Systeeminen konstellaatio ja TEAL
Miten konstellaatio tukee tealia?

Yhteyteenkuva2.png

Systeeminen konstellaatio ja TEAL 
tilaisuus on peruttu ilmaisen tilan löytymättömyyden takia

 

Tealin keskeisiä periaatteita ovat itseorganisoituminen, kokonaisvaltaisuus ja evolutiivinen tarkoitus.

 

Teal-organisaation metafora on elävä organismi. Kuten luonto, teal-organisaatio muistuttaa pikemminkin ihmisten muodostamaa ekosysteemiä kuin perinteistä organisaatiota ja on siksi valmiimpi kehittymään suhteessa ympäristöön. (Lähde: Mitä on Teal? https://www.tealsuomi.fi/blogi/mita-on-teal)

 

Systeeminen konstellaatio on menetelmä, jonka avulla voimme tehdä kokemuksellisesti näkyväksi missä tahansa ihmissysteemissä vaikuttavat näkymättömät dynamiikat.

 

Menetelmän avulla voimme tunnistaa, mikä ohjaa tätä systeemiä ja sen ihmisiä – huolimatta siitä, mitä he sanovat. Voimme ohittaa selitykset ja päästä käsiksi todellisuudessa toimintaa ohjaaviin uskomuksiin.

 

Systeeminen konstellaatio voi siten tukea teal-työtä merkittävästi. Sen avulla voimme läpivalaista organisaatioita ja yhteisöjä ja tunnistaa mihin se haluaa kehittyä. Voimme tunnistaa ongelmien juurisyitä ja löytää niihin ratkaisuja – ja vapauttaa systeemissä olevan voiman.

 

Systeeminen konstellaatio toimii sekä yhteisöllisellä että henkilökohtaisella tasolla – koska kyse on systeemisyydestä. Yksilö vaikuttaa yhteisöön ja toisinpäin. Vaikka tekisimme konstellaatiota isosta kokonaisuudesta, se aina haastaa myös henkilökohtaiseen kasvuun.

 

Menetelmän rinnalla nostan tärkeänä elementtinä systeemisen ymmärryksen. Sillä tarkoitan ymmärrystä ihmisestä sosiaalisena olentona, jolle ihmissuhteet ovat kaikkein tärkeintä. Tämä johtuu homo sapiens -lajin evolutionäärisestä kehityksestä. Systeeminen ymmärrys kehittyy käyttäessämme konstellaation menetelmää.

 

TkT (työpsykologia) Jani Roman on systeemisen konstellaation ja dialogisuuden pioneereja Suomessa.

Jani Roman
tekniikan tohtori (työpsykologia), psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, energia- ja tuotantotalouden DI, terapeutti, mindfulnessohjaaja, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja, työnohjaajakouluttaja
Dialogi-instituutti

0500 762 772, etunimi.sukunimi at dialogi-instituutti.fi

Systeeminen konstellaatio ja TEAL 

tilaisuus on peruttu ilmaisen tilan löytymättömyyden takia

Tule kokemaan miten systeeminen konstellaatio tukee TEALia!

Ilmoittaudu klikkaamalla alta