Koulutus alkaa pian (2.10), joten toimi nopeasti!

Oletko koskaan toivonut, että voisit saada näkyville ihmisiä ohjaavat näkymättömät dynamiikat sellaisella tavalla, että se ei herätä uhkaa, vaan ohjaa ratkaisuihin? Nyt se on lähempänä kuin koskaan…

Mene ongelmien ytimeen ja tuota MERKITTÄVÄÄ positiivista muutosta asiakkaallesi ja hänen taustayhteisölleen… Ala tehdä PIENIÄ IHMEITÄ!

Ainutlaatuinen tutkimukseen perustuva Pieniä ihmeitä™ -verkkokoulutus avaa sinulle mikä ohjaa ihmistä, ja opettaa sinulle, miten teet tuon näkymättömän näkyväksi.

 

Tutkimusten mukaan jo yksikin konstellaatio voi tuottaa merkittävän muutoksen asiakkaallesi ja hänen työyhteisöönsä.

Nouse uudelle tasolle coachina, työnohjaajana, esimiehenä, konsulttina tai terapeuttina!

Pieniä ihmeitä™ on KATTAVIN KONSTELLAATION VERKKOKOULUTUS, joka vie sinut pidemmälle kuin ehkä arvaatkaan – se on aito minicoach-koulutus. SAAT MAHTAVAT ALUN ja mahdollisuuden syventää jatko-opinnoilla. PÄÄSET MUKAAN jatkuvan oppimisen yhteisöön ja saat pitkäaikaista tukea oppimisen polullasi.

Koulutuksen kehittäjä TkT (työpsykologia) Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa.

Alkaa 2.10 - alhaisempi hinta 27.9 asti. Ilmoittaudu nyt!

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti.”


”Mitä monimutkaisempi ja haastavampi tilanne on edessä, sitä tärkeämpi olisi nähdä, mitä työyhteisössä todella tapahtuu ja miten näkymättömät dynamiikat vaikuttavat!”

Palautteiden keskiarvo on 4,6

Oletko koskaan kokenut, että et pääse asiakkaasi tai työyhteisösi ongelmien ytimeen tai että tekemänne kehittämistoimenpiteet eivät tuota toivottuja tuloksia?

 

Tai tuntuuko siltä, että työyhteisössä on voimakkaita jännitteitä, mutta niitä ei kyetä käsittelemään rakentavasti?

 

Tai koetko, että esimiehet pakoilevat vastuuta?

 

Tai että ihmiset eivät saa ansaitsemaansa arvostusta?

 

Ehkä kohtaat työssäsi:

 • Työyhteisö tuntuu olevan jumissa, etkä saa kiinni miksi ja mitä tehdä sille

 • Työntekijät eivät tahdo jaksaa, ovat uupuneita

 • Osastot tai tiimit eivät kykene tekemään hyvää yhteistyötä

 • Tiimi ei löydä yhteistä suuntaa, johon he käyttäisivät kaiken tarmonsa

 • Henkilöstö on tyytymätön johtoon, ei ole luottamusta

 • Organisaatiossa on konflikteja, jotka vievät ihmisten energiaa

Tai olet ehkä joskus kokenut:

 

 • Sinulle on annettu vain muutama työnohjaus-/coachauskerta – miten ihmeessä saat siihen riittävää vaikuttavuutta?

 • Asiakkaasi kiertävät ympyrää, ei saada kissaa pöydälle.

 • Asiakkaasi syyttelevät muita tai toisiaan, ei synny rakentavaa vuoropuhelua.

 • Asiakkaallasi on valitusmoodi päällä, miten autat hänet uhrin roolista pois?

 • Asiakkaasi ongelmat taitavat olla osa jotain isompaa ongelmaa työyhteisössä – miten saada siitä otetta?

 

Ehkä sinäkin etsit vastauksia näihin kysymyksiin? Haluat ymmärtää mitä tapahtuu näkymättömästi ihmisyhteisöissä?

 

Mietit, miten tuoda selkeyttä asiakkaallesi? Pohdit, miten voit olla parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi?

Tai jos työskentelet yksityisasiakkaiden kanssa, ehkä olet kokenut heillä olevan:

 

 • Vaikeita tunteita, joista hän ei pääse eroon.

 • Vaikeuksia perheenjäsentensä kanssa.

 • Kantaa katkeruutta ja pettymystä.

 • Ei kykene pitämään puoliaan ja käyttämään koko voimaansa.

 • Ei löydä omaa paikkaansa elämässään.

 • Ei kykene rakentamaan hyvää parisuhdetta.

Suurimmat haasteet

 

 • Suurimmat haasteet työnohjauksessa, coachauksessa, fasilitaatiossa ja prosessikonsultaatiossa liittyvät ihmisten välisiin jännitteisiin ja yhteistyön ongelmiin, eivät teknisiin tai ”asiallisiin” kysymyksiin.

 • Myös esimiehet ja johtajat kipuilevat eniten näiden kysymysten kanssa.

 • Suurin osa ”ongelmista” onkin oireita, ja ongelmien ydin on näkymättömissä. Siksi monet ”ratkaisut” jäävät pinnallisiksi – ilman ymmärrystä ongelmien todellisista systeemisistä syistä.

Toimiessasi työyhteisön kehittäjänä ja työnohjaajana törmäät ihmissysteemien näkymättömiin dynamiikkoihin. Jokainen yhteisö on systeeminen kokonaisuus. Ihminen on sosiaalinen eläin. Kaikkein tärkeimmät ihmistä ohjaavat tekijät liittyvät näihin sosiaalisiin voimiin.

 

Tiedän omasta kokemuksestani, miten ydinkysymysten äärellä tässä ollaan. Olen ollut auttamassa useissa suurissa fuusioissa kahden yrityskulttuurin törmätessä – ja ihmiset ovat hämmennyksissään, turhautuneita, uupuneita ja neuvottomia, miten viedä laivaa eteenpäin. Miten saada kaikki oikeasti edes samaan veneeseen?

 

Olen nähnyt, miten ihmisten energia menee toistensa syyttelyyn. Sen sijaan, että nähtäisiin millaiset systeemiset rakenteet ja voimat tosiasiassa synnyttävät ongelmat.

 

Olen nähnyt, miten vatvotaan samoja asioita ilman, että hahmottuu mitään selkeyttä suunnasta. Sen sijaan, että tunnistettaisiin, millaiset systeemiset ydinkysymykset täytyy kohdata, jotta kaikkien katseet voisivat kääntyä samaan suuntaan.

 

Olen nähnyt, miten johtajat vetäytyvät turhautuneina alaistensa vastahankaisuuteen. Sen sijaan, että nähtäisiin, miten rakentaa aitoa yhteyttä ja kohdata oikeasti pinnan alla hiertäviä tekijöitä, joiden työstämisen jälkeen syntyy vapautunut helpotus ja uusi into.

 

”Tämä on uusi alku”, henkäisi eräs konstellaatioon osallistunut hämmentyneenä siitä, että oli juuri tapahtunut jotain sellaista oivaltamista ja vapautumista, mitä kukaan ei aiemman kokemuksensa pohjalta pitänyt edes mahdollisena.

”Tutkimus on osoittanut, että yksi konstellaatio voi tuottaa merkittävän muutoksen työyhteisöön.”*

 

Eikä kyse ole taikuudesta, vaan uudenlaisesta ymmärryksestä. Empiirisestä, kokemuksellisesta ja emotionaalisesta systeemisestä ymmärryksestä. Teoriat on hyvä osata, mutta vasta syvälle yhteisön todellisuuteen valaiseva ymmärrys voi tuottaa muutoksen.

 

Konstellaatio on elävä suurennuslasi, joka näyttää mitä tapahtuu näkymättömissä. Kun kokee konstellaation, tajuaa, että oleellista ei ole katsoa suurennuslasia, vaan sitä, mitä sen kautta näkyy: ihmisyhteisöissä vaikuttavat dynamiikat.

 

Esimerkkejä, joihin menetelmä sopii hyvin:

 • Tiimin kokemat ongelmat jaksamisessa ja motivaatiossa

 • Yhteistyön ongelmat

 • Luottamuspula johdon ja henkilöstön välillä

 • Korkea vaihtuvuus

 • Johtamisen ongelmat

 • Konfliktit

 • Toiminnan suunnan epäselvyys tai se on kokonaan kadonnut

 • Fuusiot ja erilaiset integraatiot

 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen

 • Priorisointiongelmat

 • Uuden strategian luominen

 • Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen

 • Asiakas ei luota organisaatioon

 • Yhteisö on joutunut huonoon mediavaloon

 

Organisaatiokonstellaatiolla on joitakin aivan ainutlaatuisia hyötyjä verrattuna moneen muuhun organisaatioiden kehittämisen menetelmään:

 • Edistää ihmisten välistä keskinäistä arvostusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmän avulla nähdään ja koetaan, miten ongelmien taustoilla on todellisia syitä, jotka usein ovat jääneet pimentoon. Näitä kohtaamalla syntyy uudenlaista arvostusta ja yhteistyön edellytykset paranevat.

 • Löytää nopeasti ongelmien ytimen. Menetelmä ohittaa puheen ja selitykset, minkä ansiosta se pääsee usein nopeasti ongelmien ytimeen.

 • Tuottaa kestäviä ratkaisuja. Konstellaatio ottaa huomioon koko systeemin ja sen avulla voidaan etsiä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain osaoptimoi yhden osapuolen näkökulmasta.

 • Kehittää johtajuutta ja henkilökohtaista selkeyttä. Menetelmä haastaa johtajia kehittämään johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Usein tämä antaa syvällisiä henkilökohtaisia oivalluksia, jotka auttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Menetelmä vahvistaa johtajaa ja auttaa häntä toimimaan systeemin palveluksessa.

 • Paljastaa isomman kokonaisuuden ja lisää ymmärrystä kunkin roolista ja paikasta siinä. Jokainen näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on avartavaa tajuta isompi kokonaisuus, jossa myös historialla on paikkansa: mikään ei ole syntynyt itsestään. Lyhytnäköisyyteen perustuva toiminta sammuttelee tulipaloja (huonolla menestyksellä), mutta isompaan kokonaisuuteen perustuva ymmärrys poistaa tulipalojen alkusyyt.

 • Voidaan ymmärtää kunkin systeemiin kuuluvan tahon kokemuksia. Tämä auttaa erilaisessa suunnittelutyössä, koskien esimerkiksi strategiaa, brändiä tai tuotteita.

 • Opit paljon vain seuraamalla konstellaatioita. Konstellaatiot tuottavat syvällistä ymmärrystä kulloinkin tarkasteltavasta aiheesta, ja ne voivat liittyä markkinointiin, vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen, organisointiin, palkitsemiseen, prosessien kehittämiseen, jne.

 

* Kyselytutkimus 2016, n=40.
Lisäksi esim.: Birkenkrahe, M. (2008); Green, C. & Green, S. (2008); Jurg, W. (2010); Roevens LM J., (2008); Roman, J. (2011, 2015, 2016) (16 organisaatiocasen tutkimus, toteutettu osin Työsuojelurahaston tuella).

Mitä systeeminen konstellaatio ja ymmärrys ovat?

Konstellaatio pähkinänkuoressa

Systeeminen konstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä avata ikkuna näkymättömään dynamiikkaan ihmisten välillä. Menetelmän alkuperäinen muoto, perhekonstellaatio, on terapiaa, ja sen on kehittänyt saksalainen terapeutti Bert Hellinger perustuen mm. fenomenologiseen psykologiaan.

 

Menetelmästä on syntynyt myös organisaatiokonstellaatio, jonka avulla voidaan kehittää työyhteisöjä ja yritysten strategiaa ja brändiä. Lisäksi menetelmää käytetään myös yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja ymmärryksen lisäämiseen erilaisten ryhmien välisistä jännitteistä ja ratkaisujen löytämiseen tällaisten jännitteiden purkamiseksi.

 

Yleensä konstellaatio toteutetaan ryhmätilaisuutena, jolloin sovitusta aiheesta tehdään konstellaatio siten, että ryhmän jäsenet edustavat konstellaatioon mukaan valittuja tahoja. Tahot voivat olla yksittäisiä ihmisiä, kuten ylin johtaja, tai ryhmiä, kuten johtoryhmä tai keskijohto. Tahot voivat olla myös abstrakteja elementtejä, kuten osaaminen, strategia, luottamus tai organisaatiorakenne.

 

Konstellaatio toimii erittäin hyvin myös yksilösessiossa ilman ryhmän apua, jolloin apuna voidaan käyttää erilaisia symboleita tai ohjaaja käy itse eri rooleissa. Menetelmä on erinomainen coachauksen, työnohjauksen ja terapian työkalu.

Kuvassa vasemmalta: filosofian tohtori Mariel Mansoniemi, terveystieteiden maisteri Anne Virmajoki, kauppatieteiden maisteri Arja Packalén ja tekniikan tohtori (työpsykologia) Jani Roman

Systeeminen ymmärrys

Systeemisellä ymmärryksellä tarkoitan tajua siitä, millaiset voimat vaikuttavat yksilöön yhteisössä (missä tahansa ihmissysteemissä) ja toisinpäin. Tämä ymmärrys ei ole vain älyllistä, vaan se on myös emotionaalista – sillä ihmissuhteissa keskeisintä on tunnelataukset.

  

Homo sapiens on supersosiaalinen eläin, jota tunteet ohjaavat – ja ne usein liittyvät ihmissuhteisiin tavalla tai toisella. Ihmissuhteisiin liittyvät alitajuiset lataukset näyttäisivät olevan keskiössä kaikenlaisten ihmisyhteisöjen toiminnassa.

 

Viime vuosina on ymmärretty yhä paremmin, miten taakkasiirtymä siirtää erilaisia dynamiikoita ja jopa traumoja uusille sukupolville. Samat ilmiöt tapahtuvat myös organisaatioissa, sillä ihmisen mieli rakentaa lojaliteetteja, projektioita ja samaistumisia kaikenlaisissa yhteisöissä.

Tutkimusten mukaan työtiimien menestystä ennustaa parhaiten psykologinen turvallisuus. Systeeminen ymmärrys antaa merkittävää uutta tietoa sen rakentamiseksi.

 

Minulle systeeminen ymmärrys on todellinen päämäärä. Konstellaatio on ainutlaatuinen menetelmä, sillä ilman sitä meidän olisi vaikea kehittää systeemistä ymmärrystämme. Jokainen tehty konstellaatio lisää ymmärrystämme. Menetelmän kautta opimme siis lisää, mutta yhtä lailla toisinpäin: tarvitsemme systeemistä ymmärrystä, jotta voimme käyttää menetelmää tehokkaasti.

Tämä kehitys on pitkä, vuosien – elämän – mittainen matka.

 

Kun systeeminen ymmärryksemme kehittyy, meidän ei tarvitse edes välttämättä tehdä konstellaatiota, vaan voimme löytää ratkaisuja systeemisen ymmärryksen avulla. Se auttaa meitä asettamaan systeemisiä kysymyksiä, hahmottamaan näkymättömiä dynamiikoita ja tajuamaan, mistä kenkä puristaa.

Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio nostavat kehittämisosaamisesi uudelle tasolle

 

Pystyt tukemaan asiakkaitasi tai organisaatiotasi tehokkaammin: pääset nopeammin ongelmien ytimeen. Löydät ratkaisuja, jotka auttavat asiakastasi – tai organisaatiotasi – onnistumaan paremmin. Et enää kierrä kehää, ihmettele kummallisia dynamiikoita, vaan voit tehdä näkymättömän näkyväksi. Näet, mistä kenkä oikeasti puristaa.

 

Asiakkaani oli konsultti, joka auttoi kolmen organisaation fuusiosta syntyneessä organisaatiossa eräässä projektissa. Projekti ei kuitenkaan edennyt helposti ja hän ihmetteli mistä se johtui – tekikö hän jotain väärin? Konstellaatio osoitti, että vanhojen organisaatioiden edellisten toimitusjohtajien väleillä oli jännitettä; organisaatiossa olikin käynnissä valtataistelu, joka vaikutti myös tähän projektiin. Vika ei ollutkaan konsultissa.

 

Alat hahmottaa suurempia kokonaisuuksia. Voit yhdessä tunnissa auttaa asiakastasi hahmottamaan oman työkenttänsä kokonaisuutena – ja jo se voi synnyttää merkittäviä oivalluksia. Et enää tuhlaa asiakkaasi aikaa jäämällä kiinni vääriin hypoteeseihin ja vääriin mielikuviin kokonaisuudesta.

 

Johtajalla ja hänen alaisellaan oli haasteellinen suhde. He osoittivat kuitenkin rohkeutta ja pyysivät yhteisen työnohjaustapaamisen, missä varttitunnissa symbolien avulla hahmotimme heidän työyhteisönsä tilanteen. Meille kaikille syntyi sama mielikuva haasteista ja eri tahojen välisistä suhteista. Tämä vei heidät hetkessä toiselle tasolle kuin pelkän puheen kautta syntyvä eipäs-juupas-taso. Nyt he molemmat tajusivat missä todellisuudessa he elivät, ja mitkä olivat ongelmat.

 

Koulutus maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisessä asiakastapaamisessa, jossa systeeminen ymmärrys avaa eteenne näkymättömät dynamiikat, ja pystyt auttamaan asiakastasi tai organisaatiotasi ratkaisemaan ongelmansa syvemmällä tasolla. Kehität syvän inhimillistä ymmärrystä, mikä tuo sinulle lisää arvostusta, luottamusta ja työtehtäviä.

 

Sain reilun tunnin aikaa tehdä "jotain erilaista" suuren teknologia-alan pörssiyrityksen johtoryhmälle ja keskijohdolle. Tein heille konstellaation. He kuvasivat yritystään ja sen toimintaa toimitusjohtajasta ruohonjuuritasolle. Konstellaation jälkeen usea heistä sanoi, että he kävivät tämän tunnin aikana syvällisempää keskustelua kuin olivat kyenneet käymään viime vuoden aikana yhteensä. He olivat niin vaikuttuneita, että pyysivät minut kiertämään kaikki toimipaikat ja tekemään siellä vastaavan.

 

Paljastat asiakkaallesi mitä hänen organisaatiossaan todellisuudessa tapahtuu ja mistä ongelmat johtuvat – ja asiakkaasi kykenee ratkaisemaan ongelmansa nopeammin, tehokkaammin ja kestävämmin kuin aiemmin olisi ollut mahdollista.

 

Toimitusjohtaja halusi ymmärtää, miten voisi paremmin tukea yritystään fuusiossa. Konstellaation katsominen oli hänelle haastavaa – hän tajusi oman vaikutuksensa. Hän myös näki, minkä tekeminen auttaisi kaikkia. Vuosia konstellaation jälkeen organisaation ihmiset kertoivat minulle, että konstellaatiosta tuli toinen tj kuin sinne meni: hän todella toteutti sen minkä konstellaatiossa näki. He totesivat, että tätä muutosta ei olisi saatu aikaiseksi vain puheella.

 

Kykenet tukemaan toista työyhteisön kehittäjää näyttämällä hänelle, mitä hänen omassa casessaan tapahtuu kulissien takana. Konstellaatiota ei ehkä kannata tehdä ensimmäiseksi suoraan asiakasorganisaatiossa, vaan ensimmäiseksi voi olla viisainta auttaa työyhteisön kehittäjää.

 

Asiakkaallani oli omana asiakkaanaan pörssiyritys ja he olivat saaneet siltä suuren projektin. Projektissa oli kuitenkin hankaluuksia ja asiakkaani oli sen kanssa tuskissaan. Hän purki pettymystään ja epäilyjään pörssiyrityksen toimitusjohtajaa kohtaan. Konstellaatiossa kuitenkin asiakkaan suhtautuminen omaan asiakkaaseensa tuli näkyväksi uudessa valossa – ja hän joutui myöntämään joitakin tosiasioita. Se oli hänelle aikamoinen jysäys. Vuoden kuluttua asiakas kertoi, että tuo konstellaatio sai ison muutoksen heidän asiakassuhteeseensa. Projekti meni oikeille raiteille.

 

Teit sitten työnohjausta, konsultaatiota tai terapiatyötä tai olet johtaja, HR-johtaja tai esimies, systeemisestä ymmärryksestä ja konstellaatiosta on hyötyä!

Yksityisasiakkaani kärsi työstressistä ja uupumuksesta. Hän puhui paljon työpaikastaan. Keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, että hänellä oli haasteita äitisuhteessaan. Tuli myös esille syyllisyys, jota hänen äitinsä kantoi lapsuudenperheessään tapahtuneen asian takia. Tämä teki yhtäkkiä ymmärrettäväksi asiakkaan kokemuksen, että mikään ei riitä. Hän yritti kantaa äitinsä taakkaa.

Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista, mitä tarvitsemme kaikilla inhimillisillä alueilla, on systeeminen ymmärrys. Uskallan väittää, että se on aivan keskeistä henkilökohtaisen ja yhteisen kehityksen kannalta. Siksi olen kehittänyt tämänkin koulutuksen. Toivon, että sen avulla yhä useampi voi kehittää omaa systeemistä ymmärrystään!

 

Nyt sinä pääset kehittämään systeemistä ymmärrystäsi! Voit heti huomata, miten se auttaa sinua saamaan parempia tuloksia työssäsi asiakkaiden ja organisaatiosi kanssa!

 

Kun osaat käyttää menetelmää:

 • Olet rauhallisempi ja luottavaisempi ohjaustilanteissa – tiedät, että sinulla on työkalu, joka tuo selkeyttä

 • Asiakkaasi ovat tyytyväisempiä sinuun

 • Nautit työstäsi, koska samalla kun autat asiakastasi, opit koko ajan uutta jokaisen konstellaation myötä

 • Tienaat enemmän, sillä kykenet vastaanottamaan aiempaa haastavampia tapauksia – menetelmä toimii kaikenlaisten asiakkaiden kanssa

 • Asiakkaasi on valmis maksamaan enemmän erikoisosaamisestasi – voit hinnoitella itseäsi uudella tavalla

 • Olet selkeämpi ja itsevarmempi myös asiakastapaamisissa, sillä voit konstellaation avulla selkeyttää suhdettasi asiakkaaseesi ja siihen, mitä kykenet hänelle tarjoamaan

 • Löydät helpommin tasapainon ja levollisuuden niin työssäsi kuin läheisten ihmistesi kanssa

KOKEMUKSIA

”Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä.”

"Työnohjaajille hyvä työmenetelmä, työyhteisön kehittäjille myös"

”Systeeminen konstellaatio vaikuttaa uskottavalta tavalta toimia työnohjauksissa.”


”Kurssi antaa hyvän pohjan konstellaatiosta ja systeemisyydestä.”

"Kurssi teki menetelmän helposti lähestyttäväksi ja tarjosi avaimet opetella lisää harjoittamalla. Menetelmät oli esitetty havainnollisesti ja selkeästi. Taustoittavat artikkelit olivat tärkeitä perustelemaan menetelmää ja sen tarkoitusta."

"[Hyvää oli] Videot ja niihin liittyvä ohjeistaminen, harjoitukset sekä rauhallisuus."

"Kurssi etenee sopivassa tahdissa ja helppo opiskella omien töiden ohella."

"Jos konstellaatiot kiinnostavat, eiköhän tämä ole the johdantokurssi Suomessa kokeneimman kouluttajan johdolla."

”Tuli luottavainen olo menetelmää kohtaan”

 

”Systeemisestä näkökulmasta ja ymmärryksestä on mielestäni hyötyä kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Työelämässä ja -yhteisöissä on tämä näkökulma jäänyt vähemmälle huomiolle ja vuorovaikutussuhteissa vaikuttavien tekijöiden tiedostamisesta voi olla hyötyä monella tavalla mm. esimiestyössä.”

 

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikuttavuus myös minuun henkilökohtaisesti.”

 

Pieniä ihmeitä™ -verkkokurssin palautteiden keskiarvo on 4,6
(asteikko 1-5). 

100 % suosittelee kurssia!

Alla esimerkki yhdestä Facebook-ryhmässä jaetusta kokemuksesta.

Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä

"Pieniä ihmeitä -verkkokurssi sai havahtumaan systeemisen ajattelun merkitykseen kaikessa toiminnassa. Verkkokurssi sanoitti omia intuitiivisia näkemyksiä ja havahdutti siihen, että monimutkaisissa systeemeissä tarvitaan energiavirtojen ohjaamista. Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä. Verkkokurssilla esitellyt neljä tapaa tehdä konstellaatio antavat perusvalmiudet matkalle systeemisyyteen. Kurssi herätti vahvan kiinnostuksen systeemiseen ajatteluun ja konstellaation hyödyntämiseen eri yhteyksissä, joten matkasta taitaa tulla pitkä. Tuskin maltan odottaa. Perille en haluakaan. Matka on tärkeämpi.”

Kai Hyttinen
Suunnittelija, työnohjaaja STOry

Avasi näkökulmia ja oivalluksia systeemiseen ajatteluun

”Osallistuin Pieniä ihmeitä -verkkokurssille, joka ajatuksia herättävällä tavalla avasi näkökulmia ja oivalluksia systeemiseen ajatteluun. Kurssin rakenne ja työtapa sopivat minulle hyvin: jaksotus, opiskeltava aines ja harjoitukset oli mitoitettu hyvin kurssin tavoitteisiin nähden. Vuorovaikutteiset harjoitukset ja ennakkowebinaari mahdollistivat yhteistä vuoropuhelua. Kasvokkaista vuorovaikutusta lisäsi se, että osallistuin kurssille yhdessä kollegojen kanssa, joiden kanssa oli mahdollista kokeilla ja harjoitella konstellaatioita. Suosittelenkin omatoimista yhteisopiskelua opiskeluparin tai tiimin kanssa.”


Pauli Kallio
Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT

Olen saanut kurssin myötä selkeät lähtökohdat konstellaatioiden tekemiselle

"Olen osallistunut Jani Romanin luomaan Systeemisen konstellaation - verkkokurssiin. Vaikka opiskeltava aihe on ollut minulle uusi, olen saanut kurssin myötä selkeät lähtökohdat konstellaatioiden tekemiselle. Tämän ymmärryksen pohjalta tohdin tehdä systeemisiä konstellaatioita työnohjausryhmissäni. Kurssin seuraaminen oli vaivatonta, teoria ja sen soveltaminen käytäntöön lomittuivat oivalla tavalla."

 

Inke Rosilo

Työnohjaaja, voimauttava valokuvaus

Olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”


Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä
Human Focus Oy, toimitusjohtaja
Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena

”Olen tuntenut Janin reilun kymmenen vuoden ajan. Tutustuin Janiin perhekonstellaation kouluttajana ja konstellaatioiden vetäjänä. Sittemmin Jani paneutui intohimoisesti myös organisaatiokonstellaatio -lähestymistapaan, tehden yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hän tutki ja kehitti systemaattisesti lähestymistapaa, joka osoittautui voimalliseksi organisaatioiden kulttuuristen ilmiöiden ja teemojen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sain olla mukana kahdessa organisaation kehittämishankkeessa, joissa konstellaatiomenetelmä toi aivan olennaista tietoa organisaation näkymättömästä, mutta työntekijöille ja johdolle hyvin todellisesta maailmasta, jota oli ollut vaikea aiemmin pukea sanoiksi. Esille tultuaan ihmisten ymmärrys tilanteestaan ”loksahti" kohdalleen. Yhteiskunnalliset konstellaatiot, joista parissa olen ollut mukana, ovat jatkaneet tätä systeemistä tutkimusmatkaa. Kokemukseni roolissa työskentelystä on, että konstellaatiotyöskentelyt tuo tietoa "sisältä päin", voimakkaita kokemuksellisia oivalluksia, jotka ovat tuoneet uutta.

Olemme käyneet Janin kanssa lukuisia pohtivia ja tutkivia keskusteluja. Hienointa niissä on ollut se, että lähes aina on syntynyt jotain uutta oivallusta, sellaista, mitä emme olleet tavoitelleet, vaan mikä syntyi yhdessä ihmettelyn myötä. Jani on ihminen, joka taitaa dialogin aidosti, ei vain teoriassa.

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista."


Lea Äikäs-Kohonen
FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija

Ja nyt on varmaankin aika kertoa…

 

Millainen on

Pieniä ihmeitä™ on ainutlaatuinen verkkokoulutus, joka opettaa sinulle 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation.

 

Koulutus avaa sinulle oven systeemiseen ymmärrykseen – syvään inhimilliseen ymmärrykseen ihmisestä sosiaalisena olentona. Ei enää tuskaa käsittämättömien konfliktien ja jumien kanssa!

”Tein ensimmäisen ohjausharjoitteluni pari viikkoa sitten kahdenkymmenen hengen ryhmässä silloisille opiskelija- nyt jo työnohjaajakollegoilleni. Wau, mikä kokemus! Uskomatonta, miten systeemi toimii! Olen edelleen ihmeissäni ja hämmentynytkin, miten ja mistä tunteet ja tuntemukset tulevat… Upeita oivalluksia saimme kaikki, niin konstellaation omistaja, apuhenkilöt, yleisö kuin ohjaajakin. Lämpimästi suosittelen!”

Pieniä ihmeitä™ -koulutus sopii myös sinulle, jos olet kiinnostunut menetelmästä terapeuttisiin tarkoituksiin tai olet muuten vain kiinnostunut systeemisestä konstellaatiosta!

 

Systeemiset ilmiöt ovat samankaltaisia kaikissa inhimillisissä yhteisöissä – niin perheissä kuin organisaatioissa.

"Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti." 

 

"Kuinka paljon puhumatonta, näkymätöntä ja vaikeasti tiedostettavaa onkaan eri organisaatioiden historiassa, jonka läpikäymällä - näkyväksi tekemällä - voitaisiin saavuttaa täysin uusi olemisen ja tekemisen taso."

 

"Systeeminen konstellaatio on todellakin enemmän kuin ajattelinkaan."

 

"Uskon, että 'todellinen muutos on suhtautumisen muutos' ja ajattelen, että tästä menetelmästä taitaa olla todella merkittävää hyötyä tulevassa koulutusalojen yhteen muutossa. Hyötyä myös itselleni nähdä muutos suuremmassa perspektiivissä ja saada käsitystä siitä, mitä oikein olemme tekemässä ja miten. Koen, että saan oikean tuen johtamistyöhöni oikeaan aikaan."

"Tärkein oivallus on se, miten valtavan suuri vaikutus kesken jääneillä tai käsittelemättömillä asioilla voi olla. Ne ikään kuin estävät energian vapaan virtaamisen systeemissä, muodostavat siihen esteen tai padon."

"Minuun on tehnyt suurimman vaikutuksen systeemisen konstellaation monikäyttöisyys ja se, että se toimii sekä yksilö-, että organisaatiotasolla ja kykenee paljastamaan pinnan alla olevia vaikuttimia. Systeemisyyden universaalit periaatteet ovat merkillisiä ja todella vaikuttavia." 

"Konstellaatio johtamisen kehittämisen kannalta vaikuttaa voimakkaalta ja toimivalta tavalta nostaa esiin työyhteisön pinnanalaisia jännitteitä ja dynamiikkaan liittyviä elementtejä."

"Alan hahmottamaan, miten voimakas menetelmä systeeminen konstellaatio on. Miten konkreettisesti sillä voi tosiaan nostaa esiin asioita, joita ei muuten "nähdä". Ja joilla voi olla valtava vaikutus organisaatioon ja siellä toimiviin ihmisiin. Menetelmä kiinnostaa minua entistä enemmän sen tarjoaman potentiaalin johdosta."

Esitietovaatimus jatkokoulutuksiin

Pieniä ihmeitä™ on esitietovaatimus Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen . Jos siis harkitset osallistumista vieläkin syvempään systeemisen konstellaation koulutukseen, tämä on ENSIMMÄINEN ASKEL!

 

Pieniä ihmeitä™ on myös itsenäinen koulutus, eli voit sen jälkeen vapaasti päättää, haluatko hakea lähipäiviä sisältävään Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen (SCC). Mutta ilman ensin osallistumista Pieniä ihmeitä™ -koulutukseen et voi hakea siihen.

Systemic Cosntellation Coach™ -koulutus on vuoden mittainen coaching-koulutus, jossa on 14 lähipäivää.

Seuraava Systemic Constellation Coach™ alkaa tammikuussa 2020 – ehdit siihen, kun lähdet nyt mukaan!

Pieniä ihmeitä™ on:

 • Tutkimukseen perustuva 5 kk:n systeemisen konstellaation verkkokoulutus

  • Voit opiskella omassa tahdissasi - voit palata videoihin silloin kun sinulle sopii; sinun ei tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja koulutuspäiviin

  • Yli 7 tuntia videoita ja valtavasti tekstimateriaalia - niitä on erityisesti kiitetty

  • Facebook-ryhmä, jossa keskustella, pohtia ja kysyä – mahdollisuus vuorovaikutukseen, olla yhteydessä muiden kurssilaisten kanssa, pohtia asioita yhdessä ja myös Janin kanssa

  • Näet systeemisen konstellaation prosessin aukipurettuna

  • Saat ainutlaatuisen kuvauksen miten suuressa organisaation kehityshankkeessa sovellettiin systeemistä ymmärrystä innovatiivisesti!

 • Opit 4+1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation

  • Pystyt auttamaan paremmin asiakastasi systeemisen ymmärryksen avulla työnohjaus ja coachaustilanteessa tai terapiatilanteessa

  • Opit konstellaatiomenetelmiä, joita voit oikeasti hyödyntää – voit soveltaa heti käyttöön!

  • Pääset alkuun systeemisen ymmärryksen kehittämisen taipaleella – saat turvalliset raamit yksinkertaisten konstellaatioiden tekemiseen

  • "Kurssi teki menetelmän helposti lähestyttäväksi ja tarjosi avaimet opetella lisää harjoittamalla. Menetelmät oli esitetty havainnollisesti ja selkeästi. Taustoittavat artikkelit olivat tärkeitä perustelemaan menetelmää ja sen tarkoitusta."

 • Opit keskeisimmät dynamiikat ongelmien taustalla

  • Kenen vastuu - ja mitä projisoimme muihin?

  • Mitä tapahtuu kulisseissa?

  • Saat dynamiikoiden ymmärtämisestä myös henkilökohtaisesti paljon!

 • Opit miten käyttää menetelmää ja systeemistä ymmärrystä johtamisen kehittämiseen

  • Alat tunnistaa systeemisiä rakenteita työyhteisöissä

  • Miten työskennellä johtajien ja johtoryhmien kanssa

  • Kehityt esimiehenä ja johtajana

 • Opit miten käyttää menetelmää ja systeemistä ymmärrystä konfliktien työstämiseen

  • Kykenet auttamaan tehokkaammin akuuteissa kriisitilanteissa

  • Opit ratkomaan konflikteja tavalla, joka vähentää vastakkainasettelua ja lisää keskinäistä ymmärrystä

 • Saat keskusteluyhteisön, jonka kanssa pohtia ja oppia yhdessä​

  • Pääset mukaan Dialogi-instituutin vain koulutuksiin osallistuneille tarkoitettuihin päiviin! Todella hieno tilaisuus syventää ymmärrystäsi, verkostoitua noin 100 muun ihmisen kanssa ja olla kehityksen kärjessä!​ Päiviä järjestetään muutameja kertoja vuodessa.

  • Facebook-ryhmä, jossa voit jakaa kokemuksiasi, esittää kysymyksiä ja pohtia yhdessä muiden kanssa

 • Olen mukana vastaamassa kysymyksiin, tutkimassa yhdessä – luomassa uutta ymmärrystä kanssasi!

 • Materiaali käytössäsi vuoden

 • Ainutlaatuinen ja kattava paketti tietoa – VASTAAVAA EI OLE

 • Saat työkaluja ja oivalluksia oman elämäsi kehittämiseen!

  • Systeeminen ymmärrys auttaa kaikenlaisten ihmissuhteiden kehittämisessä

 • Esitietovaatimus SCC-koulutukseen – avaa sinulle mahdollisuuden jatko-opiskeluihin – voit kouluttautua pidemmälle ja syventää ymmärrystäsi​

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

Olen kehittänyt tämän koulutuksen, koska haluan, että tätä upeaa menetelmää käytetään hyvin ja turvallisesti. Se on voimakas menetelmä, ja sen käyttö edellyttää koulutusta. Tämä koulutus antaa sinulle eväitä tehdä turvallisia konstellaatioita. Syvällisten konstellaatioiden tekemisen oppiminen on vuosien työ, ja tämä koulutus on hyvä aloitus – opit tekemään turvallisia konstellaatioita valmiiden raamien avulla.

 

Koulutus sisältää 20 viikon aikana 16 oppituntia, sisältäen useita videoita, tekstimateriaalia ja tehtäviä. 

 

Joka toinen viikko saat uutta materiaalia, jonka voit käydä läpi silloin kuin sinulle sopii.

 

Materiaali on käytössäsi vuoden.

VUODEN 2019 UUDET OSIOT

 

YKSILÖOHJAUS ILMAN APUHENKILÖITÄ

 

Aina ei ole mahdollista hyödyntää ryhmää tai apuhenkilöitä eikä pelkkien symbolien käyttö vie riittävän syvälle.

Näytän tehokkaan tavan ohjata konstellaatioita yksilösessioissa. Olen ohjannut tällä tavalla merkittäviä perhe- ja organisaatiokonstellaatioita. 

Itse asiassa olen huomannut, että yksilöistunnoissa voidaan tehdä jopa syvällisempää työskentelyä kuin ryhmässä, koska asiakkaan ei tarvitse jännittää ryhmää.

 

YLEISIMMÄT DYNAMIIKAT ONGELMIEN TAKANA

 

Konstellaatio paljastaa mitä tapahtuu kulissien takana. Monien erilaisten ongelmien taustoilla voidaan tunnistaa samankaltaisia dynamiikoita.

Käyn läpi yleisimmät "sotkeentumiset", joista ongelmat syntyvät sekä miten niitä voidaan työstää: projektiot, samaistumiset, lojaliteetit ja triangulaatiot.

HUOMAA MYÖS NÄMÄ PALJON POSITIIVISTA PALAUTETTA SAANEET OSIOT!

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN SYSTEEMISEN YMMÄRRYKSEN AVULLA

 

Johtamisen kehittäminen on systeemin kehittämistä. Näitä kahta ei oikeastaan voi erottaa. Kun autat johtajaa tai johtoryhmää tunnistamaan vaikutuksensa organisaatiossa ja löytämään oikean suhteen muihin, olet aikaansaamassa ihmeitä: asiakkaasi voi alkaa muokata toimintaansa siten, että he saavat toivottuja tuloksia aikaiseksi.

 

Jokainen johtaja tietää, miten haasteellista on rakentaa yhteistä suuntaa ja kohdistaa yhteisön energia tulokselliseen toimintaan. Ymmärtämällä yhteisön systeemistä todellisuutta johtaja nousee uudelle tasolle: hän tunnistaa eri tahojen väliset suhteet, kokemukset ja tarpeet – ja ennen kaikkea oman asemansa ja vaikutuksensa. Siten hän kykenee olemaan paremmin systeemin palveluksessa ja auttamaan muita samaan.

Systeeminen ymmärrys auttaa meitä rakentamaan parempia yhteistyösuhteita ja tunnistamaan, mitkä ovat onnistumisen keskeiset esteet. Konstellaation menetelmä haastaa johtajia kehittämään selkeyttään, johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Tämä heijastuu läpi koko organisaation.

 

KONFLIKTIEN KÄSITTELY SYSTEEMISEN YMMÄRRYKSEN AVULLA

 

Kaikilla konflikteilla on syynsä – ja usein nämä syyt eivät ole niitä, joiksi niitä luulemme. Tunnistamalla systeemisen kokonaisuuden alamme ymmärtää paremmin konfliktien juuria ja löydämme niin ratkaisuja.

 

Akuuteissa kriiseissä konstellaatio on osoittautunut hyvin tehokkaaksi työkaluksi. Käymme läpi keinoja hyödyntää menetelmää konflikteissa ja kriiseissä.

 

KOULUTUKSEN OHJELMA

 

Mod 1 Johdanto

Kurssin käyminen, tavoitteet ja miten systeeminen ymmärrys auttaa kehittäjää

Mistä konstellaatiossa ja systeemisessä ymmärryksessä on kyse?

Systeemiset periaatteet

Systeemiset voimat

Useita esimerkkejä

 

Mod 2 Konstellaatioiden ohjaaminen

Turvallinen tapa #1

 

Mod 3 Turvallinen tapa #2

 

Mod 4 Turvallinen tapa #3

 

Mod 5 Turvallinen tapa #4

Mod 6 Yksilöohjausten tekeminen ilman apuhenkilöitä

 

Mod 7 Case-esimerkki 1:

+1 tapa ja Case Varuboden-Osla: Avaan fuusion tueksi tehtyä prosessia systeemisestä näkökulmasta ja miten teimme konstellaation 100 henkilön kanssa. Tätä fuusiota voidaan hyvin kutsua yhdeksi parhaimmin onnistuneeksi fuusioksi Suomessa. Innovatiivinen hanke kesti kaikkineen 2 vuotta ja koski jokaista 1300 henkilöä.

 

Case-esimerkki 2:
Case Venäjä-Krim: Yhteiskunnallisen konstellaation avulla voimme nähdä ison konstellaation prosessin turvallisesti - prosessi muistuttaa perhekonstellaatioprosessia tai erityisen pitkää ja haastavaa organisaatiokonstellaatiota. Lisäksi tämä avaa erittäin mielenkiintoista ymmärrystä ajankohtaiseen kysymykseen.

 

Mod 8: Johtamisen kehittäminen systeemisen ymmärryksen avulla: miten työskennellä johtajien ja johtoryhmien kanssa

 

Mod 9: Konfliktien ja kriisien käsittely ja ratkaiseminen systeemisen ymmärryksen avulla: miten hyödyntää konstellaatiota akuuteissa kriiseissä ja konflikteissa

Mod 10: Yleisimmät dynamiikat. Käymme läpi yleisimmät dynamiikat, joista syntyy ongelmia niin perhe-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

 

Mod 11: Kysymyksiä ja vastauksia systeemisestä konstellaatiosta. Koulutuksen päätös.

 

Lisäksi kurssille on oma Facebook-ryhmä.

ILMOITTAUDU NYT – JA ALA TEHDÄ PIENIÄ JA SUURIA IHMEITÄ ASIAKKAIDESI KANSSA JA TYÖYHTEISÖISSÄ!

 

Tätä mahdollisuutta oppia ihmisestä sosiaalisena olentona ja miten käyttää systeemistä konstellaatiota et voi haluta ohittaa!

 

Tartu tilaisuuteen nyt ja hyödynnä erityistarjous!

 

 • Vastaavaa koulutusta ei ole

 • Opit 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation

 • Voit opiskella menetelmää kotonasi, sinun ei tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja koulutustilaisuuksiin

 • Pääset mukaan Dialogi-instituutin vain koulutuksiin osallistuneille tarkoitettuihin päiviin

 • Pieniä ihmeitä™ on esitietovaatimus Systemic Constellation Coach™ -koulutukseen – saat mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.

Koulutuksen hinta on 1227,60 euroa (990 euroa + alv). Hinta on varsin edullinen näin mittavasta koulutuksesta, joka on saanut loistavat palautteet. Jos osallistuisit lähipäiville, joissa käytäisiin läpi sama materiaali, koulutus maksaisi vähintään 3200 euroa - ja nyt saat sen verkkokoulutuksena huomattavasti edullisemmin!

Mutta 27.9 asti pääset vielä edullisemmalla hinnalla: 990 euroa (sis. alv) - eli 798,39 € + alv.

 

Voit maksaa myös kolmessa erässä á 330 euroa (266,13 € + alv).

Uskon, että olet tyytyväinen tähän kurssiin. Mutta jotta tuntisit varmasti, että mukaan lähteminen on turvallista, kurssilla on 14 päivän rahat takaisin -takuu. Voit siis riskittömästi lähteä mukaan tutustumaan! Voit kahden viikon ajan koulutuksen alusta lähtien tunnustella, ja jos jostain syystä et halua jatkaa, saat rahasi takaisin.

 

Annan koulutukselle myös oppimistakuun: takaan, että koulutuksen suorittanut oppii koulutuksessa opetetut neljä tapaa tehdä konstellaation! Jos et koulutuksen suoritettuasi osaa käyttää opetettuja menetelmiä, tulen vaikka kotiisi opettamaan ne! Tai saat rahasi takaisin, sillä haluan, että olet tähän tyytyväinen. :)

Maksusi jälkeen saat sähköpostin ja pääset aloittamaan koulutuksen 2.10.2019.

 

Kurssimateriaalia voit käyttää tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai tabletilla - ihan miten vain haluat.

 

"Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä."

"Kurssi antaa hyvän pohjan konstellaatiosta ja systeemisyydestä."

 

Palautteiden keskiarvo on 4,6

100 % suosittelee kurssia

 

Tämä on ENSIMMÄINEN ASKEL ja aloitat huiman matkan systeemiseen ymmärrykseen!

 

Tartu tähän ainutlaatuiseen tarjoukseen nyt ja lähde mukaan matkalle, joka nostaa osaamisesi uudelle tasolle!

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti.”

Jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta, voit ottaa minuun yhteyttä (s-posti: jani.roman [at] dialogi-instituutti.fi ja puhelin: 0500 762 772).

 

Nähdään kurssilla! :)

Minusta ja taipaleestani pähkinänkuoressa

 

Olen tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, työnohjaajakouluttaja, coach-kouluttaja, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja.

Aloitin psykodraaman 25 vuotta sitten – pidän tätä tärkeänä käännekohtana elämässäni. Olen käynyt läpi seitsemänvuotisen psykodraamaohjaajakoulutuksen (terapeuttikoulutus) – ja istunut yhteensä 11 vuotta psykodraamaryhmissä 2-3 päivää kuukaudessa. Siis työstänyt itseäni, tunteitani ja ihmissuhteitani.

 

Systeeminen konstellaatio on suoraa jatkumoa tälle tielle. Molemmat ovat kokemuksellisia ja systeemisiä lähestymistapoja. Konstellaatiota olen tehnyt intensiivisesti 17 vuotta. Se toi yhteen kaiken mitä olin siihen mennessä opiskellut.

 

Koulutuksiini on osallistunut jo noin 5000 ihmistä. Koulutuksissani käy paljon työnohjaajia, coacheja, psykoterapeutteja, lääkäreitä, yritysjohtajia, konsultteja, HR-johtajia, esimiehiä, tutkijoita – ja aivan tavallisia ihmisiä! Me kaikki olemme ihmisiä, joita yhdistää halu kasvaa ja kehittyä.

 

Näen, että systeemisellä konstellaatiolla ja ymmärryksellä on paljon annettavaa koko ihmiskunnalle. Se voi mullistaa ihmissuhteemme ja elämämme – löydämme syvemmän yhteyden itseemme ja todellisuuteen. Kehitämme arvostustamme ja ymmärrystämme kokonaisuuksista. Sitä maailmamme tarvitsee.

 • Energia- ja tuotantotalouden DI 1994

 • Imatran Voima Oy:n (nyk. Fortum) laadun ja toiminnan kehittämisestä vastaava (Business Excellence Manager) 1993-1997

 • Master of Quality -tutkinto 1996

 • Intensiivinen psykodraaman tekeminen ja psykodraamaohjaajaopinnot (yli 100 koulutuspäivää ja yli 90 ryhmäpäivää) 1994-2007 (osin jatkuu edelleen)

 • Työpsykologian jatko-opinnot ja väitöskirja dialogista organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä 1997-2005

 • Dialogi- ja vuorovaikutuskoulutuksia sekä erilaisia organisaatioiden kehityshankkeita 1998-2005

 • Systeemisen konstellaation opinnot (yli 70 koulutuspäivää) 2002- (jatkuu edelleen)

  • Toin menetelmän Suomeen ystäväni Amita Lehden kanssa

  • Opiskelin menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin koulutuksessa Itävallassa vuonna 2007​

 • Isoja fuusio-, kasvuyritys- ja muita kehityshankkeita 20 kpl 2005-2015

  • Esim. neljä S-ryhmän fuusiota ja OP-Pohjolan fuusio - olen kokenei​mpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa Suomessa

  • Johtamisen, organisaatiokulttuurin, toiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämisen hankkeita

 • Systeemisen konstellaation tutkimus- ja kehityshankkeita 15 organisaation kanssa 2009-2016

 • Ensimmäinen suomalainen kirja aiheesta ”Systeeminen konstellaatio – Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat” 2016

 • Systeemisen konstellaation kouluttamisen aloittaminen 2016

 • Yhteensä kymmeniä kehityshankkeita, johdon ja johtoryhmien kehitysprosesseja, työnohjauksia ja terapiaprosesseja

 • Kokemus yli 1000:sta konstellaatiosta.

EPÄRÖITKÖ?

 

Mietitkö, mitä osaamista tai välineitä koulutuksen käymiseen tarvitaan? Tavallinen tietokone tai älypuhelin tai tabletti riittää – muuta ei tarvita. Ja kurssi sopii niin vasta-alkajalle kuin kokeneelle!

 

Tai pohditko, miten näin haastavaa ja kokemuksellista asiaa kuin konstellaatiota voi opiskella verkkokoulutuksen avulla? Kokemuksemme kertoo, että hyvin! Koulutuksen saamat palautteet ovat hyvin positiivisia. Siksi uskallan luvata, että koulutuksen suorittanut osaa käyttää neljää opetettua tapaa tehdä konstellaation.

 

Uutta ymmärrystä syntyy jatkuvasti. Se on minusta upeaa! Pääset mukaan tähän kehittyvään tietoon.

 

Kurssimateriaali on havainnollinen ja sitä on kiitetty. Itse asiassa – tällä kurssilla asiat tulevat käytyä läpi perusteellisemmin kuin tavallisella kurssilla! Kaikki materiaali on käytössäsi vuoden koulutuksen aloituksesta.

Vai epäilyttääkö, että onko koulutukseen osallistuminen työlästä? Päinvastoin, tämän helpommaksi konstellaation opiskelu ei voi enää tulla! Voit ajatella koulutusta systeemisen konstellaation elävänä - ja täydentyvänä - kirjana, jota voit lukea ja katsoa kun sinulle sopii. Tässä saat kaiken perustiedon, johon voit palata uudestaan. Yksinkertaisesti et voi saada vastaavaa perustietoa ja kokemusta muulla keinolla. 

 

Jotkut pohtivat myös sitä, että miten konstellaatiota voi oikeasti käyttää työyhteisöissä. Opetan koulutuksessa yksinkertaisia keinoja, joiden käyttöön on pieni kynnys, mutta joista syntyy suuria oivalluksia. Itse en voisi kuvitella enää tekeväni mitään merkittävää kehitystyötä ilman konstellaatiota.

 

Lähde nyt mukaan, sillä systeeminen konstellaatio on tullut jäädäkseen niin terapiaan kuin organisaatioiden kehittämiseen!

Vai mietitkö vielä? Ehkä haluat katsoa ensin ILMAISEN vidoen "Systeeminen konstellaatio mullistaa työyhteisöjen kehittämisen"? Kerron siinä myös tarkemmin Pieniä ihmeitä -koulutuksesta. Klikkaa alta.

videokansi.png

Nyt on tultu tärkeään kohtaan – uskallan jopa sanoa elämässäsi. Olet saanut kaiken päätökseen tarvittavan tiedon ja jäljelle jää kysymys:

 

Jäätkö tuskailemaan kehää kiertävien asiakkaiden kanssa tai pohtimaan omalta kohdaltasi mitkä systeemiset syyt estävät sinua VAI otatko tämän ensimmäisen askeleen ja nouset uudelle tasolle.

 

 • Vastaavaa koulutusta ei ole

 • Opit 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation

 • Voit opiskella menetelmää kotonasi, sinun ei tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja koulutustilaisuuksiin

 • Pieniä ihmeitä™ on ensimmäinen osa Systemic Constellation Coach™ -koulutuksesta – saat mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.

 

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti.”

  

Ilmoittaudu nyt!

Nähdään kurssilla! :)

Tutkimustuloksia systeemisestä konstellaatiosta

 

​Menetelmä on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja sitä on tutkittu kansainvälisesti ja myös Suomessa mm. Työsuojelurahaston tuella. Tulosten mukaan se on luotettava keino diagnostisoida mitä tahansa ihmissysteemiä (Sebastian ja Colette Green 2003, Schlötter 2004, Birkenkrahe 2008, Roman 2015). Lisäksi menetelmän on todettu soveltuvan hyvin organisaatioiden kehittämiseen, kuten strategian ja brändin kehittämiseen (Gminder 2005, Jurg 2010, Roman 2016).

 

​Keväällä 2016 toteuttamassani kyselytutkimuksessa (n=40) organisaatiokonstellaatioihin osallistuneet arvioivat menetelmän hyödylliseksi: 93 % heistä arvioi, että menetelmä tuo paljon tai erittäin paljon lisäarvoa organisaatioiden kehittämiseen. Erityisesti ylimmän johdon edustajat olivat myönteisiä, heistä kaikki kokivat menetelmän hyvin positiivisena. He totesivat mm:

 

​”Tulos oli todenmukainen.”

 

​”Ilmaisuvoimainen tapa kuvata dynamiikkaa.”

 

​”Sain vastauksia ja oivalluksia.”

 

​”Sai toisenlaisen kuvan oman organisaation tilanteesta ja henkilösuhteista.”

 

​Kaikki (100 %) ylimmän johdon edustajista koki saaneensa oivalluksia, jotka auttavat työssä. Sen lisäksi he kokivat saaneensa lisää selkeyttä (67 %) ja myös omassa elämässä ja ihmissuhteissa auttavia oivalluksia (67 %). Kolmannes (33 %) heistä koki ratkaisseensa ongelman konstellaatiolla. Ja 17 % koki, että ”työssäni tapahtui merkittävä muutos konstellaation avulla”.

 

Seuraavassa joitakin kommentteja kyselytutkimukseen osallistuneilta organisaatiokonstellaation kokeneilta:

 

”Auttaa ymmärtämään organisaation dynamiikkaa ja rajavetoa yksilöiden omien ongelmien ja yhteisön ongelmien välillä.”

 

”Yhteisön/organisaation kokonaissynergia ja tarkoitus selkeytyvät ja haasteet tulevat näkyviksi.”

 

”Organisaation dynamiikkaan uusi näkökulma.”

 

”Samoin: paljastaa hienosti systeemisiä epäkohtia. On myös jollakin tavalla "vastaanpanematon".”

 

”Saa nopeasti, vaivatta lintuperspektiivin organisaatioon.”

 

Myös kokemukset perhekonstellaatiosta ovat hyvin positiivisia. Esimerkiksi kyselyyn vastanneet terapeutit, jotka ovat tutustuneet menetelmään, arvioivat kaikki (100 %) kokemustaan menetelmästä erittäin positiiviseksi.

 

Terapeutit ja laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt pohtivat menetelmän etuja mm. seuraavasti:

 

”Perhekonstellaatiossa ihminen nähdään osana ryhmää. Tämä on hyvä ja täydentävä näkökulma nykyajassa, jolloin yksilön kohtaamat psyykkiset vaikeudet nähdään helposti johtuvan ensisijaisesti hänen henkilökohtaisista fyysistä tai psyykkisistä ominaisuuksistaan tai ajattelu/tunnemalleistaan tms. Perhekonstellaatio auttaa näkemään sen, että emme voi hallita kaikkea, ja että olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, mitä tunnemme ja koemme. Näin voimme päästää irti turhasta syyllisyydestä ja löytää oman paikkamme niin perheryhmässä kuin suuremmissakin ryhmissä.”

 

”Antaa lisäarvoa muihin terapiamenetelmiin.”

 

”Menee syvemmälle kuin oma "tarina" eli omat käsitykset siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat.”

 

”Konstellaation kautta tulee laajempi näkemys omasta suvusta ja asioista, jotka vaikuttavat suvussa. Konstellaatio avaa omaa elämäntilannetta, mitä käsittelee ja usein sellaisia asioita suvusta tai perheestä, joita ei ole itse nähnyt. Näkemyksen kautta tulee tietoisuus ja hyväksyminen. Hyväksyminen vapauttaa toimimaan tietoisempana.”

 

Tyypillisiä vaikutuksia konstellaatiosta oli elämää ja ihmissuhteita tukevien oivalluksien saaminen (96 % vastaajista), selkeytyminen (63 %) ja myötätuntoiseksi ja rakastavammaksi tuleminen (59 %). Sanallisissa selityksissä vastaajat totesivat mm:

 

”Sain ymmärrystä suvussani vaikuttaviin asioihin.”

 

”Laskeutui syvä rauha.”

 

”Sai tunneprosessin liikkeelle uudella tavalla, uutta näkemystä perhehistoriaan.”

 

”Tunsin perhekonstellaatiossa tapahtuvan syvemmän näkemisen tuoman uuden näkökulman muuttavan vanhoja jähmettyneitä lukkoja pysyvällä tavalla.”

 

”Kokemus oli hämmentävä. käsiteltävää ja sulattelemista tästä kesti kuukausia.”

 

”Tuli ymmärrystä omasta perhetaustastani, hyväksymistä ja näkemystä omasta perheestä ja omasta elämäntilanteesta, näin itseni selkeämmin osana omaa sukuna, kiitollisuutta elämästä, nöyryyttä kohtalostani.”

 

”Konstellaatio on avannut näkökulmia ja ymmärrystä omiin perhesuhteisiini. Se on rakentanut hyväksyvää ja rakkaudellista suhdetta perheeseen ja auttanut päästämään irti turhasta syyttelystä.”

 

 (Lähde: Kyselytutkimus konstellaatiokokemuksista 2016, Yhteenvetoraportti, Dialogi-instituutti)

 

Olen vuosina 2009-2016 käyttänyt menetelmää tutkimuksen puitteissa organisaatioiden kehittämiseen 16:ssä organisaation kehityshankkeessa, joissa olen tehnyt yli 30 konstellaatiota (kaiken kaikkiaan kokemukseni on noin 1000 konstellaatiota). Toteutin konstellaatioita sekä ulkopuolisten, organisaatiosta riippumattomien ihmisten kanssa, jolloin konstellaation teki organisaation johtaja ja riippumattomat apuhenkilöt toimivat edustajina rooleissa, ja myös organisaatioiden omien ihmisten kanssa. Lisäksi mukana on yksilökonstellaatioita, jolloin läsnä on ollut vain organisaation ihminen ja minä.

 

Näiden hankkeiden pohjalta näyttäisi, että:

 

 • Menetelmä kuvaa suhteellisen luotettavasti tutkittavaa systeemiä.

 • Menetelmän avulla voidaan tukea organisaation kehitystä. Joissakin tapauksissa konstellaatio näytti tuottavan jopa yllättävän ison muutoksen organisaatioon.

 • Menetelmä sopii hyvin niin ryhmien kuin yksilöiden tukemiseen. Ryhmissä se luo yhteistä tunnejälkeä lisääntyneen ymmärryksen lisäksi ja antaa ryhmälle sanoja ja mielikuvia, jotka tukevat ongelmanratkaisua. Voimakkaan emotionaalisen kokemuksen kautta ryhmä kokee jakaneensa jotain merkittävää ja he voivat viitata siihen jopa vuosien päästä. Yksilötyöskentelyn muotona, kuten työnohjauksessa tai coachauksessa, menetelmä toimii myös hyvin ja voi tuottaa merkittäviä uusia oivalluksia.

 • Menetelmän käyttö voi olla vaativaa, ja se edellyttää riittävää koulutusta.

 

Lähteitä:

 

Birkenkrahe, M. (2008). System constellations as a tool supporting organisational learning and change processes. International Journal of Learning and Change. Issue: Volume 3, Number 2 / 2008. Pages: 125 – 144.

Cohen, D. B. (2006). “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany. The Family Journal July 2006 14: 226-233.

Gminder C. U. (2005), Using the management constellation as tool for corporate sustainability, International congress and innovation fair “Sustainable management in action”, University of Geneva, 19 - 20 September.

Green, S. & Green, C. (2003). Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationships and Change. December, Issue 4, Systemic Solutions Bulletin, Portland.

Green, C. & Green, S. (2008). ‘Organisational Reflections: Hidden Dynamics in Family Business’, The Knowing Field, Issue 11, January.

Jurg, W. (2010) Unravelling Branding Systems. The Perceived Usefulness in Branding Constellations. Groningen. Uitgeverij Het Noorderlicht.

Roevens LM J., (2008) Systemic Constellations Work in Organizations. Amsterdam. Science Guide.

Roman, J. (2011) Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio. Dialogi-instituutti.

Roman, J. (2015) Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityksemme ihmisestä osana yhteisöä. www.dialogi-instituutti.fi. Katso myös Työsuojelurahaston raportti: Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110306

Roman, J., (2016) Systeeminen konstellaatio. Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Books on Demand. Saatavilla kaikista verkkokirjakaupoista ja suoraan Dialogi-instituutista. Systeemisen konstellaation perusteos.