikuttivat vahvasti Hellingeriin. Tästä syntyi konstellaation menetelmä, ja menetelmä kehittyy edelleen monien terapeuttien toimesta.

 

Konstellaatio nousi suuren yleisön tietoisuuteen 1990-luvun lopussa ja alkoi levitä ympäri maailman. Tämän julkisuuden myötä alkoi myös syntyä tutkimuksia aiheesta.

 

Esimerkiksi minä olen tutkinut menetelmän käyttöä Työsuojelurahaston tuella 15 organisaatiocasen kautta – tämä on ollut luontevaa jatkoa dialogin ja organisaatiokulttuurin tutkimukselleni. Olen videoinut näissä caseissa tehtyjä konstellaatioita, seurannut organisaation kehitystä konstellaatioiden jälkeen havainnoimalla ja haastattelemalla ihmisiä heidän kokemuksistaan. Olen myös tehnyt kyselyitä ihmisten kokemuksista.

 

Kansainvälisesti tutkimuksia alkaa myös jo tulla esille (ks. video alla). Aiheesta on tehty jo useita väitöskirjoja, lähinnä Hollannissa ja saksankielisissä maissa.

 

Tähän saakka kertynyt tutkimustieto on jo osoittanut, että menetelmä on toimiva ja tehokas. Se on luotettava keino tuoda esille missä tahansa ihmisyhteisössä vaikuttavia dynamiikoita. Se voi myös tuottaa merkittävän muutoksen tähän yhteisöön tai sille henkilölle, jolle konstellaatio tehdään.

Vai mietitkö vielä?

Ehkä haluat ensin katsoa ILMAISEN videon aiheesta "Miten teet työyhteisön dynamiikat näkyviksi"? Klikkaa alta.