Mitä systeeminen konstellaatio ja systeeminen ymmärrys ovat?

Oletko koskaan kokenut, että et pääse asiakkaasi tai työyhteisösi ongelmien ytimeen tai että tekemänne kehittämistoimenpiteet eivät tuota toivottuja tuloksia?

 

Tai tuntuuko siltä, että työyhteisössä on voimakkaita jännitteitä, mutta niitä ei kyetä käsittelemään rakentavasti?

 

Tai koetko, että esimiehet pakoilevat vastuuta?

 

Tai että ihmiset eivät saa ansaitsemaansa arvostusta?

 

Ehkä kohtaat työssäsi:

 

 • Työyhteisö tuntuu olevan jumissa, etkä saa kiinni miksi ja mitä tehdä sille

 • Työntekijät eivät tahdo jaksaa, ovat uupuneita

 • Osastot tai tiimit eivät kykene tekemään hyvää yhteistyötä

 • Tiimi ei löydä yhteistä suuntaa, johon he käyttäisivät kaiken tarmonsa

 • Henkilöstö on tyytymätön johtoon, ei ole luottamusta

 • Organisaatiossa on konflikteja, jotka vievät ihmisten energiaa

 

Tai olet ehkä joskus kokenut:

 

 • Sinulle on annettu vain muutama työnohjaus-/coachauskerta – miten ihmeessä saat siihen riittävää vaikuttavuutta?

 • Asiakkaasi kiertävät ympyrää, ei saada kissaa pöydälle.

 • Asiakkaasi syyttelevät muita tai toisiaan, ei synny rakentavaa vuoropuhelua.

 • Asiakkaallasi on valitusmoodi päällä, miten autat hänet uhrin roolista pois?

 • Asiakkaasi ongelmat taitavat olla osa jotain isompaa ongelmaa työyhteisössä – miten saada siitä otetta?

 

Ehkä sinäkin etsit vastauksia näihin kysymyksiin? Haluat ymmärtää mitä tapahtuu näkymättömästi ihmisyhteisöissä?

 

Mietit, miten tuoda selkeyttä asiakkaallesi? Pohdit, miten voit olla parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi?

 

Tai jos työskentelet yksityisasiakkaiden kanssa, ehkä olet kokenut heillä olevan:

 

 • Vaikeita tunteita, joista hän ei pääse eroon.

 • Vaikeuksia perheenjäsentensä kanssa.

 • Kantaa katkeruutta ja pettymystä.

 • Ei kykene pitämään puoliaan ja käyttämään koko voimaansa.

 • Ei löydä omaa paikkaansa elämässään.

 • Ei kykene rakentamaan hyvää parisuhdetta.

 

Suurimmat haasteet

 

Suurimmat haasteet työnohjauksessa, coachauksessa, fasilitaatiossa, prosessikonsultaatiossa ja tietenkin terapiassa liittyvät ihmisten välisiin jännitteisiin ja yhteistyön ongelmiin, eivät teknisiin tai ”asiallisiin” kysymyksiin.

 

Myös esimiehet ja johtajat kipuilevat eniten näiden kysymysten kanssa.

 

Suurin osa ”ongelmista” onkin oireita, ja ongelmien ydin on näkymättömissä. Siksi monet ”ratkaisut” jäävät pinnallisiksi – ilman ymmärrystä ongelmien todellisista systeemisistä syistä.

 

Toimiessasi työyhteisön kehittäjänä tai terapeuttina törmäät ihmissysteemien näkymättömiin dynamiikkoihin. Jokainen yhteisö on systeeminen kokonaisuus. Ihminen on sosiaalinen eläin. Kaikkein tärkeimmät ihmistä ohjaavat tekijät liittyvät näihin sosiaalisiin voimiin.

 

Tiedän omasta kokemuksestani, miten ydinkysymysten äärellä tässä ollaan. Olen ollut auttamassa useissa suurissa fuusioissa kahden yrityskulttuurin törmätessä – ja ihmiset ovat hämmennyksissään, turhautuneita, uupuneita ja neuvottomia, miten viedä laivaa eteenpäin. Miten saada kaikki oikeasti edes samaan veneeseen?

 

Olen nähnyt, miten ihmisten energia menee toistensa syyttelyyn. Sen sijaan, että nähtäisiin millaiset systeemiset rakenteet ja voimat tosiasiassa synnyttävät ongelmat.

 

Olen nähnyt, miten vatvotaan samoja asioita ilman, että hahmottuu mitään selkeyttä suunnasta. Sen sijaan, että tunnistettaisiin, millaiset systeemiset ydinkysymykset täytyy kohdata, jotta kaikkien katseet voisivat kääntyä samaan suuntaan.

 

Olen nähnyt, miten johtajat vetäytyvät turhautuneina alaistensa vastahankaisuuteen. Sen sijaan, että nähtäisiin, miten rakentaa aitoa yhteyttä ja kohdata oikeasti pinnan alla hiertäviä tekijöitä, joiden työstämisen jälkeen syntyy vapautunut helpotus ja uusi into.

 

”Tutkimus on osoittanut, että yksi konstellaatio voi tuottaa merkittävän muutoksen asiakkaan elämään tai hänen työyhteisöönsä.”*

 

Esimerkkejä, joihin menetelmä sopii hyvin:

 • Tiimin kokemat ongelmat jaksamisessa ja motivaatiossa

 • Yhteistyön ongelmat

 • Luottamuspula johdon ja henkilöstön välillä

 • Korkea vaihtuvuus

 • Johtamisen ongelmat

 • Konfliktit

 • Toiminnan suunnan epäselvyys tai se on kokonaan kadonnut

 • Fuusiot ja erilaiset integraatiot

 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen

 • Priorisointiongelmat

 • Uuden strategian luominen

 • Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen

 • Asiakas ei luota organisaatioon

 • Yhteisö on joutunut huonoon mediavaloon

 

Konstellaatiolla on joitakin aivan ainutlaatuisia hyötyjä verrattuna moneen muuhun organisaatioiden kehittämisen menetelmään:

 

 • Edistää ihmisten välistä keskinäistä arvostusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmän avulla nähdään ja koetaan, miten ongelmien taustoilla on todellisia syitä, jotka usein ovat jääneet pimentoon. Näitä kohtaamalla syntyy uudenlaista arvostusta ja yhteistyön edellytykset paranevat.

 • Löydät nopeasti ongelmien ytimen. Menetelmä ohittaa puheen ja selitykset, minkä ansiosta se pääsee usein nopeasti ongelmien ytimeen.

 • Tuottaa kestäviä ratkaisuja. Konstellaatio ottaa huomioon koko systeemin ja sen avulla voidaan etsiä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain osaoptimoi yhden osapuolen näkökulmasta.

 • Kehittää johtajuutta ja henkilökohtaista selkeyttä. Menetelmä haastaa johtajia kehittämään johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Usein tämä antaa syvällisiä henkilökohtaisia oivalluksia, jotka auttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Menetelmä vahvistaa johtajaa ja auttaa häntä toimimaan systeemin palveluksessa.

 • Paljastaa isomman kokonaisuuden ja lisää ymmärrystä kunkin roolista ja paikasta siinä. Jokainen näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on avartavaa tajuta isompi kokonaisuus, jossa myös historialla on paikkansa: mikään ei ole syntynyt itsestään. Lyhytnäköisyyteen perustuva toiminta sammuttelee tulipaloja (huonolla menestyksellä), mutta isompaan kokonaisuuteen perustuva ymmärrys poistaa tulipalojen alkusyyt.

 • Voit ymmärtää kunkin systeemiin kuuluvan tahon kokemuksia. Tämä auttaa erilaisessa suunnittelutyössä, koskien esimerkiksi strategiaa, brändiä tai tuotteita.

 • Opit paljon vain seuraamalla konstellaatioita. Konstellaatiot tuottavat syvällistä ymmärrystä kulloinkin tarkasteltavasta aiheesta, ja ne voivat liittyä markkinointiin, vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen, organisointiin, palkitsemiseen, prosessien kehittämiseen, jne.

* Kyselytutkimus 2016, n=40.

Lisäksi esim.: Birkenkrahe, M. (2008); Green, C. & Green, S. (2008); Jurg, W. (2010); Roevens LM J., (2008); Roman, J. (2011, 2015, 2016) (16 organisaatiocasen tutkimus, toteutettu osin Työsuojelurahaston tuella).

Mitä systeeminen konstellaatio ja ymmärrys ovat?

 

Konstellaatio pähkinänkuoressa

 

Systeeminen konstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä avata ikkuna näkymättömään dynamiikkaan ihmisten välillä. Menetelmän alkuperäinen muoto, perhekonstellaatio, on terapiaa, ja sen on kehittänyt saksalainen terapeutti Bert Hellinger perustuen mm. fenomenologiseen psykologiaan.

 

Menetelmästä on syntynyt myös organisaatiokonstellaatio, jonka avulla voidaan kehittää työyhteisöjä ja yritysten strategiaa ja brändiä. Lisäksi menetelmää käytetään myös yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja ymmärryksen lisäämiseen erilaisten ryhmien välisistä jännitteistä ja ratkaisujen löytämiseen tällaisten jännitteiden purkamiseksi.

 

Yleensä konstellaatio toteutetaan ryhmätilaisuutena, jolloin sovitusta aiheesta tehdään konstellaatio siten, että ryhmän jäsenet edustavat konstellaatioon mukaan valittuja tahoja. Tahot voivat olla yksittäisiä ihmisiä, kuten ylin johtaja, tai ryhmiä, kuten johtoryhmä tai keskijohto. Tahot voivat olla myös abstrakteja elementtejä, kuten osaaminen, strategia, luottamus tai organisaatiorakenne.

 

Konstellaatio toimii erittäin hyvin myös yksilösessiossa ilman ryhmän apua, jolloin apuna voidaan käyttää erilaisia symboleita tai ohjaaja käy itse eri rooleissa. Menetelmä on erinomainen coachauksen, työnohjauksen ja terapian työkalu.

Kuvassa vasemmalta: filosofian tohtori Mariel Mansoniemi, terveystieteiden maisteri Anne Virmajoki, kauppatieteiden maisteri Arja Packalén ja tekniikan tohtori (työpsykologia) Jani Roman

 

Systeeminen ymmärrys

 

Systeemisellä ymmärryksellä tarkoitan tajua siitä, millaiset voimat vaikuttavat yksilöön yhteisössä (missä tahansa ihmissysteemissä) ja toisinpäin. Tämä ymmärrys ei ole vain älyllistä, vaan se on myös emotionaalista – sillä ihmissuhteissa keskeisintä on tunnelataukset.

 

Homo sapiens on supersosiaalinen eläin, jota tunteet ohjaavat – ja ne usein liittyvät ihmissuhteisiin tavalla tai toisella. Ihmissuhteisiin liittyvät alitajuiset lataukset näyttäisivät olevan keskiössä kaikenlaisten ihmisyhteisöjen toiminnassa.

 

Viime vuosina on ymmärretty yhä paremmin, miten taakkasiirtymä siirtää erilaisia dynamiikoita ja jopa traumoja uusille sukupolville. Samat ilmiöt tapahtuvat myös organisaatioissa, sillä ihmisen mieli rakentaa lojaliteetteja, projektioita ja samaistumisia kaikenlaisissa yhteisöissä.

 

Tutkimusten mukaan työtiimien menestystä ennustaa parhaiten psykologinen turvallisuus. Systeeminen ymmärrys antaa merkittävää uutta tietoa sen rakentamiseksi.

 

Minulle systeeminen ymmärrys on todellinen päämäärä. Konstellaatio on ainutlaatuinen menetelmä, sillä ilman sitä meidän olisi vaikea kehittää systeemistä ymmärrystämme. Jokainen tehty konstellaatio lisää ymmärrystämme. Menetelmän kautta opimme siis lisää, mutta yhtä lailla toisinpäin: tarvitsemme systeemistä ymmärrystä, jotta voimme käyttää menetelmää tehokkaasti.

 

Tämä kehitys on pitkä, vuosien – elämän – mittainen matka.

 

Kun systeeminen ymmärryksemme kehittyy, meidän ei tarvitse edes välttämättä tehdä konstellaatiota, vaan voimme löytää ratkaisuja systeemisen ymmärryksen avulla. Se auttaa meitä asettamaan systeemisiä kysymyksiä, hahmottamaan näkymättömiä dynamiikoita ja tajuamaan, mistä kenkä puristaa.

 

Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio nostavat kehittämisosaamisesi uudelle tasolle

 

Pystyt tukemaan asiakkaitasi tai organisaatiotasi tehokkaammin: pääset nopeammin ongelmien ytimeen. Löydät ratkaisuja, jotka auttavat asiakastasi – tai organisaatiotasi – onnistumaan paremmin. Et enää kierrä kehää, ihmettele kummallisia dynamiikoita, vaan voit tehdä näkymättömän näkyväksi. Näet, mistä kenkä oikeasti puristaa.

 

Asiakkaani oli konsultti, joka auttoi kolmen organisaation fuusiosta syntyneessä organisaatiossa eräässä projektissa. Projekti ei kuitenkaan edennyt helposti ja hän ihmetteli mistä se johtui – tekikö hän jotain väärin? Konstellaatio osoitti, että vanhojen organisaatioiden edellisten toimitusjohtajien väleillä oli jännitettä; organisaatiossa olikin käynnissä valtataistelu, joka vaikutti myös tähän projektiin. Vika ei ollutkaan konsultissa.

 

Alat hahmottaa suurempia kokonaisuuksia. Voit yhdessä tunnissa auttaa asiakastasi hahmottamaan oman työkenttänsä kokonaisuutena – ja jo se voi synnyttää merkittäviä oivalluksia. Et enää tuhlaa asiakkaasi aikaa jäämällä kiinni vääriin hypoteeseihin ja vääriin mielikuviin kokonaisuudesta.

 

Johtajalla ja hänen alaisellaan oli haasteellinen suhde. He osoittivat kuitenkin rohkeutta ja pyysivät yhteisen työnohjaustapaamisen, missä varttitunnissa symbolien avulla hahmotimme heidän työyhteisönsä tilanteen. Meille kaikille syntyi sama mielikuva haasteista ja eri tahojen välisistä suhteista. Tämä vei heidät hetkessä toiselle tasolle kuin pelkän puheen kautta syntyvä eipäs-juupas-taso. Nyt he molemmat tajusivat missä todellisuudessa he elivät, ja mitkä olivat ongelmat.

 

Koulutus maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisessä asiakastapaamisessa, jossa systeeminen ymmärrys avaa eteenne näkymättömät dynamiikat, ja pystyt auttamaan asiakastasi tai organisaatiotasi ratkaisemaan ongelmansa syvemmällä tasolla. Kehität syvän inhimillistä ymmärrystä, mikä tuo sinulle lisää arvostusta, luottamusta ja työtehtäviä.

 

Sain reilun tunnin aikaa tehdä "jotain erilaista" suuren teknologia-alan pörssiyrityksen johtoryhmälle ja keskijohdolle. Tein heille konstellaation. He kuvasivat yritystään ja sen toimintaa toimitusjohtajasta ruohonjuuritasolle. Konstellaation jälkeen usea heistä sanoi, että he kävivät tämän tunnin aikana syvällisempää keskustelua kuin olivat kyenneet käymään viime vuoden aikana yhteensä. He olivat niin vaikuttuneita, että pyysivät minut kiertämään kaikki toimipaikat ja tekemään siellä vastaavan.

 

Paljastat asiakkaallesi mitä hänen organisaatiossaan todellisuudessa tapahtuu ja mistä ongelmat johtuvat – ja asiakkaasi kykenee ratkaisemaan ongelmansa nopeammin, tehokkaammin ja kestävämmin kuin aiemmin olisi ollut mahdollista.

 

Toimitusjohtaja halusi ymmärtää, miten voisi paremmin tukea yritystään fuusiossa. Konstellaation katsominen oli hänelle haastavaa – hän tajusi oman vaikutuksensa. Hän myös näki, minkä tekeminen auttaisi kaikkia. Vuosia konstellaation jälkeen organisaation ihmiset kertoivat minulle, että konstellaatiosta tuli toinen tj kuin sinne meni: hän todella toteutti sen minkä konstellaatiossa näki. He totesivat, että tätä muutosta ei olisi saatu aikaiseksi vain puheella.

 

Kykenet tukemaan toista työyhteisön kehittäjää näyttämällä hänelle, mitä hänen omassa casessaan tapahtuu kulissien takana. Konstellaatiota ei ehkä kannata tehdä ensimmäiseksi suoraan asiakasorganisaatiossa, vaan ensimmäiseksi voi olla viisainta auttaa työyhteisön kehittäjää.

 

Asiakkaallani oli omana asiakkaanaan pörssiyritys ja he olivat saaneet siltä suuren projektin. Projektissa oli kuitenkin hankaluuksia ja asiakkaani oli sen kanssa tuskissaan. Hän purki pettymystään ja epäilyjään pörssiyrityksen toimitusjohtajaa kohtaan. Konstellaatiossa kuitenkin asiakkaan suhtautuminen omaan asiakkaaseensa tuli näkyväksi uudessa valossa – ja hän joutui myöntämään joitakin tosiasioita. Se oli hänelle aikamoinen jysäys. Vuoden kuluttua asiakas kertoi, että tuo konstellaatio sai ison muutoksen heidän asiakassuhteeseensa. Projekti meni oikeille raiteille.

 

Teit sitten työnohjausta, konsultaatiota tai terapiatyötä tai olet johtaja, HR-johtaja tai esimies, systeemisestä ymmärryksestä ja konstellaatiosta on hyötyä!

 

Yksityisasiakkaani kärsi työstressistä ja uupumuksesta. Hän puhui paljon työpaikastaan. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, että hänellä oli haasteita äitisuhteessaan. Tuli myös esille syyllisyys, jota hänen äitinsä kantoi lapsuudenperheessään tapahtuneen asian takia. Tämä teki yhtäkkiä ymmärrettäväksi asiakkaan kokemuksen, että mikään ei riitä. Hän yritti kantaa äitinsä taakkaa.

 

Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, mitä tarvitsemme kaikilla inhimillisillä alueilla, on systeeminen ymmärrys. Uskallan väittää, että se on aivan keskeistä henkilökohtaisen ja yhteisen kehityksen kannalta. Siksi olen kehittänyt tämänkin koulutuksen. Toivon, että sen avulla yhä useampi voi kehittää omaa systeemistä ymmärrystään!

 

Miten opit tämän menetelmän käyttöä?

Yksi parhaimmista keinoista opiskella menetelmän käyttöä - ja saada myös tukea omalle kasvullesi - on Pieniä ihmeitä™ -konstellaation verkkokoulutus tai sen lähipäiväversio Pieniä ihmeitä™ LIVE.

Pieniä ihmeitä™ on AINUTLAATUINEN 5 kuukauden verkkokoulutus, joka opettaa sinulle 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation.

Se on todellinen minicoachkoulutus, jonka voit suorittaa ilman, että sinun tarvitsee ajaa pitkiä matkoja minnekään. Ekologista, osallistujaystävällistä, tehokasta ja yllättävän vaikuttavaa!

 

Se antaa sinulle mahdollisuuden SAADA PITKÄAIKAISTA TUKEA, sillä tulet osaksi Dialogi-instituutin Sangha™ -yhteisöä, jolloin pääset edullisiin lähipäiviin ja voit harjoitella muiden kanssa. Sanga tarkoittaa kanssaharjoittajien yhteisöä. Tämä on todella arvokas ja AINUTLAATUINEN etu, sillä systeemisen ymmärryksen kehittyminen vie aikansa.

 

Pieniä ihmeitä™ on ensimmäinen askeleesi systeemiseen ymmärrykseen, sillä se mahdollistaa syvemmän opiskelun. Sanghan lähipäivissä harjoitellaan, mutta jos todella haluat syventää ymmärrystäsi ja osaamistasi, niin voit jatkaa vuoden mittaiseen Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen (SCC), jossa on 14 lähipäivää. Siellä saat omakohtaista kokemusta niin perhe- kuin organisaatiokonstellaatiosta ja miten käytät menetelmää coachaamiseen.

​​

Pieniä ihmeitä™ on siis esitietovaatimus Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen. Kun olet suorittanut tai aloittanut Pieniä ihmeitä™ -koulutuksen, voit ilmoittautua SCC-koulutukseen.

Yhdessä nämä kolme (Pieniä ihmeitä™, SCC ja Dialogi-instituutin Sangha™) muodostavat AINUTLAATUISEN kokonaisuuden, joka todella NOSTAA OSAAMISESI UUDELLE TASOLLE.

 

Uusi Systemic Constellation Coach™ alkaa maaliskuussa 2020 – kun aloitat Pieniä ihmeitä™ nyt, ehdit vuoden 2020 koulutukseen mukaan!

Pieniä_ihmeitä_2019_5_kk_esitietovaatimu
Pieniä_ihmeitä_LIVE_perspektiivi.png

”Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä.”

 

”Nopea tapa mennä asioiden ytimeen. Tuo tehokkaasti esille piilossa olevia asioita.”

 

”Näkymätön tulee näkyväksi.”

 

”Olen pitkään hakenut menetelmää jolla tehdä työnohjaus tai valmennus tilanteessa merkittävän oivalluksen asiakkaalle. Tässä on siihen työväline.”

 

”Alussa epäilin paljonkin, ehdinkö sittenkään juuri nyt tähän sitoutua, mutta alku on vakuuttanut, että oman elämäni kannalta tämä kurssi tuli juuri oikeaan aikaan.”

 

”Kurssi teki menetelmän helposti lähestyttäväksi ja tarjosi avaimet opetella lisää harjoittamalla. Menetelmät oli esitetty havainnollisesti ja selkeästi. Taustoittavat artikkelit olivat tärkeitä perustelemaan menetelmää ja sen tarkoitusta.”

 

”[Hyvää oli] Videot ja niihin liittyvä ohjeistaminen, harjoitukset sekä rauhallisuus.”

 

”Kurssi etenee sopivassa tahdissa ja helppo opiskella omien töiden ohella.”

 

”Tuli luottavainen olo menetelmää kohtaan.”

  

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikuttavuus myös minuun henkilökohtaisesti.”

”Systeeminen konstellaatio on todellakin enemmän kuin ajattelinkaan.”

 

”Minuun on tehnyt suurimman vaikutuksen systeemisen konstellaation monikäyttöisyys ja se, että se toimii sekä yksilö-, että organisaatiotasolla ja kykenee paljastamaan pinnan alla olevia vaikuttimia. Systeemisyyden universaalit periaatteet ovat merkillisiä ja todella vaikuttavia.”

”Jos konstellaatiot kiinnostavat, eiköhän tämä ole the johdantokurssi Suomessa kokeneimman kouluttajan johdolla.”

Pieniä ihmeitä™ -verkkokurssin palautteiden keskiarvo on 4,6

(asteikko 1-5).

100 % suosittelee kurssia!