Kokemuksia konstellaatiosta

Artikkeli on julkaistu Dialogi News 2017 -digilehdessä.

> Lue koko lehti

Mariel Mansoniemi
P. 040 739 3007, mmansoniemi [at] gmail.com


1. Kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Mariel Mansoniemi. Olen taustaltani biologi ja väitellyt tohtoriksi aiheena kasvien fotosynteesi. Vaihdoin kuitenkin alaa, koska halusin valjastaa välkyt aivoni ihmisten kanssa työskentelemiseen suurella sydämellä. Olen kolmen vuoden aikana opiskellut kaiken mahdollisen systeemisestä konstellaatiosta ja se on todellinen intohimoni. 


2. Miten ja miksi kiinnostuit konstellaatiosta?
Eräs terapeutti ohjasi minut katsomaan tilannettani konstellaation avulla ja se oli heti niin huikea kokemus, että halusin kokea sitä lisää ja siitä se aktiivinen opiskelu alkoikin. Konstellaation avulla vaikeat ja näkymättömät asiat tulevat neutraalisti ja myötätuntoisesti kohdatuiksi. 


3. Millaisia asioita on noussut mieleesi / olet pohtinut koulutuksen aikana?
Koulutuksen aikana olen yhä enemmän ymmärtänyt systeemisen konstellaation ja systeemisen ymmärryksen tehon, lyhyessä ajassa näkyviin tulee todellisuus ja sen pohjalta organisaatio automaattisesti pystyy korjaaman häiriöt sisältä käsin. Se on upeaa. 


4. Miten systeemisyyden pohtiminen on vaikuttanut näkemykseesi esim. työpaikkasi ja/tai jonkin muun organisaation toiminnasta, toiminnan osapuolista ja niiden välisistä suhdeverkostoista ja mahdollisuudesta kehittää jonkin yhteisön tai organisaation toimintaa.
5. Kuinka todennäköisesti aiot käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota työvälineenä? Millaisissa tilanteissa? Miksi?
Aion etsiä luovia ratkaisuja esitellä konstellaatio menetelmää erilaisiin foorumeihin. Esimerkiksi palvelumuotoilussa konstellaatio voi näyttää, miltä palvelun kokonaisuus näyttää. 


6. Miten näet konstellaation ja siihen liittyvän systeemisen ymmärryksen työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?
Jos työyhteisöt ovat valmiita ottamaan vastuun hyvinvoinnistaan, systeeminen ymmärrys on kaivattu vastaus. 

 

7. Miten olet kokenut koulutuksen?
Koulutus on ollut upea yhdessä tutkimisen ja oppimisen ympäristö. Jani Roman jakoi meille paljon ymmärrystään ja oppejaan ja lisäksi tarjosi paljon mahdollisuuksia harjoitella luottamuksen ilmapiirissä.

Pekka Seppälä
P. 0400 326 327, vepese [at] gmail.com


1. Kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Pekka Seppälä. Pääosan työurastani olen tehnyt henkilöstön kehittämisen konsulttina suurissa suomalaisissa yrityksissä. Tällä hetkellä työskentelen prosessikonsulttina ja työnohjaajana työyhteisöille ja eri organisaatiotasoilla toimiville henkilöille. Teen työtäni omassa yrityksessä ja yhteisyrityksessä viiden kollegan kanssa.


2. Miten ja miksi kiinnostuit konstellaatiosta?
Syvennän jatkuvasti osaamistani, jotta asiakkaani hyötyisivät mahdollisimman paljon ohjauksistani. Olen ollut kiinnostunut konstellaatio menetelmästä kontekstin ymmärryksen lisääjänä. Kun kuulin organisaatiokonstellaatio koulutuksesta, päätin lähteä mukaan.


3. Millaisia asioita on noussut mieleesi / olet pohtinut koulutuksen aikana?
Ohjaustilanteissa tulee toisinaan tilanteita joissa jää miettimään: miksi puhumme tästä, mistä emme puhu, mistä meidän pitäisi puhua. Organisaatiokonstellaatio koulutuksen aikana olen vakuuttunut siitä, että menetelmä auttaa näissä tilanteissa pääsemään eteenpäin. Menetelmän ohjaaminen edellyttää ammattitaitoa, joka syntyy harjoittelun kautta, pienin askelin.


4. Miten systeemisyyden pohtiminen on vaikuttanut näkemykseesi esim. työpaikkasi ja/tai jonkin muun organisaation toiminnasta, toiminnan osapuolista ja niiden välisistä suhdeverkostoista ja mahdollisuudesta kehittää jonkin yhteisön tai organisaation toimintaa.
Systeeminen ajattelu on ollut osa työotettani jo pitkään. Organisaatiokonstellaatio koulutuksessa olen tutustunut ensimmäistä kertaa Hellingerin ajatteluun systeemisyydestä. Erityisesti systeemiset periaatteet ovat antaneet minulle uutta näkökulmaa työyhteisöjen dynamiikkaan.


5. Kuinka todennäköisesti aiot käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota työvälineenä? Millaisissa tilanteissa? Miksi?
Konstellaation avulla voidaan tehdä asiakkaalle näkyväksi hänen toimintaansa vaikuttavia henkilökohtaisia ja systeemisiä tekijöitä. Jotta asiakas hyötyy ohjauksistani, tulen käyttämään konstellaatiota tai sen osia työssäni oman osaamiseni rajoissa.


6. Miten näet konstellaation ja siihen liittyvän systeemisen ymmärryksen työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?
Työyhteisöjen kehittämisessä on tyypillistä se, että havaittuja ongelmia lähdetään heti rationaalisesti ratkaisemaan. Todellisten syiden selvittämiseen ei riitä aika, sitä ei koeta tärkeäksi eikä siihen ole välineitäkään. Konstellaatio tarjoaa peilin ja ikkunan todellisten syiden näkemiseen ja ymmärtämiseen. Selvittämällä se missä nyt ollaan ja miksi, luodaan edellytykset työyhteisöjen todelliselle kehittämiselle.


7. Miten olet kokenut koulutuksen?
Organisaatiokonstellaatio koulutuksessa on paljon harjoittelua ja dialogia osallistujien kesken. Koulutus antaa hyvän tilaisuuden sisäistää konstellaatiomenetelmä ja tarjoaa riittävästi käytännön harjoittelua menetelmän omaksumiseen.

Tarja Tiittanen
P. 050 3240936, tarja.tiittanen [at] elisanet.fi


1. Kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Tarja Tiittanen, koulutukseltani KTM ja vuoden 2017 alussa toteutin yhden haaveistani ryhtymällä yrittäjäksi yli 30 vuotta kestäneiden monipuolisten rahoitus- ja pankkialan tehtävien jälkeen.


2. Miten ja miksi kiinnostuit konstellaatiosta?
Konstellaatiot tulivat eteeni vähän kuin vahingossa asiasta innostuneen työnohjausopettajan välityksellä. Ensimmäisessä vaiheessa kiinnostuin organisaatiokonstellaatiosta vahvan yritystoiminnan tuntemukseni johdosta, mutta olen aloittanut myös perhekonstellaatio-opinnot ymmärtääkseni menetelmää mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.


3. Millaisia asioita on noussut mieleesi / olet pohtinut koulutuksen aikana?
Koulutuksen aikana yhä uudelleen ihmettelen konstellaation käyttökelpoisuutta ja voimaa asioiden ja ihmisten välisten piilevien dynamiikkojen avaajana. Kuin nauhana on oma työhistoriani kulkenut silmieni edessä ja huomaan, kuinka käyttökelpoinen menetelmä olisi ollut monien haasteellisten asioiden ”tutkijana” jo aiemmin.


4. Miten systeemisyyden pohtiminen on vaikuttanut näkemykseesi esim. työpaikkasi ja/tai jonkin muun organisaation toiminnasta, toiminnan osapuolista ja niiden välisistä suhdeverkostoista ja mahdollisuudesta kehittää jonkin yhteisön tai organisaation toimintaa.
Systeemisyyden pohdinnan olen havainnut jo itsessään avaavan asiakkaille uusia näkemyksiä ja oivalluksia toimintaansa. Esimerkiksi sosiometrillä (kuvaustapa, jolla voidaan tutkia esim. ryhmän toimintaa, rakenteita, rooleja ja valintoja) asioiden kuvaaminen tuo esille asioita, joita asiakkaat eivät ole kyenneet riittävän hyvin hahmottamaan. Jo kuvausvaiheessa asiakas näkee asioita, joita haluaa parantaa tai tutkia tarkemmin ja kehittäminen lähtee liikkeelle luontevasti.


5. Kuinka todennäköisesti aiot käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota työvälineenä? Millaisissa tilanteissa? Miksi?
Systeemisestä ymmärryksestä ja konstellaatioista on tulossa merkittävimmät omista työmenetelmistäni. Oma ajatukseni onkin löytää yhä monipuolisemmin sen käyttömahdollisuuksia yritys- ja organisaatiokonteksteissa. Menetelmien voimakkuus ja erityisesti konstellaatioiden vielä vähäinen käyttö toimivat itselleni motivoijana ja innostajana. 


6. Miten näet konstellaation ja siihen liittyvän systeemisen ymmärryksen työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?
Kun toiminta organisaatioissa, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa on monimutkaistunut jatkuvasti, yksikertainen syy-seuraus -ajattelu ei enää kykene antamaan vastauksia yhtään haasteellisempiin kokonaisuuksiin. Konstellaatiot ja systeeminen ymmärrys ovat loistavia apuvälineitä avaamaan asioita, tuomaan uusia näkökulmia ja kyseenalaistamaan jo tiedettyä / luultuakin kompleksisissa ja laajoissakin kokonaisuuksissa. Toista menetelmää, joka niin hämmentävän selkeästi näyttää asioita, en ole aiemmin käyttänyt.


7. Miten olet kokenut koulutuksen?
Organisaatiokoulutus on ollut mielenkiitoinen matka menetelmään, joka jaksaa ihmetyttää. Opiskelijoiden erilaisuus koulutustaustojenkin osalta on tuonut oman positiivisen vireensä ryhmään ja keskustelujen syvyys, monipuolisuus ja yhdessä oppiminen on ollut todella antoisaa.

Satu Niiranen
P. 050 3511135, sniirane [at] gmail.com


1. Kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Satu Niiranen, koulutukseltani musiikin maisteri. Olen toiminut muusikkona ja opettajana Ranskassa, josta palasin kolme vuotta sitten takaisin Suomeen. Olen tällä hetkellä töissä musiikkiopistossa, ja opiskelen työn ohella kaikkea mielenkiintoista, mm. konstellaatiota!


2. Miten ja miksi kiinnostuit konstellaatiosta?
Olen kiinnostunut opetus- ja kasvatusalan tutkimuksesta ja kehittämisestä. Ystäväni vinkkasi minulle koulutuksesta, en tiennyt siitä etukäteen mitään. Koulutuksen kuvaus vaikutti hyvin mielenkiintoiselta.


3. Millaisia asioita on noussut mieleesi / olet pohtinut koulutuksen aikana?
Menetelmä on hyvin monipuolinen, ja olen pohtinut tapoja, joilla voisin hyödyntää koulutuksen oppeja omassa työssäni. Myös jatkokoulutusmahdollisuudet ovat olleet mielessä - missä voisin opiskella tätä lisää?


4. Miten systeemisyyden pohtiminen on vaikuttanut näkemykseesi esim. työpaikkasi ja/tai jonkin muun organisaation toiminnasta, toiminnan osapuolista ja niiden välisistä suhdeverkostoista ja mahdollisuudesta kehittää jonkin yhteisön tai organisaation toimintaa.
Systeemiset periaatteet ovat avanneet minulle täysin uusia näkökulmia, joita en ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi. Systeemisyyden pohtiminen mahdollistaa syvemmän ongelman ratkaisun, ja auttaa eri osapuolia näkemään kokonaisuuden ja sen eri osat selkeämmin.


5. Kuinka todennäköisesti aiot käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota työvälineenä? Millaisissa tilanteissa? Miksi?
Aion käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota omassa työyhteisössäni opetussuunnitelman uudistustyössä. Koen sen tuovan uusia työkaluja yhteistyöhön ja yhteisen merkityksen löytämiseen uutta luotaessa. Systeemisen ymmärryksen avulla on mahdollista nähdä selkeämmin se tavoite, jota kohti ollaan yhdessä menossa.


6. Miten näet konstellaation ja siihen liittyvän systeemisen ymmärryksen työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?
Olisi hienoa, jos konstellaatio voisi olla pysyvä työkalu työyhteisöissä, jonka avulla voitaisiin tutkia haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Yhteisen ymmärryksen lisääntyminen tuo mukanaan luottamusta ja sitä kautta myös luovuutta. Sellaisessa työyhteisössä jokainen työskentelee mielellään! Systeemisen ymmärryksen lisääntyminen on erittäin tarpeellista myös yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa.


7. Miten olet kokenut koulutuksen?
Koulutus on ollut innostava, ja olen saanut paljon uutta ajateltavaa. Haluan päästä käyttämään ja jakamaan koulutuksessa oppimiani asioita. Toivoisin jatkokurssia!

Jaana Heiskanen
P. 040 538 6905, jaanatuulia9 [at] gmail.com


1. Kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Jaana Heiskanen ja olen toiminut yrittäjänä viimeiset 20 vuotta hyvinvointikeskuksessa.


2. Miten ja miksi kiinnostuit konstellaatiosta?
Kiinnostuin konstellaatiosta ymmärtääkseni miksi järjelliset ohjeet eivät toimi yrityksen sisällä. Halusin ymmärtää enemmän. Törmäsin yrityksessäni vuodesta toiseen samoihin haasteellisiin tilanteisiin. Halusin tietää miksi?


3. Millaisia asioita on noussut mieleesi / olet pohtinut koulutuksen aikana?
Voi kun tätä opetettaisiin jo ala-asteella. :)


4. Miten systeemisyyden pohtiminen on vaikuttanut näkemykseesi esim. työpaikkasi ja/tai jonkin muun organisaation toiminnasta, toiminnan osapuolista ja niiden välisistä suhdeverkostoista ja mahdollisuudesta kehittää jonkin yhteisön tai organisaation toimintaa.
Systeemisyyden pohtiminen ja tutkiminen purkaisi turhia konflikteja, parantaisi vuorovaikutustaitoja ja lisäisi tuloksia kun avoimuus ja ymmärrys työyhteisössä lisääntyy. Erityisesti työntekijöiden henkilökohtaiset voimavarat lisääntyvät psykologisen turvallisuuden tunteen lisääntyessä.


5. Kuinka todennäköisesti aiot käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota työvälineenä? Millaisissa tilanteissa? Miksi?
Käytän sitä jo nyt sekä arkielämässä sekä yhteistyöpalavereissa päivittäin. Siksi koska kaikki asiat toimivat sujuvamman ymmärryksen lisääntyessä. Käyttöönotto edellyttää enemmän läsnäoloa tilanteessa ja aktiivista kuuntelua, myös kehon kuuntelua ja havainnointia.


6. Miten näet konstellaation ja siihen liittyvän systeemisen ymmärryksen työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?
Nyt ja tulevaisuudessa menetelmä lisää ja parantaa vuorovaikutustaitoja, lisää myyntiä ja tiivistää/liimaa yhteistyötahot tiiviimmin toisiinsa. Kaikki voivat ja tuntevat olonsa paremmaksi ja turvallisemmaksi. Kun ymmärrys lisääntyy, pelko vähenee.


7. Miten olet kokenut koulutuksen?
Koulutus on avannut näkymättömän ikkunan, apposen selälleen. Vähän harmittaa, kun nyt ymmärtää mitä kaikkia virheitä aikoinaan teki, ymmärtämättömyyttään.

Hannu Koistinen
P. 050 367 7500, koistinenkantele [at] me.com


1. Kuka olet ja mikä on taustasi?
Olen Hannu Koistinen, Koistinen Kantele Oy:n toimitusjohtaja, toisen polven kanteleenrakentaja ja kantelesoittimien uudistaja. Opiskelen ja osallistun aktiivisesti työelämän uudistamiseen sekä oman työn, että useiden aktiivisten ryhmien kautta. 
Haluan erityisesti tutkia sekä konkreettisesti olla synnyttämässä ryhmäluovia tiimejä, työskennellä itse sellaisten osana ja kehittää ryhmäluovuuden tiloja ja työtapoja sekä konkreettista, tuloksekasta työtä. Uskon, että meillä kaikilla on tähän tarve ja tarvittavat kyvyt, kulttuurimme ja koulutuksemme on vain luonut esteitä tälle luonnolliselle, lajityypilliselle käyttäytymiselle, joka näkyy jo lasten leikeissä. 
Hyvässä leikissä jokainen saa olla hyväksytty omana itsenään, kuljettaa tarinaa eteenpäin ja mielikuvitus on keskeinen, yhteinen työkalu uuden luomiseen yhdessä. Tällaisessa tilassa ihmiset haluavat luonnostaan antaa parhaan panoksensa ja jokainen voi kokea itsellään olevan edellytykset kehittyä ihmisenä ja ammattilaisena täysipainoisesti.
Ihmisillä on perustavanlaatuinen kyky kuvitella hyviä tulevaisuuksia ja sitten toteuttaa niitä. Parhaimmillaan aikuiset työskentelevät omine osaamisineen ja taitoineen leikin kepeydellä ja luovat yhdessä haluttavia tulevaisuuskuvia muodostaen niistä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia. Kun kaikki vielä sitoutuvat turvallisen tilan ja avoimen kommunikaation luomiseen, tälle pohjalle voi rakentua kukoistava joukkomielikuvitus, joka mahdollistaa yhteisoppimisen, kehittämisen ja kehittymisen ilon sekä kokonaisuutena tuloksekkaan työn. 


2. Miten ja miksi kiinnostuit konstellaatiosta?
Olen lukenut kohtuullisen paljon johtamisesta ja ihmisen käyttäytymisestä ja se ei kuitenkaan ole antanut mielestäni riittäviä, syvällisiä vastauksia ja työkaluja ihmisten kanssa toimimiseen. Erityisesti silloin kun takana on pidempi yhteinen taival kuten perhesuhteissa ja pitkissä työsuhteissa, voivat ihmisten käsitykset ja tunteet olla varsin jumittuneita ja koen, ettei minulla ollut keinoja näiden asetelmien työstämiseen ja purkamiseen.
Etsin ymmärrystä, osaamista ja keinoja ihmisten kanssa parempaan toimintaan sekä työelämässä, että yksityiselämässä. En muista aivan tarkasti, millä hauilla ja mitä kautta löysin Dialogi-instituutin sivuille, mutta aktiivisella hakemisella ja tiedonhaun kautta se tapahtui. Konstellaatio menetelmästä kiinnostuin ihmissysteemisen osaamisen osana ja hakeuduin koulutukseen parantaakseni ihmissysteemistä ymmärrystäni ja osaamistani.


3. Millaisia asioita on noussut mieleesi / olet pohtinut koulutuksen aikana?
Ihmissysteeminen ymmärrys on taso, joka aivan keskeisellä tavalla täydentää kuvaa ihmisestä sosiaalisena lajina. Kaikki lukemani kirjallisuus on aiemmin keskittynyt liikaa yksilöön koska länsimaisissa yhteiskunnissa yksilön kilpailukyky on kaiken ajattelun ja toiminnan keskiössä ja psykologia pyrkii ymmärtämään ennen kaikkea yksilöä, ratkaisemaan hänen ongelmiaan ja luomaan valmiuksia täysipainoiselle elämälle.
Ihmissysteeminen ymmärrys on lisääntynyt ja huomaan sen vaikuttavan kaikessa vuorovaikutuksessa myönteisellä tavalla. 


4. Miten systeemisyyden pohtiminen on vaikuttanut näkemykseesi esim. työpaikkasi ja/tai jonkin muun organisaation toiminnasta, toiminnan osapuolista ja niiden välisistä suhdeverkostoista ja mahdollisuudesta kehittää jonkin yhteisön tai organisaation toimintaa.
Systeemisyyden pohtiminen on avannut näkökulmaani enemmän ulkoapäin katsovaksi, vähän kuin voisin tarkastella yhteisöä - itseni mukaan lukien - uuden tulijan silmin ja sosiaalisin aistein. Ymmärryksen kehitys on vaikuttanut siten, että olen osannut puhua ja keskustella aiemmin vaikeista asioista aiheuttamatta paineen tunnetta kanssakeskustelijoille ja kanssatyöntekijöille. Tässä arvioisin tapahtuneen merkittävän kehityksen ja uskon sen olevan suoraa seurausta paremmasta sosiaalisesta systeemisestä ymmärryksestä ja siitä seuranneesta oman toiminnan luonnollisesta, uudenlaisesta optimoimisesta. Uskon, että suuri osa ihmisistä pyrkii toimimaan ymmärryksensä mukaan vilpittömästi ja muita ihmisiä hyvin huomioiden. Systeemisen osaamisen laajeneminen ja syveneminen voi antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä parempaa yhteistyötä ja huomioida toinen toisiaan entistä paremmin, jopa paljon paremmin.


5. Kuinka todennäköisesti aiot käyttää systeemistä ymmärrystä ja konstellaatiota työvälineenä? Millaisissa tilanteissa? Miksi?
Käytän jatkuvasti kehittyvää systeemistä ymmärrystä ja se vaikuttaa jo nyt kaikessa toiminnassani ihmisten kanssa. Oikeastaan olen varsin vaikuttunut siitä, miten paljon systeemisen ymmärryksen kehitys on jo auttanut päivittäisessä työssä ja siihen liittyvässä vuorovaikutuksessa.


6. Miten näet konstellaation ja siihen liittyvän systeemisen ymmärryksen työyhteisöjen ja yhteiskunnan kehityksessä nyt ja tulevaisuudessa?
Systeeminen ymmärrys on erittäin tärkeä ihmisten ja muodostamiemme yhteisöjen ymmärryksen osa. Ilman systeemistä ymmärrystä ihmisyhteisöjen dynamiikkaa kokonaisuutta ja ei mielestäni voida kokonaisvaltaisesti ymmärtää. Uskon, että ymmärryksen laajeneminen auttaa ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia, joihin ei aiemmin ole ollut keinoja ja myös auttaa suunnittelemaan ihmissysteemisiä malleja ja rakenteita, joista seuraa parempia, inhimillisempiä ja oikeudenmukaiseksi koettuja, toimivampia yhteisö- ja yhteiskuntarakenteita sekä yhteiskuntia.


7. Miten olet kokenut koulutuksen?
Olen kokenut koulutuksen ja sen keskustelevan, yhdessä tutkivan työskentelytavan erittäin hyväksi. Metodin oppimisen kannalta konstellaatioihin osallistuminen, niiden seuraaminen, ohjaaminen, että keskustelut ovat olleet erittäin tärkeitä. Myös aikajänne tuntuu toimivalta koska näin paljon ihmisen ymmärrystä muuttavaa asiakokonaisuutta ja menetelmää ei voi oppia kovin lyhyessä ajassa. Työstäminen ja ymmärryksen kehittyminen vaatii aikaa. Tällä hetkellä tuntuu, että aikaa on ollut riittävästi ymmärryksen muodostumiseen ja asioiden rauhalliseen käsittelyyn ja sulatteluun.

Marja Laakso
P. 040 7599627, marja.laakso [at] oivalluslaakso.fi


Olen Marja Laakso, DI, LCF valmentaja, NLP Practioner. Olen lähes 25 vuotta kulkenut yrityksissä arvioimassa niiden laatu- ja ympäristöjärjestelmiä pääarvioijana. Näiden vuosien aikana kymmenissä ja kymmenissä yrityksissä käyneenä olen kiinnostunut siitä systeemistä, mikä usein jää piiloon. 


Laatujärjestelmä kuvataan, työohjeet kirjoitetaan, sovitaan toimintatavat ja silti mikään ei muutu. Jonkin tärkeä jää näkymättömiin. Konstellaatio on tuonut ratkaisun tähän tai paremminkin avaimen ratkaisuun, ne silmälasit joilla näkee.


Koulutuksen aikana jatkuvasti hämmästyn tämän menetelmän toimivuutta! Miten se tuo esille nuo piilevät systeemiset verkostot. Se vaikuttaa siihen, miten asiakasyrityksissä havainnoin ja tiedostan systeemistä rakennetta.
Olen toisen kurssilaisen kanssa käynnistämässä organisaatiokonstellaatioiden järjestämistä sekä yksittäisille henkilöille että työyhteisöille.


Koulutus on ollut antoisaa, keskustelut ja yhteiset pohdinnat kurssilaisten kanssa ovat olleet erilaisia näkökulmia hyvin avaavia ja niistä on saanut paljon eväitä.


> Katso kaikki koulutukseen osallistuneet

> Katso organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus