Otteita kirjasta

Systeeminen konstellaatio - Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat

Copyright 2016 Jani Roman

Alla on pieniä poimintoja tekstistä.

Mitä systeeminen konstellaatio on?

"Systeeminen konstellaatio on keino tukea minkä tahansa ihmissysteemin hyvinvointia ja auttaa yksilöä löytämään ratkaisuja elämänsä tärkeisiin kysymyksiin. Siitä on kolme muotoa: perhekonstellaatio, joka on terapiaa, organisaatiokonstellaatio, joka auttaa organisaatioita ja niissä olevia ihmisiä kehittämään toimintaansa, ja yhteiskunnalliset konstellaatiot, jotka auttavat ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja voimia."

Ote alkusanoista

"Tämä kirja keskittyy enemmän ihmisyhteisöihin, kuten organisaatioihin, mutta mukana on toki koko konstellaation kirjo. Käyn läpi laajemmin menetelmää ja sen taustoja. Pohdin myös liittymiä joihinkin muihin teorioihin. Esitän miten konstellaatio tehdään, vaihe vaiheelta.

Esittelen myös tässä kirjassa – ensimmäistä kertaa näin julkisesti – teoriaani organisaatiokulttuurin kehittymisestä. Ajattelen, että tämä jatkaa siitä, mihin Argyris ja Schein ja monet muut ovat jääneet. Se paikkaa aukkoa. Ainakin itselleni se on ollut monella tapaa käänteentekevä oivallus, mikä on näkynyt konkreettisesti organisaatioiden kehityshankkeissani. Ja uskoakseni tuonut positiivista muassaan.

Se liittyy mielestäni suoraan tuohon inhimillisen elämän ytimeen, johon viittasin. Se voi selittää ihmisen reaktioita, tai niiden taustalla olevaa arkaaista lähtökohtaista pohjaa, missä tahansa tilanteessa. Se voi viitata siihen, että luonnonkansat taikauskoineen eivät ehkä olekaan niin kaukana modernista yhteiskunnastamme ja tämän ajan ihmisestä kuin voisimme luulla. Itse näen, että tällä oivalluksella voi olla paljon seurauksia, jos todella alamme pohtia, miten se ilmenee monissa inhimillisissä tilanteissa, ei vain organisaatioissa.

Minussa elää pieni unelma, toive, että näillä oivalluksilla, joita tässä ja aiemmassa kirjassani esitän, voisi olla myös yhteiskunnallista merkitystä. Olen kokemukseni kautta vakuuttunut, että monet poliittiset kysymykset saisivat aivan uudenlaista ymmärrystä, ja sitä kautta jopa yllättäviä ratkaisuja, jos systeeminen ymmärrys – isomman kuvan ymmärtäminen – olisi niissä läsnä."

Konstellaation tekeminen

"Konstellaatio voidaan tehdä usealla tavalla. Hellinger on kehittänyt menetelmästä useita sukupolvia, joista ensimmäinen sukupolvi on kaikkein tunnetuin. Lisäksi monet muut ovat kehittäneet omia variaatioitaan.

Perusidea on kuitenkin yksinkertainen: ihmiset edustavat asiakkaan systeemin ihmisiä tai muita elementtejä, ja seuraavat tuntemuksiaan, joiden avulla ohjaaja tukee konstellaatioprosessia. Usein konstellaatio päätyy ”ratkaisuun”, mutta toisinaan ratkaisua ei löydy. Silloinkin konstellaatio voi olla mitä onnistunein, sillä se laittaa asiakkaassa liikkeelle energiaa, sisäistä prosessointia, joka vie häntä eteenpäin."

Ohjaajasta

"Mutta on tärkeätä tunnistaa, että ohjaaja – vaikka hän tekisi perhekonstellaatiota – ei ole parantaja. Hän ei ”hiilaa”, eikä ”fixaa” asiakkaan systeemiä. Hän toimii apuna, jotta asiakas voi ymmärtää enemmän omasta systeemistään.

Sillä kukaan ei voi pelastaa toista. Sellaisen yrittäminen on tuhoon tuomittu yritys. Me voimme tarjota apuamme, mutta riippuu aivan ja täysin toisesta, ottaako hän sen vastaan. Ja silloinkaan emme ole toisen yläpuolella – me vain annamme eteenpäin sitä mitä olemme saaneet. Vastalahjaksi me saamme jotain, jäisihän muuten tämäkin systeemi epätasapainoon."

Konstellaatio tuo emotionaalista ymmärrystä

"Emotionaalinen ymmärrys näistä voimista tuo eheytymistä. Se muuntaa vihan rakkaudeksi. Se saa nyrkkiin puristetun käden avautumaan. Ei siksi, että olemme jotain järkeilleet, vaan koska voimme nähdä, miten paljon kärsimystä on aiheutunut sokeutemme tähden.

Minun kokemukseni on, että konstellaatio on ainutlaatuinen keino synnyttää tällaista emotionaalista ymmärrystä."

Johtamisen kehittäminen

"Systeeminen konstellaatio auttaa johtajia kokemaan konkreettisesti miten erilaiset suhteet toimivat organisaatiossa. Kuten kirjan johdannossa oleva toinen esimerkki, se saattaa tuottaa muutoksen johtajan omassa toiminnassa siten, että hän kykenee toimimaan systeemissään paremmin ja tukemaan sen menestystä.

Kyselytutkimuksessa, jonka toteutin keväällä 2016, usea organisaatiokonstellaatiota kokenut johtaja koki, että konstellaatio oli tuottanut jopa merkittävän muutoksen työhön."