Kolme ongelmaa ja kolme ratkaisua

Organisaatioissa on monenlaisia haasteita ja ongelmia, ja sen elinkaaren vaihe tietenkin vaikuttaa näihin paljon. Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen ja samoin sen haasteet. Ei ole toista samanlaista, jossa olisi samanlaisia ihmisiä ja jolla olisi samanlainen asema markkinoilla.

Mutta tiettyjä samankaltaisuuksia voidaan kuitenkin nähdä. Sähköpostissa saamasi PDF, jossa kuvaan neljä tärkeää asiaa organisaatioiden kehittämisessä, liittyy juuri tähän (jos et ole vielä saanut ilmaista PDF:ää, voit tilata sen täältä). Me olemme kuitenkin ihmisiä, ja lajityypillisesti meillä näyttäisi olevan tietynlaista käyttäytymistä. Tähän ymmärrykseen voimme perustaa jokaisen ainutlaatuisen organisaation ongelmien ratkaisemisen ja kehittämisen.

Kuvaan alla kolme erilaista ongelmatyyppiä tai haastetta. Ehkä tunnistat niissä jotain tuttua? Joka tapauksessa niihin tarjotut ratkaisut ratkaisevat samanaikaisesti monia muitakin ongelmia. Kyse on aina kokonaisuudesta - emme oikeastaan voi jakaa sitä osiin.

2

Haluat tukea henkilöstön hyvinvointia ja vähentää stressiä ja sairauskuluja

Ilmenee: Tämä ei ole varsinainen ongelma, vaan kaikkien organisaatioiden haaste: miten vähentää kuluja ja lisätä hyvinvointia sekä tehokkuutta. Voiko näitä kaikkia saavuttaa samanaikaisesti?

 

Syyt: Ihmisen mieli on taipuvainen murehtimaan ja luulemaan tulkintojaan todellisuudeksi. Siitä syntyy sekä stressin että väärinymmärrysten noidankehä.

 

Ratkaisu: MindfulnessBoost. Mindfulness on yksi tutkituimmista keinoista vaikuttaa ihmisen mielen ja kehon hyvinvointiin. Tutkimustulokset ovat kiistattomat: mindfulness kehittää niin hyvinvointia kuin vähentää stressiä ja siitä seuraavia kuluja organisaatioissa. Kustannustehokas keino kehittää samalla sosiaalista kanssakäymistä! Tukee siis myös PDF:ssä mainittuja neljää asiaa.

3

Haluat saada johtoryhmän toimimaan paremmin yhteen ja tukea jokaisen johtajan kehittymistä johtajana

Ilmenee: Tämäkin on jokaisen organisaation haaste. Johtoryhmän toiminta on aivan keskeinen tekijä organisaation toiminnan sujuvuudessa, he ovat keskiössä. Ja kuten ryhmädynamiikasta tiedetään, ryhmän toimivuus on haasteellinen juttu. Myös johtajan yksilöllinen osaaminen johtaa vaikuttaa suuresti läpi koko organisaation.

 

Syyt: Jonkun on johdettava organisaatiota. Kykeneekö johtaja palvelemaan systeemiä vai heittääkö hän kapuloita rattaisiin? Millainen on johtajan itsetuntemus – tutkimusten mukaan tällaiset tekijät merkitsevät eniten arvioitaessa johtajan kyvykkyyttä.

 

Ratkaisu: LeadershipBoost. Kehitä johtoryhmää kokonaisuutena ja jokaista johtajaa viiden vaiheen kautta: 1. Strateginen suunta, 2. Johtajan itsetuntemus, 3. Organisaatio sosiaalisena systeeminä, 4. Organisaatio markkinoilla, 5. Johtoryhmän toimivuus.

1

Sisäisen yhteistyön ja luottamuksen ongelmat

Tai iso muutos, kuten fuusio, ja miten saada kaikki mukaan ja puhaltamaan yhteen hiileen?

Ilmenee: Vaikea saada asioita eteenpäin. Joko avoimia tai piilotettuja konflikteja. Me vastaan ne -asetelmia. Ihmisten energia ei suuntaudu innokkaasti tehtävän tekemiseen. Vaikea saada yhteisymmärrystä asioista. Vaikea löytää luovia ratkaisuja, joita saataisiin käytäntöön.

 

Syyt: Vähintään kaksi saamassasi PDF:ssä mainitusta neljästä asiasta ei toimi. Tämä on toki johtamisongelma. Mutta historiasta tuleva kulttuuri voi ohjata organisaatiota niin vahvasti, että itse asiassa peräsimessä on monta kapteenia – eivätkä kaikki edes tunnista omaa vaikutustaan kokonaisuuteen.

 

Ratkaisu: SystemicBoost. Avaamme organisaation eli systeemin toimintaa siten, että kaikki neljä PDF:ssä mainittua asiaa voivat toteutua ja keskinäinen dialogi vahvistua. 

Lue lisää organisaatioiden kehittämisestä klikkaamalla alta.