Hercule Poirot? :)

Salapoliisi Poirot ratkaisee mysteerit systemaattisesti. Ratkaisu löytyy, kun hän pala palalta paljastaa mysteerissä mukana olevien ihmisten salaiset kytkökset toisiinsa, heidän todelliset lojaliteettinsa ja menneisyyden tapahtumat, jotka edelleen vaikuttavat heidän toimintaansa.

 

Poirot hankkii tiedot loistavan ihmistuntemuksensa ja taitavasti asetettujen kysymysten avulla. Pienetkin yksityiskohdat voivat olla ratkaisevia.

 

Mutta toiminnassamme on yksi keskeinen ero. Hercule Poirot paljastaa syyllisen, minä en.

 

Sen sijaan tuen jokaisen ymmärrystä omasta vastuustaan kokonaisuudessa. Tavoitteeni on organisaation menestys – ja jokaisen jäsenen innokas osallistuminen yhteisen tehtävän toteuttamiseen.

 

Myös organisaation toiminnassa merkittävää ovat ihmisten väliset suhteet*, heidän todelliset lojaliteettinsa ja arvostuksensa sekä käsittelemättömien asioiden taakat. Agatha Christie oli oikeassa: nämä asiat ohjaavat meitä kaikkein eniten, ja ne ovat näkymättömiä.

 

Paitsi sille, jolla on silmät auki ja innokkaat pienet harmaat aivosolut.

* Toki ihan konkreettiset asiatkin vaikuttavat! Monesti, itse asiassa, erilaisten jännitteiden taustalla voikin olla, että tavoitteet, palkitseminen, johtamisjärjestelmät, rakenteet, prosessit, työkalut ja menetelmät ovat ei-toimivia. Tässä on juuri salapoliisihaasteemme: tunnistaa, mitkä tekijät OIKEASTI vaikuttavat tämän systeemin toimintaan ja sen menestykseen!

Neljä keskeistä asiaa organisaatioiden kehittämisessä

Mikä merkitsee eniten, jos haluat toteuttaa muutoksen organisaatiossa? Miten saat ihmiset mukaan kehittämään? Mitkä elementit on oltava mukana onnistuneessa kehittämisessä?

 

Tilaa itsellesi ILMAINEN PDF, jossa kuvaan kiteytetysti neljä tärkeintä asiaa kehittämisessä. Saat samalla kuvauksen kolmesta ongelmasta organisaatiossa - todennäköisesti joku niistä kuulostaa tutulle - ja miten niitä ratkoa.

Jani Roman

Janilla on yli 20 vuoden ja poikkeuksellisen monipuolinen kokemus organisaatioiden ja ihmisyhteisöjen kehittämisestä (strategiatyöskentely, prosessien, organisaatiokulttuurin ja vuorovaikutuksen kehittäminen, esimiestoiminnan ja johtamisen kehittäminen sekä yhteishengen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, ja työskentely niin ruohonjuuritason kuin johtoryhmien ja hallitusten kanssa). Ja useiden asiakkaiden mielestä hänen hankkeissaan on myös syntynyt poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Esimerkiksi hän on ollut tukemassa neljää S-ryhmän osuuskaupan fuusiota yhteisen kulttuurin rakentamiseksi.

 

Jani on dialogisuuden ja systeemisen kehittämisen pioneereja Suomessa. Hän väitteli vuonna 2005 työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä ja on sen jälkeen toteuttanut systeemisen konstellaation tutkimuskokonaisuuden 15 organisaation kehityshankkeen yhteydessä.

 

Hänen työssään tutkimus ja asiakkaiden ongelmien ratkominen ovat kulkeneet käsi kädessä. Tämä lähtökohta on tukenut sekä uuden ymmärryksen syntymistä että uusien uraauurtavien menetelmien kehitystä.

 

Jani on dialogin, organisaatiokulttuurin ja systeemisen näkökulman asiantuntija. Hän on tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja sekä mindfulnessohjaaja.