Homo Consciens

 

Latinankielinen sana consciens tarkoittaa tietoista, hereillä ja tajuissaan. Se on myös lähellä sanaa conscientia, joka tarkoittaa omaatuntoa (vrt. englanniksi conscience).

 

Ainutlaatuinen dialoginen tapahtumasarja, jossa systeeminen konstellaatio avaa uutta ymmärrystä
Uusi ymmärrys, uusi tietoisuus, uusi ihminen

”Tämä oli niiiin vaikuttava ja yhteyttä luova konstellaatio, että se varmasti elää sisällä pitkään!!!”

 

Homo Consciens oli kevään 2019 aikana tapahtunut konstellaatioiltojen ja webinaarien sarja, joka avasi todella huimaa ymmärrystä niin meidän ihmisten keskeisiin kysymyksiin kuin konstellaatioon.

Nyt voit katsoa nämä webinaarit ja tulla mukaan tälle uskomattomalle matkalle!

Saat ymmärrystä:

 • maailman polarisaatiosta ja sen taustalla vaikuttavista syistä

 • ilmastonmuutoksesta ja ihmiskunnan haasteesta sen edessä

 • miehen ja naisen välisestä rakkaudesta

Kolmena iltana teimme aivan uskomattomia konstellaatioita, joiden syvällisyys paljastuu vasta pikkuhiljaa. Jokainen osallistuja oli konstellaatioiden jälkeen hiljainen, sillä sanat eivät riittäneet kuvaamaan kokemusta. Se, mitä näimme ja koimme, oli täynnä syvää ymmärrystä ihmisen peruskysymyksistä.

Saimme olla osa maailman ja evoluution liikettä.

Ja tämä välittyy näistä webinaareista! Webinaarien aikana syntyy uudelleen tuo tunnelma ja tuo ymmärrys. Käymme vaihe vaiheelta läpi, miten konstellaatiot etenivät – ja uskon, että myös sinä olet hiljainen sen jälkeen.

Olen syvästi kiitollinen, että voimme tehdä tällaista työtä – ja ensimmäistä kertaa välittää sitä webinaarien avulla niille, jotka eivät paikalle päässeet!

Uskon, että tällä työllä on kauaskantoiset seuraukset.

”Syvästi vaikuttava konstellaatio. Kiitos Jani.”

”Tulee valtavasti kylmänväreitä, VAU!!!!”

”metoo'ta ajatellen minulle kirkastui, että rajoja tärkeämpää on yhteys toiseen ihmiseen. Kun kykenemme yhteyteen, rajat syntyvät samalla eikä niitä tarvitse luoda keinotekoisesti ja luoda ristiriitaa”

 

Astu systeemisen viisauden maailmaan!

Haluatko ymmärtää syvemmin mitä maailmassamme tapahtuu – ja toimia hyvän puolesta? Haluatko ymmärtää mikä ihmisiä liikuttaa?

 

Homo Consciens on keväällä 2019 toteutettu tapahtumasarja, jossa webinaarit ja iltatilaisuudet vuorottelivat käsitellen ajankohtaisia ja yhteisen kasvumme kannalta merkittäviä teemoja. Hyödynsimme systeemisen konstellaation menetelmää ja siitä kumpuavaa systeemistä ymmärrystä.

Teemat ovat:

 • Maailman polarisaatio.
  Mistä kumpuaa koko maailmaa leikkaava jako konservatiiveihin ja liberaaleihin? Ketkä ovat hyviä ja ketkä pahoja? Populismi ja totuudenmukaisuus.

 • Ilmastonmuutos ja teemmekö riittävästi?
  Mikä on oikea määrä ilmasto
  tekoja suomalaiselle? Vai onko turha tehdä mitään, kun isot valtiot saastuttavat eniten? Mikä on sinun suhteesi asiaan ja vastuusi planeetastamme?

 • Läheisyys, rajat ja välittäminen. 
  #metoo herätti monella tapaa. Mitä on olla ihminen toiselle ihmiselle? Missä menee rajani? Miten kohdata toinen ihminen välittäen? Mies, nainen ja muun sukupuolinen.

 

Homo Consciensin aika on tullut.

Yhteyteenkuva2.png

Homo Consciens -tapahtumat ja ajankohdat

 

9.1 klo 10-10:45 Webinaari: Homo Consciens – aika herätä. Aloituswebinaari on ilmainen, muut tapahtumat maksullisia. > Katso ilmainen aloituswebinaari

17.1 klo 17:30-20:30 Iltatilaisuus: Maailman polarisaatio. Teemme yhden yhteisen konstellaation ja yhden perhekonstellaation. (Scandic Espoo)

30.1 klo 10-11:30 Webinaari: Maailman polarisaatio – pohdintoja konstellaation jälkeen.

14.2 klo 17:30-20:30 Iltatilaisuus: Ilmastonmuutos ja teemmekö riittävästi? Teemme yhden yhteisen konstellaation ja yhden perhekonstellaation. (Scandic Espoo)

27.2 klo 10-11:30 Webinaari: Ilmastonmuutos ja teemmekö riittävästi? – pohdintoja konstellaation jälkeen.

28.3 klo 17:30-20:30 Iltatilaisuus: Läheisyys, rajat ja välittäminen. Teemme yhden yhteisen konstellaation ja yhden perhekonstellaation. (Scandic Espoo)

9.4 klo 10-11:30 Webinaari: Läheisyys, rajat ja välittäminen – pohdintoja konstellaation jälkeen.

 

Hinnat

 • Ensimmäinen webinaari 9.1 on ilmainen, katsottavissa myös Youtubessa webinaariajan jälkeen.

 • Koko Homo Consciens tapahtumasarja: kaikki iltatilaisuudet (3 kpl) ja webinaarit (3 kpl) yhteensä 99 euroa.

 • Yksittäinen iltatilaisuus á 30 euroa (sisältää myös osallistumismahdollisuuden sitä seuraavaan live-webinaariin).

 • Kaikki webinaarit (3 kpl) 49 euroa (voit katsoa ne live-esityksinä ja myös tallenteina jälkikäteen).

 

Pääset ilmoittautumaan tilaisuuksiin ja ostamaan webinaarit alempaa sivulta.

Mitä systeeminen konstellaatio on?

 

SYSTEEMINEN KONSTELLAATIO on uusi ja monella tapaa käänteentekevä menetelmä erilaisten ihmisten muodostamien yhteisöjen, ihmissysteemien ja myös ihmisen henkilökohtaisen elämän tarkasteluun ja kehittämiseen. Sen avulla voidaan ikään kuin avata ikkuna ihmisten väliseen näkymättömään dynamiikkaan ja löytää ratkaisuja systeemisiin ongelmiin. Systeemisen konstellaation avulla tarkastellaan oireiden takana olevia näkymättömiä syitä.

 

Menetelmästä on kolme muotoa: perhekonstellaatio, joka on terapiaa, organisaatiokonstellaatio, joka auttaa kehittämään organisaatioita ja työkysymyksiä, ja yhteiskunnallinen konstellaatio, joka auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja voimia.

 

Menetelmän perusta on SYSTEEMINEN YMMÄRRYS, joka tarkoittaa ymmärrystä siitä, millaisia voimia yksilöön ja koko yhteisöön kohdistuu, ja miten voimme tukea ihmissysteemin kehitystä. Systeeminen ymmärrys ei ole pelkästään loogista päättelyä, vaan siinä on mukana emotionaalinen kokemus ja siitä syntyvä emotionaalinen ymmärrys.

 

PERHEKONSTELLAATIO auttaa selkeyttämään mikä kuuluu sinulle ja mikä ei. Esimerkiksi erilaiset tunteet, kuten ahdistus, suru, ärtyneisyys, häpeä ja katkeruus voivat olla systeemisiä, ts. ne ovat perittyjä eivätkä oikeastaan kuuluisi sinulle. Kaikissa perheissä kulkee tällaisia tunnekuormia. Tai sinulla voi olla kysymys liittyen nykyisiin ihmissuhteisiisi, kuten parisuhteeseen, suhde vanhempiisi, lapsiisi tai sisaruksiisi – tai johonkin traumaan tai sairauteen liittyen. Perhekonstellaatio tukee myös elämänvalintojen tekemistä sekä rahaan ja työhön liittyvien ongelmien ratkaisua. Monilla näistä on systeeminen tausta, eli tässä hetkessä koettujen ongelmien juuret ovat menneisyyden tapahtumissa. Näiden tunnistaminen ja rakentava kohtaaminen voivat tuoda ”puuttuvan” palasen elämääsi – ja auttaa sinua vapauttamaan energiasi siihen, mihin sitä haluat käyttää.

 

ORGANISAATIOKONSTELLAATIO auttaa yrityksissä työskenteleviä ja organisaatioiden kehittäjiä tunnistamaan asioiden systeemisiä kytköksiä ja siten löytämään ratkaisuja, jotka toimivat syvemmällä tasolla kuin vain pintapuolisesti asioita tarkastelemalla luodut ratkaisut. Menetelmä sopii organisaation dynamiikan, kulttuurin ja johtamisen kehittämiseen, vaikeuksien kohtaamiseen, prosessien kehittämiseen, strategiatyöhön ja start-upien käynnistämiseen sekä tuote- ja brändin kehitykseen. Myös organisaatioiden tässä hetkessä kohtaamilla ongelmilla on juurensa – ja tämän näkymättömän dynamiikan paljastamiseen ja ratkaisujen löytämiseen menetelmä sopii ainutlaatuisella tavalla.

 

YHTEISKUNNALLINEN KONSTELLAATIO auttaa meitä näkemään yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten, traumaattisten tapahtumien ja ryhmittymien välisten suhteiden taustalla vaikuttavat voimat, ymmärtämään niitä ja löytämään ratkaisuja, jotka voivat osua ongelmien ytimeen sen sijaan, että parantelisimme vain pintaoireita.

Vetäjä

 

Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneereja Suomessa. Homo Consciens -tapahtumasarjassa kiteytyy hänelle keskeisiä asioita: aidon dialogin tuottaminen merkityksellisistä asioista, syvenevä systeeminen ymmärrys ja henkilökohtainen kasvu ihmisenä.

 

Jani on väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Hän on myös tutkinut konstellaatiomenetelmän käyttöä organisaatioiden kehittämiseen. Jani on useiden vuosien ajan järjestänyt konstellaatiotilaisuuksia, joissa on tutkittu yhteiskunnallisia asioita, kuten maahanmuuttoa, tyttöjen ja poikien asemaa maailmassa, terrorismia, poliittisia jännitteitä, rokotuksia, valtaa ja miesten ja naisten välisiä jännitteitä.

 

Hänellä on 25 vuoden kokemus psykodraamasta, yli 20 vuoden kokemus meditaatiosta ja joogasta, ja 17 vuoden kokemus konstellaatiosta.

Jani on kokenut terapeutti ja käynyt läpi psykodraamaohjaajan koulutuksen (seitsemän vuotta) Riitta Hiillos-Vuorisen opissa.

 

Perhekonstellaatiota Jani on opiskellut saksalaisen terapeutin Svagito Liebermeisterin ja menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin opissa. Jani on esitellyt perhekonstellaatiota YLEn Efter Nio -ohjelmassa vuonna 2016. Hänellä on kaiken kaikkiaan kokemus noin 1000:sta konstellaatiosta.

Jani on kehittänyt Mindful Systemic Coach™ -koulutuksen, Systeemisen konstellaation (Peili™) ja Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutukset sekä Pieniä ihmeitä ja systeemistä konstellaatiota   ja Takaisin tasapainoon  -verkkokoulutukset. Hänen Läsnäolon ydin  -mindfulnesskurssilleen on osallistunut yli 3000 ihmistä. Hän on myös yhdessä KM Aila Wallinin kanssa kehittänyt Työnohjaaja OKO -koulutuksen (2-vuotinen ja 80 opintopisteen koulutus, joka on Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä).

Jani Roman
tekniikan tohtori (työpsykologia), psyko- ja sosiodraaman TRO, Master of Quality, energia- ja tuotantotalouden DI, terapeutti, mindfulnessohjaaja, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja, työnohjaajakouluttaja, coach-kouluttaja
Dialogi-instituutti

0500 762 772, etunimi.sukunimi at dialogi-instituutti.fi

Homo Consciens 

tapahtumasarja kevät 2019

Tule tiedostamaan ja kokemaan konstellaatioita!

 

Alla aloituswebinaari katsottavaksesi!