MISTÄ KENKÄ PURISTAA FIRMASSANNE?

 
 

Autan johtajia olemaan paremmin yhteydessä alaisiinsa ja poistamaan organisaatiosta onnistumisen esteet.


Kymmenien organisaatioiden kanssa olen saanut kokea, miten haastavatkin vaikeudet voidaan ratkoa. Palautteiden mukaan olen saanut aikaiseksi ainutkertaisen hyviä tuloksia. Olen organisaatiokulttuurin, dialogin ja systeemisen kehittämisen ammattilainen - ja Suomen kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa. 


Sovi tapaaminen, niin katsotaan, mistä kenkä puristaa.

PALVELUT

Kehityshankkeet

Yhteistyön, yhteishengen, vuorovaikutuksen ja organisaatiokulttuurin kehitys kaikenlaisissa organisaatioissa ja fuusioissa.

Katso SystemicBoost-ohjelma muutoksen toteuttamiseksi tai kysy räätälöityä ohjelmaa.

Koulutukset

Vuorovaikutuksen, mindfulnessin ja muut koulutukset yhteistyön ja tehokkuuden parantamiseksi:

Katso MindfulnessBoost-ohjelma

henkilöstön stressin ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Coachaus

Johtajien, johtoryhmien, esimiesten ja asiantuntijoiden sparraus oman työnsä kehittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

LeadershipBoost-ohjelma tukee johtajia ja johtoryhmiä kehittymään uudelle tasolle.

Mistä rakentuu hyvä vuorovaikutus?

Mikä on menestyvien tiimien salaisuus?

Miten johtaa kulttuurista muutosta?

Systeemien herruus │ Tiimien menestyksen psykologinen salaisuus │ Johtoryhmän vuorovaikutus ja systeeminen johtajuus │ Esimiesten vuorovaikutus │ Henkilöstön vuorovaikutus │ Organisaatiokulttuurin kehittäminen

 

YDIN

 

 

TUTKIMUKSEEN PERUSTUVAA URAAUURTAVAA OSAAMISTA
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA

 

Minulla on yli 20 vuoden kokemus haastavista organisaatioiden kehittämisen hankkeista, esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana yli 20 kehityshanketta, joista kuusi ovat suuria fuusiohankkeita.

Tutkimuskohteita:

 • Liiketoimintaprosessien kehittäminen 1993-1994

  • Laatu- ja prosessijohtamiseen sekä strategiatyöhön perehtyminen (Master of Quality -tutkinto 1995-1996)

 • Dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä 1997-2005

  • Parhaimpien vuorovaikutusmenetelmien tutkiminen ja niihin perehtyminen

  • Dialogimenetelmiin perehtyminen

  • Kattava teoreettinen kartoitus dialogista (organisaatio-, vuorovaikutus- ja terapeuttiset käytännöt)

  • Organisaatiokulttuuri

  • Väitöskirja 2005: A Study of Organizational Dialogue - Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the functioning of an organization.

 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen 2005-2015

  • 10 organisaation kehityshanketta, osa Työsuojelurahaston tuella

 • Systeemisen konstellaation käyttäminen organisaatioiden kehittämiseen 2005-2016

  • 14 organisaation kehityshanketta, osin Työsuojelurahaston tuella

Osaamiseni ydin: organisaatiokulttuuri, dialogi ja systeeminen ymmärrys. Lisäksi erityinen taito työskennellä ryhmien kanssa ja herättää luottamusta ja innostusta. Hallitsen laajasti mm. toiminnallisten menetelmien käyttöä niin ryhmien kanssa kuin yksilöcoachaustilanteissa (olen läpikäynyt psykodraamaohjaajan koulutuksen). Olen tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja.

Olen systeemisen konstellaation pioneeri ja yksi kokeneimmista yhteisen kulttuurin rakentajista fuusioissa sekä dialogisuuden uraauurtaja Suomessa.

Haastavat kehityshankkeet ovat mielestäni äärettömän kiehtovia: miten rakentaa yhteistä suuntaa, miten edistää ihmisten henkisen kapasiteetin hyödyntämistä, miten auttaa eteenpäin vievän dialogin syntymistä. Vaikka hankkeet saattavat olla monimutkaisia ja täynnä sellaista, mitä modernit organisaatiot ovat täynnä, silti ydin on mielestäni dialogissa - ja myös siinä alitajuisessa yhteisessä kentässä, joka kuitenkin merkittävästi ohjaa toimintaamme. Olen saanut nähdä, miten vaikeasti solmussa olevat asiat ovat ratkenneet, kun olemme onnistuneet tunnistamaan ongelmien systeemisen alkuperän ja näkymättömän dynamiikan, joka ongelmaa ylläpitää. Tällaiset ratkaisut tuovat mukanaan keskinäistä arvostusta - ja vapauttavat valtavasti aiemmin sidottua energiaa uuden luomiseen.

Siksi sanon: kaikkein tärkeintä on dialogi.

LADATTAVAA MATERIAALIA

Artikkeleita ja muuta materiaalia mm. systeemisestä ymmärryksestä ja systeemisestä konstellaatiosta, dialogista ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä.

> Klikkaa tästä

 

ASIAKKAITA

 

KOKEMUKSIA

 

 

SOK:n entinen pääjohtaja Arto Hiltunen ja HOK-Elanto toimitusjohtaja Matti Niemi:

”Yritysjärjestelyjen yhteydessä yrityskulttuurien erojen hahmottamisella ja kulttuurikysymysten huolellisella käsittelyllä on järjestelyn onnistumisen kannalta keskeinen merkitys. HOK:n ja Elannon fuusion yhteydessä saimme Jani Romanilta tärkeän panoksen näissä asioissa.” 

 

Jaana Manssila

Sosiaalialan osaamisaluepäällikkö

Metropolia

"Jani Roman toimi asiantuntijayhteisössämme vuorovaikutuksen ja systeemisen ymmärryksen kehittäjänä. Kehitysprosessissa huomio oli yhteisön jäsenten omassa toimijuudessa, dialogin vahvistamisessa ja systeemisten konstellaatioiden harjoituksissa. Kehitysprosessin vetäjänä Jani toimi itse kuten koulutti ja vakuutti kaikki osallistujat sekä omalla esimerkillään että asiantuntemuksellaan, vilpittömällä kiinnostuksellaan ja syvällisellä paneutumisella kehitysprosessin kysymyksiin. Antoisan ja hyödyllisen kehitysprosessin perusteella suosittelen lämpimästi Jani Romanin osaamisen hyödyntämistä organisaatioiden ja työyhteisöjen haastaviinkin kehitystarpeisiin vastaamisessa."

 

Markkinointijohtaja Kirsi Mettälä Plan Suomi Säätiö:

"Se mikä syntyi koko tässä prosessissa ja siinä konstellaatiossa, niin syntyi uudenlaista luottamusta ihmisten välille. Hierarkioilla ja asemilla ei ole enää väliä. Kun koet jotain tällaista yhdessä… Niin syntyy vahva kokemus, että ihmiset ovat vain ihmisiä, siitä syntyi jotenkin erilainen… niin, voimavara organisaation sisään.” 

 

PCP Partner Oy toimitusjohtaja Jouni Erkkilä:

"Janin ja Lean tuki koko henkilöstön mukaansaamiseksi kehittämistyöhön oli tärkeä osa kehitystyössämme. Hankkeen tavoite – jalkauttaa strategiaa ja parantaa yhteen ja yhdessä tekemistä – onnistui hyvin.”

 

Vt tj Anne Schneider Varuboden-Osla:

"Projektista on ollut valtavan suuri hyöty tähän mennessä. Näkyy kentälle saakka. Laaja osanotto." 

 

Varbuden-Oslan henkilöstöpäällikkö Maria Niska:

"Minusta oli erittäin hyvä, että hanke käynnistettiin jo fuusion alkuvalmistelun aikana, siitä on ollut valtavasti apua fuusion tukemisessa."

 

Varuboden-Oslan johto ja henkilöstö arvioivat fuusiohankkeen jälkeen yhteistyön Janin kanssa arvosanalla 4,8 (asteikko 1-5). 

Nimettöminä annettuja kommentteja:

"Erittäin ammattitaitoinen henkilö."

"Jani on ollut juuri sellainen vaikuttaja tässä projektissa kun minusta pitää olla, vähän takaa-alalla mutta langat koko ajan tiukasti käsissään."

"Hyvää vuorovaikutusta, ihminen joka ymmärtää asioista 'molempien osapuolten' näkövinkkelistä."

"Mahtava vetäjä joka sai ihmisistä irti juuri sen mitä pitikin!"

 

Anne Mielonen SOK:lta on tehnyt gradunsa 2014 kahdesta S-ryhmän fuusiosta, joissa olen ollut auttamassa. Hänen gradunsa löydät täältä: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/101764/Gradu_%20Anne%20Mielonen.pdf?sequence=2

 

Mielonen kirjoittaa fuusion haasteista näin sivuilla 73-74:

 

Eräs johtaja kiteytti haastattelussa kulttuurimuutoksen ajatuksen, samaan, johon myös muut fuusiossa mukana olleet johtajat olivat päätyneet kukin eri aikaan fuusioprosessia.

”Sillähän on, että saadaan ne kulttuurit vietyä yhteen, niin vielä suurempi merkitys, kun että saadaan nämä kovat asiat hoidettua, tekniikka toimii ja kirjanpito toimii ja nää, ei se oo ollenkaan se ydin siinä. Ne yleensä saadaan ja jos ei saada itse, niin ne pystytään ostamaan jostain, mut sitä yhteen liitettyä kulttuuria, sitä sä et mistään osta. Se on vaan luotava ja se on kovaa työtä…”

 

Ja jatkaa erään johtajan ensitapaamisesta ulkopuolisen asiantuntijan kanssa johtajan sanoin: 

 

”Ja mä luulin kanssa, et meil ei oo mitään vaikeuksia, et ollaan kaks samanlaista. Olin jopa että mikä yrityskulttuuri. Ei mitään konsultteja tähän, et nyt me lähetään ja tehdään, et ei tarvita konsultteja. Ei sillon mä en ollut tavannut tätä henkilöö, et hänhän on aivan upee. Mä sanoin hänelle, et meinas mennä tääkin aivan päin seinää, et mä en haluu et sä tuut tänne. Mut sit kun me treffattiin, niin sit se, tos jätkässä on kyllä jotain. Hän puhu niin eri kieltäkin, sillei niin eri tavalla kaikesta.”

”Olen tuntenut Janin reilun kymmenen vuoden ajan. Tutustuin Janiin perhekonstellaation kouluttajana ja konstellaatioiden vetäjänä. Sittemmin Jani paneutui intohimoisesti myös organisaatiokonstellaatio -lähestymistapaan, tehden yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hän tutki ja kehitti systemaattisesti lähestymistapaa, joka osoittautui voimalliseksi organisaatioiden kulttuuristen ilmiöiden ja teemojen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sain olla mukana kahdessa organisaation kehittämishankkeessa, joissa konstellaatiomenetelmä toi aivan olennaista tietoa organisaation näkymättömästä, mutta työntekijöille ja johdolle hyvin todellisesta maailmasta, jota oli ollut vaikea aiemmin pukea sanoiksi. Esille tultuaan ihmisten ymmärrys tilanteestaan ”loksahti" kohdalleen. Yhteiskunnalliset konstellaatiot, joista parissa olen ollut mukana, ovat jatkaneet tätä systeemistä tutkimusmatkaa. Kokemukseni roolissa työskentelystä on, että konstellaatiotyöskentelyt tuo tietoa "sisältä päin", voimakkaita kokemuksellisia oivalluksia, jotka ovat tuoneet uutta.

Olemme käyneet Janin kanssa lukuisia pohtivia ja tutkivia keskusteluja. Hienointa niissä on ollut se, että lähes aina on syntynyt jotain uutta oivallusta, sellaista, mitä emme olleet tavoitelleet, vaan mikä syntyi yhdessä ihmettelyn myötä. Jani on ihminen, joka taitaa dialogin aidosti, ei vain teoriassa.

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista."

Lea Äikäs-Kohonen

FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija

 

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”

Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä
Human Focus Oy, toimitusjohtaja
Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

TARINA

 

 

Vuonna 1995 oivalsin jotain mikä muutti työurani.

 

Toimin Imatran Voima Oy:ssa Business Excellence Managerina ja vedin organisaation laatukehitystoimintaa. Haimme maailmalta parhaimmat konsultit opettamaan meille laatujohtamista, prosessien kehittämistä, tiimityötä ja benchmarkingia. Kouluttauduin Brysselissä Euroopan laatupalkinnon itsearviointiin ja vedin johdolle kaksipäivisiä itsearviointiseminaareja. Kehitimme prosesseja, teimme laatuprojekteja. Johtoryhmän sihteerinä näin organisaatiomuutoksia, joita johto toteutti.

 

Silti ihmiset sanoivat, että mikään ei oikeastaan ole muuttunut.

 

Olin hämilläni. Olimme tehneet niin paljon.

 

Kysyin itseltäni, mikä sitten olisi todellinen muutos?

 

Oivalsin, että todellinen muutos on suhtautumisen muutos. Jos ihmisten suhtautuminen toisiinsa ja työhönsä muuttuu, kaikki kokisivat, että "täällä on oikeasti muuttunut jotain", vaikka emme tekisi yhtään organisaatiomuutosta.

 

Tämä oivallus vei minut tutkimaan dialogia keinona tuottaa uutta ymmärrystä, joka johtaisi suhtautumisen muutokseen. Tie vei minut energia- ja tuotantotalouden insinööripohjalta työpsykologian opintoihin ja lopulta väitöskirjaan vuonna 2005 aiheesta dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen työkaluna.

 

Tällä tiellä olen edelleen.

Jani Roman

tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja

 

YHTEYS

 

 

Jani Roman, p. 0500 762 772

etunimi.sukunimi ja at dialogi-instituutti.fi