Nouse uudelle tasolle!

Organisaatiokonstellaation ohjaaja
-koulutus 2018

Katso aiempiin koulutuksiin osallistuneet

 

Haluatko auttaa kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin asiakastasi tai organisaatiotasi menestymään? Opi ymmärtämään sosiaalisia systeemejä ja kehittämään niitä osana organisaation kehittämistä. Opiskele organisaatiokonstellaation ohjaajaksi!

 

Koulutuksen jälkeen kykenet tukemaan työyhteisöjä ja yksityisasiakkaitasi aikaisempaa tehokkaammin ymmärtämällä systeemisiä rakenteita ja dynamiikoita. Osaat soveltaa monipuolisesti systeemistä ymmärrystä ja käyttää konstellaatiota välineenä/työkaluna organisaation ja työyhteisön kehittämisessä.

Kenelle? Työnohjaajille, konsulteille, terapeuteille, coacheille - sinulle, joka haluat laajentaa ymmärrystäsi ihmissysteemeistä voidaksesi tuottaa asiakkaillesi ja työyhteisöille enemmän lisäarvoa.

PALAUTTEITA

Ensimmäinen reilun puolen vuoden koulutus päättyi 29.9.2017. Oli todella upea matka 12 hengen ryhmän kanssa ja syvällisiä konstellaatioita sekä oppimista!

Koulutuksen palautteiden keskiarvo on 4,2!

”Kiitos hienosta oppimiskokemuksesta, josta on ollut todellista hyötyä.”

”Loistava kurssi jokaiselle, joka haluaa laajentaa ajatteluaan, osaamistaan ja ymmärrystään erilaisten organisaatioiden ja ihmisryhmien toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä inhimillisten mahdollisuuksien ja toiminnan näkökulmasta. Jokaiselle, joka haluaa kehittää inhimillistä systeemistä ymmärrystään.”

”Koulutuksen tiedollinen anti oli valtaisa syvällisine ajattelua laajentavine keskusteluineen.”

"Hienon menetelmän koulutus, joka menetelmän luonteesta johtuen varmaankin haasteellista toteuttaa. Onnistuit hyvin, oleellista on ison määrän harjoitusten teko. Koko ajan oppii uutta ja siksi 4, että harjoiteltavaakin ja opittavaakin on vielä niin paljon."

”Iso määrä harjoituksia ja oikeita asiakascaseja omiemme lisäksi. Keskustelu harjoitusten jälkeen ja yhdessä oppiminen ja oivaltaminen.”

”Iso kiitos sinulle Jani. Olet hienosti tilaa antava ja kaikkia kunnioittava opettaja :) Oli todellinen ilo olla tällä kurssilla mahtavien opiskelukavereiden kanssa.”

”Kouluttaja-ohjaajan avoimen vuorovaikutteinen, dialoginen lähestymistapa. Hänen tapansa jakaa omaamaansa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä kurssitien kulkeminen yhdessä (tasavertaisena) kurssilaisten kanssa mahdollisti jokaiselle kurssilaiselle kokemuksen oman tarpeen mukaisesta oppimistilasta. Jokainen kurssilainen rikastutti kokemuksillaan ja näkökulmillaan kokonaisoppimista, parviälyä.”

> Katso ensimmäisen kurssin osallistujat

UUTTA: 7 PROSESSIA!

Seitsemän askel askeleelta etenevää prosessia mm. työnohjattavan tai konsultoitavan ryhmän tukemiseen ja kehittämiseen, johtamisen ja yhteistyön kehittämiseen, muutoksen läpikäymiseen ja strategian kehittämiseen.

Lähde mukaan systeemisen ymmärryksen maailmaan!

 • Kehität ammattitaitoasi ja osaamistasi uudelle tasolle - paluuta ei ole, kun alat hahmottaa systeemisiä rakenteita.

 • Ainutlaatuinen koulutus - opit askel askeleelta miten käyttää konstellaatiota kehittämiseen.

 • Syvällistä reflektiota ja aitoa oivaltamista - huima henkilökohtainen kasvumatka!

 • Koulutus, joka tukee suoraan työtäsi - saat konkreettisia työkaluja!

 • Pääset mukaan yhä kasvavaan yhteisöön, jossa voit kehittää ja kehittyä yhdessä.

 • Koulutus, joka perustuu tutkimukseen ja pitkään kokemukseen organisaatiokulttuurista ja organisaatioiden systeemisestä kehittämisestä.

 • Systeeminen ymmärrys palvelee kaikilla elämänalueilla!

Nouse uudelle tasolle työnohjaajana ja konsulttina.

Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri ja kokeneimpia organisaatiokulttuurin kehittäjiä Suomessa. Tämä kurssi perustuu hänen yli 15 vuoden kokemukseen systeemisestä konstellaatiosta, 15 organisaatiocasetutkimukseen ja yli 20 vuoden kokemukseen vaativista organisaatioiden kehittämisen hankkeista sekä toiminnallisista menetelmistä.

 

Jani on tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja sekä kouluttaja.

Konstellaation ohjaaminen on haastavaa. Jokainen kuitenkin aloittaa jostain. Harjoittelun ja ohjauksen kautta oma taito kehittyy. Ja kehittymisen myötä pystyt soveltamaan konstellaatioita yhä vaivattomammin.

Olen kehittänyt seitsemän valmista prosessia työnohjauksen ja konsultaation tarpeisiin. Nämä prosessit tehostavat huomattavasti menetelmän menestyksekästä käyttöä. Prosessien oppiminen tukee myös kokeneiden konstellaatioiden ohjaajien kehittymistä, sillä niissä kiteytyy yksinkertaisia, mutta tehokkaita interventioita tavalla, joka mahdollistaa kuitenkin syvällisen työskentelyn. Tämä on uusi taso konstellaatioiden kehityksessä! Pystyt hyödyntämään näitä prosesseja monenlaisissa tilanteissa!

Prosessit:

 • Luottamuksen kehittäminen ryhmässä ja ryhmän tilanteen tunnistaminen. 

 • Ryhmän systeemisen tilan kehittäminen.

 • Muutoksen kohtaaminen.

 • Valintojen tekeminen.

 • Strategian kehittäminen.

 • Organisaation sisäisen yhteistyön kehittäminen.

 • Johtajana kehittyminen.

Koulutuksen rakenne

Toteutus: 5 x 2 päivää, yhteensä 10 lähiopetuspäivää ja lisäksi opiskelijoiden harjoituspäivä. Lisäksi osallistujan on suoritettava vähintään kahden päivän perhekonstellaatioryhmä, mikä tukee merkittävästi systeemisen ymmärryksen kehittymistä ja kykyä toimia ohjaajana.

Lähiopetuspäivät: 5.-6.4, 17.-18.5, 14.-15.6, 30.-31.8 ja 27.-28.9. Kaikilla kerroilla tehdään konstellaatioita aiheisiin liittyen ja osallistujat harjoittelevat ohjaamista.

Koulutuspaikka: Espoo Scandic.

 1. Systeemisen konstellaation perusteet (2 pvä), 5.-6.4

  • Systeemien organisoitumisen perusperiaatteet.

  • Systeemiset periaatteet ja voimat.

  • Systeemiset oireet ja dynamiikat.

  • Mindfulness ohjaajan työn perustana.

  • Kokemuksia konstellaatiosta. Harjoituksia.

 2. Strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittäminen (2 pvä), 17.-18.5

  • Konstellaation soveltaminen strategian, brändin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

  • Turvallisia tapoja tehdä konstellaatioita yksilö- ja ryhmätilanteissa. Harjoittelu.

 3. Systeeminen työnohjaus ja coachaus (2 pvä), 14.-15.6

  • Systeemisen ymmärryksen soveltaminen yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa ja coachauksissa.

  • Konstellaatiot yksilö- ja ryhmätilanteissa. Harjoittelu.

 4. Työyhteisön ja organisaatiokulttuurin kehittäminen (2 pvä), 30.-31.8

  • Systeemiset rakenteet organisaatioissa ja työyhteisöissä.

  • Organisaatiokulttuurin vaikutus työyhteisön toimintaan ja kulttuurin kehittäminen.

  • Systeeminen kehityshanke ja konstellaatio sen osana.

  • Systeeminen ymmärrys sovellettuna muuhun kehitystoimintaan.

 5. Systeeminen johtajuus ja yhteenveto (2 pvä), 27.-28.9

  • Systeeminen johtajuus ja johtamisen kehittäminen.

  • Yhteenvetoa opitusta.

  • Harjoituksia ja näyteohjauksia.

 

Tapaamiskerroilla 2.-5. voidaan ottaa mukaan ulkopuolisia caseja, mikä antaa työyhteisöille mahdollisuuden saada tukea toimintansa kehittämiseen.

Kurssimateriaali: Hintaan kuuluu Systeemisen konstellaation seitsemän prosessia työnohjaukseen ja konsultaatioon -vihko.

Muu materiaali: Systeeminen konstellaatio (Jani Roman 2016), Invisible Dynamics (Horn & Brick 2005). Lisäksi suosituksena Pieniä ihmeitä -verkkokurssi.

Perhekonstellaatioryhmiä järjestetään pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella ympäri vuoden.

 

Hinta on 2650 euroa + alv. Osallistujamaksimi on 20 henkilöä.

SEURAAVAT KOULUTUKSET

Seuraavat koulutusryhmät alkavat:

- syyskuussa uudistetun suunnitelman mukainen ryhmä 2018 > lue lisää

 

Ilmoittaudu nyt!

Koulutukseen otetaan korkeintaan 20 osallistujaa - ilmoittaudu nopeasti ja...

Nouse uudelle tasolle työnohjaajana ja konsulttina.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä systeeminen konstellaatio on?

 

Systeeminen konstellaatio on uusi ja monella tapaa käänteentekevä menetelmä ihmissysteemien kehittämiseen. Sen avulla voidaan avata ikkuna ihmisten väliseen näkymättömään dynamiikkaan ja löytää ratkaisuja systeemisiin ongelmiin. Menetelmästä on kolme muotoa: perhekonstellaatio, joka on terapiaa, organisaatiokonstellaatio, joka auttaa kehittämään organisaatiota ja työkysymyksiä, ja yhteiskunnalliset konstellaatiot, jotka auttavat ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja voimia.

Yritykset ja organisaatiot voivat käyttää menetelmää sisäisen yhteistyön, johtajuuden, organisaatiokulttuurin, strategisten kysymysten, brändin ja tuotteiden sekä liiketoimintalogiikkojen kehittämiseen.

Menetelmän lisäksi tärkeä osa on systeeminen ymmärrys, joka tarkoittaa ymmärrystä siitä, millaisia voimia yksilöön ja koko yhteisöön kohdistuu, ja miten voimme tukea ihmissysteemin kehitystä. Systeeminen ymmärrys ei ole vain loogista päättelyä, vaan siinä on mukana emotionaalinen ymmärrys.

Menetelmän on kehittänyt saksalainen psykoterapeutti Bert Hellinger (s. 1925) ja sitä alettiin soveltaa organisaatioiden kehittämiseen 90-luvun lopulta lähtien.

Miten tämä eroaa Pieniä ihmeitä -verkkokurssista?

Pieniä ihmeitä on verkkokurssi, sisältäen paljon videoita ja tekstimateriaalia. Se opettaa perustiedot systeemisestä konstellaatiosta terapeuteille, työnohjaajille, konsulteille ja kenelle tahansa kiinnostuneelle. Kurssilla opitaan neljä tapaa tehdä turvallinen yksinkertainen konstellaatio.

Tämä koulutus opettaa paljon pidemmälle. Videoiden ja verkkokurssin avulla voi oppia perusteet, mutta todellinen taitojen syventäminen vaatii vuorovaikutteista koulutusta, jossa pääsee itse omakohtaisesti kokemaan konstellaatioita niin asiakkaana kuin apuhenkilönä rooleissa. Ja sitten tietenkin harjoittelu. Vain harjoitus tekee mestarin.

Lisäksi tämä koulutus kytkee vahvemmin mukaan organisaatiokulttuurin ja ylipäätään organisaation kehittämiseen. 

Koulutuksessa osallistujat oppivat myös seitsemän konstellaatioprosessia, jotka menevät pidemmälle kuin Pieniä ihmeitä -kurssilla opetetut neljä tapaa tehdä konstellaatio. Niiden avulla voi tehdä kokonaisvaltaisia prosesseja, ja niissä olevia elementtejä voi soveltaa monenlaisiin kysymyksiin. Esimerkiksi miten käsitellä kahden konstellaatiossa olevan tahon kohtaaminen? Miten tunnistaa minkä tahon kanssa on syytä jatkaa konstellaation syventämistä?

Miten tämä koulutus suhteutuu erilaisiin coachingkoulutuksiin?

Koulutus keskittyy organisaatiokonstellaatioiden ohjaamisen oppimiseen mm. käytännönläheisten työkalujen (mm. prosessit) avulla, ja sen lisäksi kehitetään myös syvällistä ymmärrystä työyhteisöjen haasteista, organisaatiokulttuurista, johtamisesta ja toisaalta kehittäjän roolista. Lisäksi opimme konstellaatioiden kautta lisää kustakin tutkittavasta kysymyksestä. Opimme siis menetelmän käyttöä ja samalla konstellaation kohteena olevasta asiasta, kuten esimerkiksi esimiehen ja alaisen välisestä suhteesta.

 

Systeeminen ymmärrys taas auttaa kaikenlaisten yhteisöjen kehittämisessä käytettävästä menetelmästä riippumatta. Koulutus toisin sanoen antaa syvällisiä valmiuksia työyhteisöjen kehittämiseen.

 

Kaiken tämän lisäksi koulutus on todellinen henkilökohtainen kasvuprosessi!

Voiko konstellaatiota tehdä oikeasti työyhteisöissä?

Kysymys on vähän samanlainen kuin voiko organisaatioissa tehdä konsultaatiota, coachausta tai työnohjausta? Ja vastaus on tietenkin: riippuu tekijän osaamisesta.

Tietoisuus systeemisestä konstellaatiosta leviää ja yhä useammat ovat siitä kiinnostuneita. Ja syystä. Se voi auttaa pääsemään ongelmien ytimeen tavalla, joka ei ole ollut aiemmin mahdollista. Tilanteisiin sovitettujen konstellaatioiden lisäksi opit seitsemän valmista prosessia, jotka ovat konkreettisia työkaluja, joita voit käyttää monenlaisiin kysymyksiin ja saada nopeasti synnytettyä uutta ymmärrystä, avattua uusia mahdollisuuksia ja edistää positiivista kehitystä asiakkaallasi.

 

Lisäksi pelkästään systeeminen ymmärrys antaa kehittäjälle aivan uusia ulottuvuuksia vaikuttaa työyhteisön kehittämiseen, vaikka hän "vain" hyödyntäisi perinteisiä menetelmiä. Systeeminen ymmärrys on kuin yhtäkkiä olisi kartta kädessä eikä tarvitsisi vain arvailla miten kadut risteävät ja kulkevat.

Sinä olet tärkeässä roolissa. Uuden osaamisen kautta voit tehdä paljon hyvää. Se on asiakkaasi etu. Kokemuksensa jälkeen hekään eivät voi enää palata takaisin vanhaan ajatteluun. :)

Ota yhteyttä ja kysy lisää! P. 0500 762 772 (Jani Roman)