Palautteiden keskiarvo on 4,25 asteikolla 1-5

100 % suosittelee kurssia!

Tervetuloa oppimaan systeemistä konstellaatiota!

8 viikon verkkokurssi

Tiesitkö, että suuri osa asiakkaasi ongelmista ovat systeemisiä! Tiedätkö, miten niitä työstetään?

 

Mitä saat kurssilta?

 • Pystyt auttamaan paremmin asiakastasi systeemisen ymmärryksen avulla työnohjaus ja coachaustilanteessa tai terapiatilanteessa - kehität asiantuntemustasi

 • Opit 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation asiakkaallesi

 • Kehität taitoasi tunnistaa systeemisiä rakenteita ja miten ratkoa niihin liittyviä ongelmia

 • Näet systeemisen konstellaation prosessin aukipurettuna

 • Lisäksi saat ainutlaatuisen kuvauksen miten organisaation kehityshankkeen yhteydessä sovellettiin systeemistä ymmärrystä innovatiivisesti!

 • Saat työkaluja ja oivalluksia oman elämäsi kehittämiseen

Mitä jokaisen työnohjaajan, konsultin ja coachin sekä ihmistyön ammattilaisen tulisi vähintään tietää systeemisestä konstellaatiosta.

Ensimmäinen Pieniä ihmeitä ja systeemistä konstellaatiota -verkkokurssi toteutettiin kesällä 2016. Kurssi sai erittäin hyvät palautteet! Niin kurssin materiaali kuin rakenne koettiin hyväksi. Systeemisen ymmärryksen ja konstellaation maailma alkoi avautua! Mutta halusin vieläkin enemmän ja kehitin kurssia edelleen. Syksyksi syntyi edelleen kehitetty Pieniä ihmeitä 2. Palautteet olivat vieläkin parempia! Ja näiden kokemusten pohjalta olen rakentanut tämän uusimman version.

Joitakin nimettömänä palautekyselyyn vastanneiden kokemuksia (ks. alempana nimellisiä):

"Kurssi antaa hyvän pohjan konstellaatiosta ja systeemisyydestä."
"Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä."

Hyvää oli mm.:

"Videot ja niihin liittyvä ohjeistaminen, harjoitukset sekä rauhallisuus."

"Avoimuus, mutkattomuus, uteliaisuus elämän äärellä ja asettuminen tutkimaan ja tutkailemaan."

 

Aloitat kurssin juuri silloin kun haluat ja teet sitä omassa tahdissasi! Tukenasi on Facebook-ryhmä ja tietenkin minä. :)

Voiko olla helpompaa tapaa päästä alkuun konstellaatioissa? (Ja vähän pidemmällekin!)

Kokemuksia

Osallistuin Pieniä ihmeitä -verkkokurssille, joka ajatuksia herättävällä tavalla avasi näkökulmia ja oivalluksia systeemiseen ajatteluun. Kurssin rakenne ja työtapa sopivat minulle hyvin: jaksotus, opiskeltava aines ja harjoitukset oli mitoitettu hyvin kurssin tavoitteisiin nähden. Vuorovaikutteiset harjoitukset ja ennakkowebinaari mahdollistivat yhteistä vuoropuhelua. Kasvokkaista vuorovaikutusta lisäsi se, että osallistuin kurssille yhdessä kollegojen kanssa, joiden kanssa oli mahdollista kokeilla ja harjoitella konstellaatioita. Suosittelenkin omatoimista yhteisopiskelua opiskeluparin tai tiimin kanssa.

Pauli Kallio

Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT

Osallistuin Jani Romanin Pieniä ihmeitä -kurssille. Mielestäni kurssi oli mielenkiintoinen, helposti omaksuttava ja avasi mukavasti näkymää organisaatiokonstellaation maailmaan. Jos konstellaatio kiinnostaa sinua voin suositella kurssia keinona päästä alkuun.

Kim Trapp

Organisaatiokonsultti, Coach, KTM

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”

Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä
Human Focus Oy, toimitusjohtaja
Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

”Olen tuntenut Janin reilun kymmenen vuoden ajan. Tutustuin Janiin perhekonstellaation kouluttajana ja konstellaatioiden vetäjänä. Sittemmin Jani paneutui intohimoisesti myös organisaatiokonstellaatio -lähestymistapaan, tehden yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hän tutki ja kehitti systemaattisesti lähestymistapaa, joka osoittautui voimalliseksi organisaatioiden kulttuuristen ilmiöiden ja teemojen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sain olla mukana kahdessa organisaation kehittämishankkeessa, joissa konstellaatiomenetelmä toi aivan olennaista tietoa organisaation näkymättömästä, mutta työntekijöille ja johdolle hyvin todellisesta maailmasta, jota oli ollut vaikea aiemmin pukea sanoiksi. Esille tultuaan ihmisten ymmärrys tilanteestaan ”loksahti" kohdalleen. Yhteiskunnalliset konstellaatiot, joista parissa olen ollut mukana, ovat jatkaneet tätä systeemistä tutkimusmatkaa. Kokemukseni roolissa työskentelystä on, että konstellaatiotyöskentelyt tuo tietoa "sisältä päin", voimakkaita kokemuksellisia oivalluksia, jotka ovat tuoneet uutta.

Olemme käyneet Janin kanssa lukuisia pohtivia ja tutkivia keskusteluja. Hienointa niissä on ollut se, että lähes aina on syntynyt jotain uutta oivallusta, sellaista, mitä emme olleet tavoitelleet, vaan mikä syntyi yhdessä ihmettelyn myötä. Jani on ihminen, joka taitaa dialogin aidosti, ei vain teoriassa.

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista."

Lea Äikäs-Kohonen

FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija

"Jos et osaa sanoa sitä yksinkertaisesti, et ole ymmärtänyt sitä riittävän hyvin"

-Albert Einstein"-

 

Maailma on muuttunut paljonkin Einsteinin ajoista. Jotenkin tuntuu, että olemme kadottaneet jotain olennaista. Meillä ei näyttäisi olevan aikaa odottaa ymmärryksen syntymistä. Olemme kuitenkin tekemisissä yhä monimutkaisempien systeemien kanssa ja asioiden välisten suhteiden ymmärtäminen ja näkymättömien tekijöiden tunnistaminen edellyttää "pikakelauksen" sijaan "hidastusta". Työyhteisöiltä puuttuu "iso kuva". Työntekijöiden on vaikea ymmärtää mitä heiltä odotetaan. Systeemisen ymmärryksen puuttumisen myötä kokonaiskuva ei muodostu ja organisaatioon syntyy monenlaisia näkymättömiä jumeja. 

 

Pieniä ihmeitä -verkkokurssi sai havahtumaan systeemisen ajattelun merkitykseen kaikessa toiminnassa. Verkkokurssi sanoitti omia intuitiivisia näkemyksiä ja havahdutti siihen, että monimutkaisissa systeemeissä tarvitaan energiavirtojen ohjaamista. Johtamisessa erityisesti tarvitaan systeemistä ymmärrystä. Verkkokurssilla esitellyt neljä tapaa tehdä konstellaatio antavat perusvalmiudet matkalle systeemisyyteen. Kurssi herätti vahvan kiinnostuksen systeemiseen ajatteluun ja konstellaation hyödyntämiseen eri yhteyksissä, joten matkasta taitaa tulla pitkä. Tuskin maltan odottaa. Perille en haluakaan. Matka on tärkeämpi.

Kai Hyttinen

Suunnittelija, työnohjaaja STOry

Olen osallistunut Jani Romanin luomaan Systeemisen konstellaation - verkkokurssiin. Vaikka opiskeltava aihe on ollut minulle uusi, olen saanut kurssin myötä selkeät lähtökohdat konstellaatioiden tekemiselle. Tämän ymmärryksen pohjalta tohdin tehdä systeemisiä konstellaatioita työnohjausryhmissäni. Kurssin seuraaminen oli vaivatonta, teoria ja sen soveltaminen käytäntöön lomittuivat oivalla tavalla.

 

Inke Rosilo

Työnohjaaja, voimauttava valokuvaus

 

Lähde mukaan systeemisen ymmärryksen maailmaan!

 • Kahdeksan viikon systeemisen konstellaation kurssi

 • Opit 4+1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation

 • Opit turvallisia konstellaatiomenetelmiä, joita voit oikeasti hyödyntää – voit soveltaa heti käyttöön!
 • Saat keskusteluyhteisön, jonka kanssa pohtia ja oppia yhdessä

 • Voit edetä omaan tahtiisi, missä vain oletkin

 • Materiaali käytössäsi vuoden

 • Ainutlaatuinen ja kattava paketti tietoa – VASTAAVAA EI OLE

Mitä jokaisen työnohjaajan, konsultin ja coachin sekä ihmistyön ammattilaisen tulisi vähintään tietää systeemisestä konstellaatiosta.

Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja Dialogi-instituutin perustaja. Tämä kurssi perustuu hänen yli 15 vuoden kokemukseen systeemisestä konstellaatiosta (kokemus yli 650 konstellaatiosta), 15 organisaatiocasetutkimukseen ja yli 20 vuoden kokemukseen vaativista organisaatioiden kehittämisen hankkeista (esim. neljä suurta osuuskaupan fuusiota ja OP-Pohjolan fuusio yhteisen organisaatiokulttuurin rakentamiseksi) sekä toiminnallisista menetelmistä. Hän on väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

 

Jani on tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja.

 
 

Mistä on kyse?

Pieniä ihmeitä opettaa sinulle systeemisen konstellaation perusteet ja ohjaamaan yksinkertaisia ja turvallisia konstellaatioita asiakkaallesi!

Systeeminen konstellaatio on uusi ja monella tapaa käänteentekevä menetelmä ihmissysteemien kehittämiseen. Sen avulla voidaan avata ikkuna ihmisten väliseen näkymättömään dynamiikkaan ja löytää ratkaisuja systeemisiin ongelmiin. Menetelmästä on kolme muotoa: perhekonstellaatio, joka on terapiaa, organisaatiokonstellaatio, joka auttaa kehittämään organisaatiota ja työkysymyksiä, ja yhteiskunnalliset konstellaatiot, jotka auttavat ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja voimia.

Yritykset ja organisaatiot voivat käyttää menetelmää myös strategisten kysymysten, brändin ja tuotteiden sekä liiketoimintalogiikkojen kehittämiseen.

Menetelmän lisäksi tärkeä osa on systeeminen ymmärrys, joka tarkoittaa ymmärrystä siitä, millaisia voimia yksilöön ja koko yhteisöön kohdistuu, ja miten voimme tukea ihmissysteemin kehitystä. Systeeminen ymmärrys ei ole vain loogista päättelyä, vaan siinä on mukana emotionaalinen ymmärrys.

Menetelmän on kehittänyt saksalainen psykoterapeutti Bert Hellinger (s. 1925) ja sitä alettiin soveltaa organisaatioiden kehittämiseen 90-luvun lopulta lähtien.

Systeeminen konstellaatio on tullut jäädäkseen niin terapiaan kuin organisaatioiden kehittämiseen.

 

Tutkimustuloksia systeemisestä konstellaatiosta

Menetelmä on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja sitä on tutkittu kansainvälisesti ja myös Suomessa mm. Työsuojelurahaston tuella. Tulosten mukaan se on luotettava keino diagnostisoida mitä tahansa ihmissysteemiä (Sebastian ja Colette Green 2003, Schlötter 2004, Birkenkrahe 2008, Roman 2015). Lisäksi menetelmän on todettu soveltuvan hyvin organisaatioiden kehittämiseen, kuten strategian ja brändin kehittämiseen (Gminder 2005, Jurg 2010, Roman 2016).

Keväällä 2016 toteuttamassani kyselytutkimuksessa (n=40) organisaatiokonstellaatioihin osallistuneet arvioivat menetelmän hyödylliseksi: 93 % heistä arvioi, että menetelmä tuo paljon tai erittäin paljon lisäarvoa organisaatioiden kehittämiseen. Erityisesti ylimmän johdon edustajat olivat myönteisiä, heistä kaikki kokivat menetelmän hyvin positiivisena. He totesivat mm:

”Tulos oli todenmukainen.”

”Ilmaisuvoimainen tapa kuvata dynamiikkaa.”

”Sain vastauksia ja oivalluksia.”

”Sai toisenlaisen kuvan oman organisaation tilanteesta ja henkilösuhteista.”

Kaikki (100 %) ylimmän johdon edustajista koki saaneensa oivalluksia, jotka auttavat työssä. Sen lisäksi he kokivat saaneensa lisää selkeyttä (67 %) ja myös omassa elämässä ja ihmissuhteissa auttavia oivalluksia (67 %). Kolmannes (33 %) heistä koki ratkaisseensa ongelman konstellaatiolla. Ja 17 % koki, että ”työssäni tapahtui merkittävä muutos konstellaation avulla”.

Seuraavassa joitakin kommentteja kyselytutkimukseen osallistuneilta organisaatiokonstellaation kokeneilta:

”Auttaa ymmärtämään organisaation dynamiikkaa ja rajavetoa yksilöiden omien ongelmien ja yhteisön ongelmien välillä.”

”Yhteisön/organisaation kokonaissynergia ja tarkoitus selkeytyvät ja haasteet tulevat näkyviksi.”

”Organisaation dynamiikkaan uusi näkökulma.”

”Samoin: paljastaa hienosti systeemisiä epäkohtia. On myös jollakin tavalla "vastaanpanematon".”

”Saa nopeasti, vaivatta lintuperspektiivin organisaatioon.”

Myös kokemukset perhekonstellaatiosta ovat hyvin positiivisia. Esimerkiksi kyselyyn vastanneet terapeutit, jotka ovat tutustuneet menetelmään, arvioivat kaikki (100 %) kokemustaan menetelmästä erittäin positiiviseksi.

Terapeutit ja laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt pohtivat menetelmän etuja mm. seuraavasti:

”Perhekonstellaatiossa ihminen nähdään osana ryhmää. Tämä on hyvä ja täydentävä näkökulma nykyajassa, jolloin yksilön kohtaamat psyykkiset vaikeudet nähdään helposti johtuvan ensisijaisesti hänen henkilökohtaisista fyysistä tai psyykkisistä ominaisuuksistaan tai ajattelu/tunnemalleistaan tms. Perhekonstellaatio auttaa näkemään sen, että emme voi hallita kaikkea, ja että olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, mitä tunnemme ja koemme. Näin voimme päästää irti turhasta syyllisyydestä ja löytää oman paikkamme niin perheryhmässä kuin suuremmissakin ryhmissä.”

”Antaa lisäarvoa muihin terapiamenetelmiin.”

”Menee syvemmälle kuin oma "tarina" eli omat käsitykset siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat.”

”Konstellaation kautta tulee laajempi näkemys omasta suvusta ja asioista, jotka vaikuttavat suvussa. Konstellaatio avaa omaa elämäntilannetta, mitä käsittelee ja usein sellaisia asioita suvusta tai perheestä, joita ei ole itse nähnyt. Näkemyksen kautta tulee tietoisuus ja hyväksyminen. Hyväksyminen vapauttaa toimimaan tietoisempana.”

Tyypillisiä vaikutuksia konstellaatiosta oli elämää ja ihmissuhteita tukevien oivalluksien saaminen (96 % vastaajista), selkeytyminen (63 %) ja myötätuntoiseksi ja rakastavammaksi tuleminen (59 %). Sanallisissa selityksissä vastaajat totesivat mm:

”Sain ymmärrystä suvussani vaikuttaviin asioihin.”

”Laskeutui syvä rauha.”

”Sai tunneprosessin liikkeelle uudella tavalla, uutta näkemystä perhehistoriaan.”

”Tunsin perhekonstellaatiossa tapahtuvan syvemmän näkemisen tuoman uuden näkökulman muuttavan vanhoja jähmettyneitä lukkoja pysyvällä tavalla.”

”Kokemus oli hämmentävä. käsiteltävää ja sulattelemista tästä kesti kuukausia.”

”Tuli ymmärrystä omasta perhetaustastani, hyväksymistä ja näkemystä omasta perheestä ja omasta elämäntilanteesta, näin itseni selkeämmin osana omaa sukuna, kiitollisuutta elämästä, nöyryyttä kohtalostani.”

”Konstellaatio on avannut näkökulmia ja ymmärrystä omiin perhesuhteisiini. Se on rakentanut hyväksyvää ja rakkaudellista suhdetta perheeseen ja auttanut päästämään irti turhasta syyttelystä.”

(Lähde: Kyselytutkimus konstellaatiokokemuksista 2016, Yhteenvetoraportti, Dialogi-instituutti)

Olen vuosina 2009-2016 käyttänyt menetelmää tutkimuksen puitteissa organisaatioiden kehittämiseen 15:ssä organisaation kehityshankkeessa, joissa olen tehnyt noin 30 konstellaatiota (kaiken kaikkiaan kokemukseni on yli 650 konstellaatiota). Toteutin konstellaatioita sekä ulkopuolisten, organisaatiosta riippumattomien ihmisten kanssa, jolloin konstellaation teki organisaation johtaja ja riippumattomat apuhenkilöt toimivat edustajina rooleissa, ja myös organisaatioiden omien ihmisten kanssa. Lisäksi mukana on yksilökonstellaatioita, jolloin läsnä on ollut vain organisaation ihminen ja minä.

Näiden hankkeiden pohjalta näyttäisi, että:

 • Menetelmä kuvaa suhteellisen luotettavasti tutkittavaa systeemiä.

 • Menetelmän avulla voidaan tukea organisaation kehitystä. Joissakin tapauksissa konstellaatio näytti tuottavan jopa yllättävän ison muutoksen organisaatioon.

 • Menetelmä sopii hyvin niin ryhmien kuin yksilöiden tukemiseen. Ryhmissä se luo yhteistä tunnejälkeä lisääntyneen ymmärryksen lisäksi ja antaa ryhmälle sanoja ja mielikuvia, jotka tukevat ongelmanratkaisua. Voimakkaan emotionaalisen kokemuksen kautta ryhmä kokee jakaneensa jotain merkittävää ja he voivat viitata siihen jopa vuosien päästä. Yksilötyöskentelun muotona, kuten työnohjauksessa tai coachauksessa, menetelmä toimii myös hyvin ja voi tuottaa merkittäviä uusia oivalluksia.

 • Menetelmän käyttö voi olla vaativaa, ja se edellyttää riittävää koulutusta.

 

Läheitä:

Birkenkrahe, M. (2008). System constellations as a tool supporting organisational learning and change processes. International Journal of Learning and Change. Issue: Volume 3, Number 2 / 2008. Pages: 125 – 144.

Cohen, D. B. (2006). “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany. The Family Journal July 2006 14: 226-233.

Gminder C. U. (2005), Using the management constellation as tool for corporate sustainability, International congress and innovation fair “Sustainable management in action”, University of Geneva, 19 - 20 September.

Green, S. & Green, C. (2003). Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationships and Change. December, Issue 4, Systemic Solutions Bulletin, Portland.

Green, C. & Green, S. (2008). ‘Organisational Reflections: Hidden Dynamics in Family Business’, The Knowing Field, Issue 11, January.

Jurg, W. (2010) Unravelling Branding Systems. The Perceived Usefulness in Branding Constellations. Groningen. Uitgeverij Het Noorderlicht.

Roevens LM J., (2008) Systemic Constellations Work in Organizations. Amsterdam. Science Guide.

Roman, J. (2011) Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio. Dialogi-instituutti.

Roman, J. (2015) Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityksemme ihmisestä osana yhteisöä. www.dialogi-instituutti.fi. Katso myös Työsuojelurahaston raportti: Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110306

Roman, J., (2016) Systeeminen konstellaatio. Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Books on Demand. Saatavilla kaikista verkkokirjakaupoista ja suoraan Dialogi-instituutista. Systeemisen konstellaation perusteos.

 

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää kahdeksan viikon aikana 11 opetuskertaa, sisältäen useita videoita, tekstimateriaalia ja tehtäviä. Materiaali on käytössäsi vuoden, joten voit edetä myös omaan tahtiisi.

VKO 1                 Mistä konstellaatiossa ja systeemisessä ymmärryksessä on kyse?

Systeemiset periaatteet

Systeemiset voimat

Useita esimerkkejä

VKO 2                 Konstellaatioiden ohjaaminen

Turvallinen tapa #1

VKO 3                 Turvallinen tapa #2

VKO 4                 Turvallinen tapa #3

VKO 5                 Turvallinen tapa #4

VKO 6                 Case-esimerkki 1:

+1 tapa ja Case Varuboden-Osla: Avaan fuusion tueksi tehtyä prosessia systeemisestä näkökulmasta ja miten teimme konstellaation 100 henkilön kanssa. Tätä fuusiota voidaan hyvin kutsua yhdeksi parhaimmin onnistuneeksi fuusioiksi Suomessa. Innovatiivinen hanke kesti kaikkineen 2 vuotta ja koski jokaista 1300 henkilöä.

VKO 7                 Case-esimerkki 2:

Case Venäjä-Krim: Yhteiskunnallisen konstellaation avulla voimme nähdä ison konstellaation prosessin turvallisesti - prosessi muistuttaa perhekonstellaatioprosessia tai erityisen pitkää ja haastavaa organisaatiokonstellaatiota. Lisäksi tämä avaa erittäin mielenkiintoista ymmärrystä ajankohtaiseen kysymykseen.

VKO 8                 Päätös ja yhteenveto

Lisäksi kurssille on oma Facebook-ryhmä.

Ilmoittaudu nyt ja opi 4 tapaa tehdä konstellaatio!

Kurssin hinta on 330 euroa + alv (yhteensä 409,20 euroa) VAIN VUODEN 2017 LOPPUUN! Sen jälkeen hinta nousee (690 euroa + alv, yht. 855,60 euroa).

Tällä kurssilla saat valtavasti materiaalia, jota voit käydä läpi ja kerrata omaan tahtiisi. Opetusvideot ovat saaneet paljon kiitosta.

Voit maksaa kurssin myös kolmessa erässä á 110 euroa + alv (yhteensä á 136,40 euroa).

Kurssilla on 14 päivän rahat takaisin -takuu. Kurssilla on myös oppimistakuu: takaan, että kurssin suorittanut oppii kurssilla opetetut neljä tapaa tehdä konstellaation! :)

Maksusi jälkeen saat sähköpostin ja pääset aloittamaan kurssin heti. Kurssimateriaalia voit käyttää tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai tabletilla - ihan miten vain haluat.

Jos sinulla on kysyttävää kurssista, voit ottaa minuun yhteyttä (s-posti: jani.roman [at] dialogi-instituutti.fi ja puhelin: 0500 762 772).

Nähdään kurssilla! :)

Epäröitkö?

Mietitkö, mitä osaamista tai välineitä kurssin käymiseen tarvitaan? Tavallinen tietokone tai älypuhelin tai tabletti riittää – muuta ei tarvita. Ja kurssi sopii niin vasta-alkajalle kuin kokeneelle!

Tai pohditko, miten näin haastavaa ja kokemuksellista asiaa kuin konstellaatiota voi opiskella verkkokurssin avulla? Kokemuksemme kertoo, että hyvin! Kurssin Facebook-ryhmä mahdollistaa yhteiset pohdinnat, kysymykset ja vastaukset. Kurssimateriaali on havainnollinen ja sitä on kiitetty. Itse asiassa – tällä kurssilla asiat tulevat käytyä läpi perusteellisemmin kuin tavallisella kurssilla!

Vai epäilyttääkö, että onko kurssille osallistuminen on työlästä? Päinvastoin, tämän helpommaksi konstellaation opiskelu ei voi enää tulla! Voit ajatella kurssia systeemisen konstellaation elävänä kirjana, jota voit lukea ja katsoa kun sinulle sopii! Tässä saat kaiken perustiedon, johon voit palata uudestaan! Yksinkertaisesti et voi saada vastaavaa perustietoa ja kokemusta muulla keinolla.

Lähde nyt mukaan, sillä systeeminen konstellaatio on tullut jäädäkseen niin terapiaan kuin organisaatioiden kehittämiseen!

Vai mietitkö vielä? Ehkä haluat lukea ensin kaksi ILMAISTA artikkelia? Huomaa, että hinta 330 e + alv on voimassa vain vuoden loppuun, sen jälkeen hinta nousee!